Bài tập ôn hè môn Toán cơ bản lớp 5

Bài tập ôn hè môn Toán lớp 5 là tài liệu được VnDoc tổng hợp các bài tập Toán lớp 5 đi từ cơ bản đến nâng cao. Các bài tập hè lớp 5 này sẽ giúp các bé nắm chắc kiến thức, tự củng cố và hệ thống chương trình học lớp 5 được chắc chắn, làm nền tảng tốt khi học lên chương trình lớp 6. Mời các em học sinh, thầy cô và phụ huynh tham khảo.

Đề ôn tập hè lớp 5 môn Toán Số 1

Bài 1: Tính

\text { a. } \frac{4}{7}+\frac{5}{13} \quad ;

\text { b. } \frac{2}{15}+\frac{7}{5} ;

\text { c. } \frac{41}{15} \times \frac{20}{13} ;

\mathrm{d} \cdot \frac{3}{5}+2 \quad ;

\text { e. } 4-\frac{13}{4} \quad;

\mathrm{g} . 2: \frac{1}{3}

Bài 2: Tìm x

a. \frac{7}{5}-x=\frac{3}{10}

b. \frac{4}{7}: x=\frac{5}{15}

Bài 3: Tính nhanh

a. \frac{6}{7}+\frac{5}{12}+\frac{7}{12}+\frac{1}{7}

b. \frac{4}{13} \times \frac{6}{13}+\frac{4}{13} \times \frac{7}{13}

Bài 4: Chuyển các hỗn số sau thành phân số

2 \frac{3}{5} ; 7 \frac{1}{2}; 4 \frac{3}{8};5 \frac{4}{11};  \frac{1}{12} ; \frac{7}{9}

Bài 5: Một xe chở ba loại bao tải: xanh, vàng, trắng gồm 1200 cái. Số bao xanh chiếm \frac{30}{100} tổng số bao, số bao trắng chiếm \frac{45}{100} tổng số bao. Hỏi có bao nhiêu cái bao màu vàng?

Đề ôn tập hè lớp 5 môn Toán Số 2

Bài 1: Tính

a.  4 \frac{1}{3}+2 \frac{5}{6}

b.  7-2 \frac{2}{3}

{ c. } 2 \frac{3}{7} \times 1 \frac{3}{4}

{ d. } 5 \frac{1}{3} : 3 \frac{1}{5}


Bài 2: Tìm x

a. x-1 \frac{3}{5}=2 \frac{1}{10}

b. 5 \frac{1}{7}: x=4
Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ ...

5m 4cm = .....m

270cm = ...........dm

720cm = .....m....cm

5 tấn 4 yến = ..........kg

2 tạ 7kg = ...... tạ

5m2 54m2 =....m2

67m2 4cm2 = .....cm2

Bài 4: Mua 20 cái bút chì hết 16000 đồng. Hỏi mua 21 cái bút chì như vậy hết bao nhiêu tiền?

Bài 5: Hai thùng dầu có 169 lít dầu. Tìm số dầu mỗi thùng biết thùng thứ nhất có nhiều hơn thùng thứ hai là 14 lít.

Đề ôn tập hè lớp 5 môn Toán Số 3

Bài 1: Tìm x

a. 3-x=\frac{5}{7}

b. \frac{7}{13}: x=\frac{14}{39}

c. x \times \frac{3}{5}=\frac{14}{15}

d. x-\frac{5}{8}=1 \frac{3}{4}

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ ……

4m = …………km

5kg = …………tạ

3m 2cm = …………hm

4yến 7kg = …………tạ

3km 6 m = …………m

4 tạ 9 yến = …………kg

15m 6dm = …………cm

2yến 4hg = …………hg

Bài 3: Có hai túi bi . Túi thứ nhất có số bi bằng \frac35 số bi túi thứ hai và kém túi thứ hai là 26 viên bi. Tìm số bi mỗi túi?

Bài 4: Chu vi của một hình chữ nhật là 56 cm , chiều rộng bằng \frac13 chiều dài. Tìm diện tích hình chữ nhật đó?

Đề ôn tập hè lớp 5 môn Toán Số 4

Bài 1: Điền số vào chỗ trống

5m2 38dm2 = ……m2

23m2 9dm2 = ………… m2

72dm2 = ………… m2

5dm2 6 cm2 = ………… dm2

Bài 2: Điền dấu >, <, =

3 yến.... 7kg 307 kg

6km 5m ......60hm 50 m

Bài 3: Bà A mua 7 hộp thịt hết 35000 đồng. Bà B mua nhiều hơn bà A là 4 hộp thịt thì phải trả bao nhiêu tiền?

Bài 4: Lan mua 4 hộp bút màu hết 16000 đồng. Hỏi Hải mua 8 hộp bút như vậy hết bao nhiêu tiền?

Bài 5: Mua 20 cái bút chì hết 16.000 đồng. Hỏi mua 21 cái bút chì hết bao nhiêu tiền.

Trên đây là toàn bộ bài tập ôn hè môn Toán lớp 5 cho các học sinh ôn tập tại nhà. Đối với các học sinh thi trường Chuyên vào lớp 6 có thể tham khảo các đề ôn tập sau đây:

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
402 66.957
Sắp xếp theo
    Toán lớp 5 Xem thêm