Ôn tập hè lớp 5 lên lớp 6 môn Toán: Các phép tính về phân số, hỗn số

Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Ôn tập lớp 5 lên lớp 6 môn Toán
Buổi 2: ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỀ PHÂN SỐ, HỖN SỐ, SỐ THẬP
PHÂN
I. CÁC PHÉP TÍNH VỀ PHÂN SỐ - HỖN SỐ
Bài 2: Tính:
a)
2 3
3 51
b)
4 11
7 42
c)
1 1
2 3
3 2
d)
1 1
4 : 2
3 3
HD:
c)
1 1 7 7 49
2 3 .
3 2 3 2 6
d)
1 1 13 7 13
4 : 2 :
3 3 3 3 7
Bài 2: Tính:
a)
3 2 4
:
5 7 9
b)
c)
d)
1 1 1
:
2 4 6
HD:
a)
3 2 4 3.2.9 27
:
5 7 9 5.7.4 70
b)
2 1 3 2.3.3 9
:
11 3 2 11.1.2 11
c)
5 1 1 5 1 13
2 3 4 6 4 12
d)
1 1 1 1 3
: 2
2 4 6 2 2
Bài 3: Tính:
a)
3 2 25
4 5 9
8 3 24
b)
3 1 6 5 6 29
2 1 3 3 3 7
8 4 7 8 7 56
c)
3 1 1
2 1 5
8 4 3
Bài 4: Tính:
a)
5 1 2
: 1
2 3 3
 
 
 
b)
5 1 9 6
2 3 2 7
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Bài 5: Tính nhanh:
a)
254 399 145
254 399 253
b)
5932 6001 5931
5932 6001 69
HD:
a)
254.399 145 (253 1).399 145 253.399 399 145
254 399.253 254 399.253 254 399.253
253.399 254
1
254 399.253
b)
5932 6001 5931 5932 6001.5931 5932 5931.6001 59 32 5931.6001
1
5932 6001 69 (5931 1).6001 69 5931.6001 6001 69 5 931.6001 5932
II-Tìm thành phần chưa biết của phép tính:
Bài 6: Tìm x:
a)
3 3
6
4 8
x
b)
7 1
: 3
8 2
x
c)
1 1 3
2 3 4
x
HD:
a)
3 3 3 9 9 3
6 3
4 8 4 4 4 4
x x x
b)
7 1 7 5 7 5 7
: 3 : :
8 2 8 2 8 2 20
x x x
c)
1 1 3 1 3 3 1 7
2 3 4 6 4 4 6 12
x x x
Bài 7: Tìm x:
a)
3 4 2
2 5 3
x
b)
1 1 1
3 3 : 4
3 3 4
x
c)
2 2 1
5 : 3 2
3 3 2
x
HD:
a)
3 4 2 12 2 6 2 8
2 5 3 10 3 5 3 15
x x x
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
b)
1 1 1 10 10 17 10 40 40 10 4
3 3 : 4 . : . :
3 3 4 3 3 4 3 51 51 3 17
x x x x
c)
2 2 1 17 11 5 17 7 17 7 34
5 : 3 2 : : :
3 3 2 3 3 2 3 6 3 6 7
x x x x
III-Tính giá trị của biểu thức
Bài 8: Tính giá trị của biểu thức sau:
B=
1 1 1 1 1 1
1 . 1 . 1 . 1 ........... 1 . 1
2 3 4 5 2003 2004
HD:
B=
1 1 1 1 1 1
1 . 1 . 1 . 1 ........... 1 . 1
2 3 4 5 2003 2004
1 2 3 4 2002 2003 1 2 3 4 2002 2003 1
. . . ....... . . . . ....... .
2 3 4 5 2003 2004 2 3 4 5 2003 2004 2004
Bài 9: Tính giá trị của biểu thức sau:
C =
9 3 1 1 1 7
5 : 2 4 2 2 :
10 2 3 2 3 4
Hd:
C =
9 3 1 1 1 7 59 3 7 9 7 7
5 : 2 4 2 2 : : . 2. :
10 2 3 2 3 4 10 2 3 2 3 4
59 2 7 9 7 59 7 5 4 59 10 3
. . 2 : . .
10 3 3 2 4 15 3 2 7 15 3 5

Ôn tập hè lớp 5 lên lớp 6 môn Toán

Ôn tập hè lớp 5 lên lớp 6 môn Toán: Các phép tính về phân số, hỗn số tổng hợp Lý thuyết và các dạng bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo, ôn tập lại các dạng Toán lớp 5, chuẩn bị cho chương trình học lớp 6.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Và để chuẩn bị cho chương trình học lớp 6, các thầy cô và các em tham khảo: Nhóm Tài liệu học tập lớp 6. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bài tập Các phép tính về phân số, hỗn số lớp 5

Bài 1

a) \frac{2}{3}+\frac{3}{51}

b) \frac{4}{7}-\frac{11}{42}

c) 2 \frac{1}{3} \times 3 \frac{1}{2}

d) 4 \frac{1}{3}: 2 \frac{1}{3}

Bài 2

a) \frac{3}{5} \times \frac{2}{7}: \frac{4}{9}

b) \frac{2}{11}: \frac{1}{3} \times \frac{3}{2}

c) \frac{5}{2} \times \frac{1}{3}+\frac{1}{4}

d) \frac{1}{2}+\frac{1}{4}: \frac{1}{6}

Bài 3

a) \left(\frac{5}{2}+\frac{1}{3}\right):\left(1-\frac{2}{3}\right)

b) \left(\frac{5}{2}-\frac{1}{3}\right) \times \frac{9}{2}-\frac{6}{7}

Bài 4

a) \frac{254 \times 399-145}{254+399 \times 253}

b)\frac{5932+6001 \times 5931}{5932 \times 6001-69}

Để chuẩn bị cho chương trình thi vào lớp 6, các em học sinh tham khảo Đề thi vào lớp 6 môn ToánĐề thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt để ôn tập và củng cố kiến thức.

Đánh giá bài viết
13 821
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 5 Xem thêm