Bài tập Toán lớp 5: Phép chia số thập phân (tiếp theo)

Bài tập Toán lớp 5: Phép chia số thập phân tiếp theo bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập các dạng bài tập tính chia số thập phân, chia số thập phân với số tự nhiên, chia số thập phân với số thập phân. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập Toán lớp 5: Phép chia số thập phân

Câu 1:

Một ô tô cứ đi 100km thì tiêu thụ hết 12,5l xăng. Hỏi ô tô đó đi quãng đường dài 60km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?

Câu 2:

Cứ 10 l sữa cân nặng 10,8 kg. Hỏi 25 l sữa cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 3:

Một tấm vải dài 36m. Lần đầu người ta cắt ra 16 mảnh vải, mỗi mảnh vải dài 6/5m . Lần thứ hai người ta cắt được 6 mảnh vải dài như nhau thì vừa hết tấm vải. Hỏi mỗi mảnh vải cắt ra ở lần thứ hai dài bao nhiêu mét?

Câu 4:

Cứ 3l nước giặt quần áo thì cân nặng 2,55 kg. Mỗi bình nhựa rỗng cân nặng 0,3 kg thì có thể chứa được 2l nước giặt quần áo. Hỏi 4 bình nhựa như thế, mỗi bình chứa 2l nước giặt quần áo, cân nặng tất cả bao nhiêu ki – lô- gam?

Câu 5:

Một vườn cây hình chữ nhật có diện tích 789, 25 m2, chiều dài là 38,5 m. Người ta muốn rào xung quanh vườn và làm cửa vườn.

Hỏi hàng rào xung quanh vườn dài bao nhiêu mét, biết cửa vườn rộng 3,2m.

Câu 6:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Cho biết phép chia:

Số dư trong phép chia trên là:

A. 5

B. 0,5

C. 0.05

D. 0.005

Đáp án Bài tập Toán lớp 5: Phép chia số thập phân

Câu 1:

Bài giải:

Số lít xăng ô tô cần có để đi 1km là:

12,5 : 100 = 0,125 (/)

Số lít xăng ô tô cần có để đi 60km là:

0,125 x 60 = 7,5 (/)

Đáp số: 7,51.

Câu 2:

Bài giải:

Mỗi lít sữa cân nặng là:

10,8 : 10 = 1,08 (kg)

25 l sữa cân nặng là:

1,08 x 25 = 27 (kg)

Đáp số: 27kg.

Câu 3:

Bài giải:

7/5 m = 1,2 m

Số mét vải cắt ra lần đầu là:

1,2 x 16 = 19,2 (m)

Số mét vải cắt ra lần thứ hai là:

36 – 19,2 = 16,8 (m)

Độ dài của mỗi mảnh vải cắt ra lần thứ hai là:

18,6 : 6 = 2,8 (m)

Đáp số: 2,8m.

Câu 4:

Bài giải:

Mỗi lít nước giặt quần áo cân nặng là:

2,55 : 3 = 0,85 (kg)

Mỗi bình nhựa chứa 2l nước giặt quần áo cân nặng là:

0,85 x 2 + 0,3 = 2 (kg)

Bốn bình nhựa, mỗi bình nhựa chứa 2l nước giặt quần áo cân nặng là:

2 x 4 = 8 (kg)

Đáp số: 8kg.

Câu 5:

Bài giải:

Chiều rộng của vườn cây là:

789,25 : 38,5 = 20,5 (m)

Chu vi của vườn cây là:

(38,5 + 20,5) x 2 = 118 (m)

Độ dài của hàng rào xung quanh vườn là:

118 – 3,2 = 114,8 (m)

Đáp số: 114,8m.

Câu 6:

Khoanh D

Đánh giá bài viết
57 10.617
Sắp xếp theo

Bài tập Toán lớp 5

Xem thêm