Từ vựng Unit 9 lớp 5 What did you see at the zoo?

Mời các thầy cô và các em học sinh tham khảo Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 9: What did you see at the zoo? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Trong bài này, những từ vựng quan trọng có trong bài 9 Tiếng Anh lớp 5 về chủ đề Vườn bách thú sẽ được đưa ra, kèm theo phiên âm và nghĩa, sẽ giúp các em học và nhớ từ vựng nhanh hơn.

I. Từ vựng tiếng Anh 5 unit 9 What did you see at the zoo?

Từ vựng Tiếng Anh

Phân loại/ Phiên âm

Định nghĩa Tiếng Việt

1. zoo

(n) /zu:/

sở thú

2. animal

(n) /æniməl/

động vật

3. elephant

(n) /elifənt/

con voi

4. tiger

(n) /taigə/

con hổ

5. monkey

(n) /mʌηki]/

con khỉ

6. gorilla

(n) /gə'rilə/

con khỉ gorila

7. crocodile

(n) /krɔkədail/

con cá sấu

8. python

(n) /paiθən/

con trăn

9. peacock

(n) /pi:kɔk/

con công

10. noisy

(adj) /nɔizi/

ầm ĩ

11. scary

(adj) /skeəri/

đáng sợ

12. fast

(adj) /fɑ:st/

nhanh nhẹn

13. baby

(n) /beibi/

non, nhỏ

14. yesterday

(adv) /jestədi/

hôm qua

15. circus

(n) /sə:kəs/

rạp xiếc

16. park

(n) /pɑ:k/

công viên

17. intelligent

(adj) /in'telidʒənt/

thông minh

18. trunk

(n) /trʌηk/

cái vòi (của con voi)

19. spray

(v) /sprei/

phun nước

20. kangaroo

(n) /kæηgə'ru:/

con chuột túi

21. funny

(adj) /fʌni/

vui nhộn

22. loudly

(adv) /laudli/

ầm ĩ

23. roar

(v) /rɔ:/

gầm, rú

24. panda

(n) /pændə/

con gấu trúc

25. cute

(adj) /kju:t/

đáng yêu

26. slowly

(adv) /slouli/

một cách chậm chạp

27. quietly

(adv) /kwiətli/

một cách nhẹ nhàng

28. move

(v) /mu:v/

di chuyển

29. walk

(v) /wɔ:k/

đi bộ, đi lại

30. a lot of

(qty) /ə lɔt əv/

nhiều

31. jump

(v) /dʒʌmp/

nhảy

32. quickly

(adv) /kwikli/

một cách nhanh nhẹn

33. have a good time

/Hæv ə gud taim/

vui vẻ

II. Bài tập Từ vựng tiếng Anh unit 9 lớp 5 What did you see at the zoo? có đáp án

Choose the odd one out. 

1. a. Tam b. Snow White c. Mai An Tiem d. fairy tale

2. a. What b. fairy tale c. comic book d. ghost story

3. a. Aladdin b. Cam c. Seven d. Dwarf

4. a. favourite b. scary c. hard d. comic book

5. a. clever b. princess c. kind d. gentle

ĐÁP ÁN

Choose the odd one out. 

1 - d; 2 - a; 3 - c; 4 - d; 5 - b;

Giải thích

1 - a, b, c đều là nhân vật trong truyện; d là thể loại truyện cổ tích

2 - b, c, d đều là các thể loại truyện trong tiếng Anh; a là từ để hỏi tiếng Anh

3 - a, b, d đều là nhân vật trong truyện; c là số đếm tiếng Anh

4 - a, b, c đều là tính từ miêu tả tiếng Anh; d là thể loại truyện tranh

5 - a, c, d đều là tính từ miêu tả tiếng Anh; b là danh từ chỉ công chúa tiếng Anh

Trên đây là toàn bộ Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 9: What did you see at the zoo? Ngoài ra, VnDoc.com cũng cập nhật liên tục các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,...

>> Xem thêm: Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 9: What did you see at the zoo?

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2022 - 2023.

Đánh giá bài viết
53 13.297
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm