Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 16: Where's The Post Office?

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 16

Việc chuẩn bị bài trước khi đến lớp rất hữu ích giúp các bạn dễ dàng tiếp thu kiến thức mà thầy cô giảng dạy. Do đó, VnDoc.com xin gửi đến các bạn Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 16: Where's The Post Office? sau đây. Mời các bạn vào tham khảo.

Lesson 1 Unit 16 trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Bài học 1

1. Nhìn, nghe và lặp lại

a) Excuse me, where's the park, please?

Xin lỗi, vui lòng cho hỏi công viên ở đâu ạ?

Go straight ahead. It's at the end of the street.

Đi thẳng về phía trước. Nó nằm cuối con đường.

Thank you.

Cảm ơn ạ.

b) Excuse me, where's the toilet, please?

Xin lỗi, vui lòng cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ?

It's over there, near the lake. Nó ở đằng kia, gần hồ.

Thanks a lot. Cảm ơn rất nhiều ạ.

You're welcome. Không có chi.

a) Excuse me, is the museum near here?

Xin lỗi, có phải bảo tàng gần đây không ạ?

No, it isn't. Turn left. It's on the corner of the street, next to the theatre.

Không, không phải. Rẽ trái. Nó nằm ở góc con đường, kế bên nhà hát.

Thank you.

Cảm ơn ạ.

b) Excuse me, where's the post office?

Xin lỗi, bưu điện ở đâu ạ?

Turn righf. It's between the supermarket and the cinema.

Rẽ phải. Nó ở giữa siêu thị và rạp chiếu phim.

Thanks a lot.

Cảm ơn rất nhiều ạ.

You're welcome. Không có chi.

2. Chỉ và đọc

a) Excuse me, where's the bus stop?

Xin lỗi, trạm dừng xe buýt ở đâu ạ?

It's next to the stadium. Nó kế bên sân vận động.

b) Excuse me, where's the pharmacy?

Xin lỗi, tiệm thuốc tây/ hiệu thuốc ở đâu ạ?

It's opposite the market. Nó đối diện chợ.

c) Excuse me, where's the theatre? Xin lỗi, nhà hát ở đâu ạ?

It's between the cinema and the supermarket.

Nó ở giữa rạp chiếu phim và siêu thị.

d) Excuse me, where's the museum?

Xin lỗi, bảo tàng ở đâu ạ. Nó ở góc con đường.

It's on the corner of the street.

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trả lời những câu hỏi về phương hướng.

4. Nghe và đánh dấu chọn

Opposite the pharmacy (Đối diện nhà thuốc)

Between the supermarket and the cinema (ở giữa siêu thị và rạp chiếu phim)

Next to the stadium (Kế bên sân vận động)

Go along the Street and turn left (Đi dọc theo con đường và rẽ trái)

The museum (Bảo tàng)

The supermarket (Siêu thị)

The bus stop (Trạm dừng xe buýt)

The post office (Bưu điện)

Where's the...?

It's next to/ opposite... It's between... and... It's on the corner of... Turn right/ left...

Audio script

1. Akiko: Where's the museum?

Nam: I'll take you there.

Akiko: Is it far?

Nam: No, not at all. It's next to the stadium. We can walk.

2. Akiko: Where's the supermarket, Nam? Is it far from here?

Nam: Not very far. Go along the street and turn left.

Akiko: OK. Let's go there.

3. Tony: I want to buy some presents.

Mai: OK Let's go to the souvenir shops.

Tony: Are they far from here?

Mai: Yes, they are. We'll go by bus.

Tony: Where's the bus stop?

Mai: It's opposite the pharmacy.

4. Tony: I'd like to send these postcards. Where's the post office, Mai?

Mai: Go straight ahead. Turn right at the end of the street. It's between the supermarket and the cinema.

Tony: Thanks a lot, Mai.

Mai: You're welcome.

5. Đọc và hoàn thành

1. opposite Nhà hát đối diện sân vận động.

2. between Rạp chiếu phim ở giữa nhà hát và siêu thị.

3. on the corner Sân vận động nàm ở góc con đường.

4. opposite Trạm dừng xe buýt 1 đối diện trạm dừng xe buýt 2.

5. next to Bưu điện kế bên trạm dừng xe buýt 1.

6. Chúng ta cùng hát

Trạm dừng xe buýt ở đâu?

Xin lỗi, trạm dừng xe buýt ở đâu? Trạm dừng xe buýt ở đâu?

Đi thẳng về phía trước.

Nó ở góc,

Tại cuối con đường.

Xin lỗi, công viên ở đâu?

Công viên ở đâu?

Đi thẳng về phía trước.

Sau đó rẽ trái.

Nó đối diện sân vận động.

Chúng ta cùng hát.

Where’s the bus stop?

Excuse me, where's the bus stop?

Where's the bus stop?

Go straight ahead.

It's on the corner,

At the end of the street.

Excuse me, where's the park?

Where's the park?

Go straight ahead.

Then turn left.

It's opposite the museum.

Lesson 2 Unit 16 trang 42 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Bài học 2

1. Nhìn, nghe và lặp lại

a) How can we get to the zoo, Nam?

Chúng ta có thể đến sở thú bằng có cách nào vậy Nam?

You can take a bus. Các bạn có thể đi xe buýt.

b) Where's the bus stop? Trạm dừng xe buýt ở đâu?

Go out of this building. Turn right. It's on the next corner.

Đi ra khỏi tòa nhà này. Rẽ phải. Nó ở góc kế tiếp.

c) What bus goes to the zoo? Xe buýt nào đi sở thú?

You can take bus number 22. It stops right at the zoo entrance.

Các bạn có thể đi xe buýt số 22. Nó dừng ngay lối vào của sở

d) It's very kind of you, Nam. Thanks a lot.

Bạn thật tốt bụng Nam à. Cảm ơn bạn thật nhiều.

You're welcome. Không có chi.

2. Chỉ và đọc

a) How can we get to the post office?

Chúng ta có thể đến bưu điện bằng cách nào?

You can walk for five minutes.

Bạn có thể đi bộ trong 5 phút.

b) How can we get to Phu Quoc Island?

Chúng ta có thể đến đảo Phú Quốc bàng cách nào?

You can take a boaf. Bạn có thể đi bằng thuyền.

c) How can we get to Sa Pa?

Chúng ta có thể đến Sa Pa bằng cách nào?

You can take a coach. Bạn có thể đi bằng xe khách.

d) How can we get to Ho Chi Minh City?

Chúng ta có thể đến Thành phố Hồ Chí Minh bằng cách nào?

You can go by plane. Bạn có thể đi bằng máy bay.

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trả lời những câu hỏi về đi bằng cách nào để đến những nơi:

the post office (bưu điện)/ the supermarket (siêu thị)/ the cinema (rạp chiếu phim)

Ha Noi/ Ho Chi Minh City/ Singapore How can I get to...?

Tôi có thể đến... bằng cách nào?

You can... Tôi có thể...

4. Nghe và viết một từ vào mỗi ô.

How can they get there?

(Họ có thể đến đó bằng cách nào?)

By...

(Bong...)

1. Akiko

boat

2. Tony

taxi

3. Mai

coach

4. Linda

plane

Audio script

1. Akiko: I want to visit Phu Quoc Island. How can I get there, Mai?

Mai: You can take a boat from here in Ho Chi Minh City.

Akiko: Great idea. Thanks a lot, Mai.

Mai: You're welcome.

2. Tony: Where's West Lake, Nam? Is it far from here?

Nam: Yes, quite far. Do you want to go there?

Tony: Yes, I do. How can I get there?

Nam: You can take a taxi.

3. Tony: Where are you going next weekend, Mai?

Mai: I'm going to Hau Giang Province.

Tony: Is it far from Ho Chi Minh City?

Mai: Yes, quite far.

Tony: How are you going to get there?

Mai: I think I'll go by coach.

4. Linda: I have some friends in Ho Chi Minh City.

I'm going to see them next Sunday.

Mai: How are you going to get there?

Linda: By plane.

Mai: Great. It's faster than by coach or train. Have a nice trip!

Linda: Thanks, Mai.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
40
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • phương võ
  phương võ

  good

  Thích Phản hồi 29/03/22

  Tiếng Anh lớp 5

  Xem thêm