Bài tập Toán lớp 5: Diện tích hình tam giác

Bài tập Toán lớp 5: Diện tích hình tam giác bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập các dạng bài tập hình học - tính diện tích hình tam giác. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập Toán lớp 5: Diện tích hình tam giác

Câu 1:

Tính diện tích hình tam giác có:

a) Độ dài đáy là 32cm và chiều cao là 22cm;

b) Độ dài đáy là 2,5 cm và chiều cao là 1,2cm;

Câu 2:

Tính diện tích hình tam giác có:

a) Độ dài đáy là 45cm và chiều cao là 2,4dm;

b) Độ dài đáy là 1,5 m và chiều cao là 10,2dm;

Câu 3:

Tính diện tích hình tam giác có:

a) Độ dài đáy là 3/4m và chiều cao là 1/2m;

b) Độ dài đáy là 4/5 m và chiều cao là 3,5 dm;

Câu 4:

Tính diện tích hình tam giác vuông có độ dài 2 cạnh góc vuông lần lượt là:

a) 35cm và 15 cm.

b) 3,5 m và 15 dm.

Câu 5:

Bài tập diện tích hình tam giác

Tính diện tích hình tam giác MDC. Biết hình chữ nhật ABCD có AB = 25 cm, BC = 16cm.

Câu 6:

Bài tập diện tích hình tam giác

Tính diện tích hình tam giác MDN. Biết hình vuông ABCD có cạnh 20cm và AM = MB , BN = NC.

Câu 7:

Tính độ dài cạnh đáy của hình tam giác có chiều cao là 2/5m và diện tích là 1200 cm2

Câu 8:

Bài tập diện tích hình tam giác

Tính diện tích hình tứ giác MBND. Biết hình chữ nhật ABCD có chiều dài DC = 36 cm; chiều rộng AD = 20 cm và AM = 1/3 MB , BN = NC.

Câu 9:

Bài tập diện tích hình tam giác

Tính diện tích hình bình hành ABCD. Biết diện tích hình tam giác ADC là 100 cm2.

Câu 10:

Bài tập diện tích hình tam giác

Tính chiều cao AH của hình tam giác vuông ABC. Biết: AB = 30 cm ; AC = 40 cm ; BC = 50 cm.

Đáp án Bài tập Toán lớp 5: Diện tích Hình tam giác

Câu 1:

Đáp số:

a) S = 352 cm2

b) S = 1,5 m2

Câu 2:

Đáp số:

a) S = 540 cm2

b) S = 0,765 m2

Câu 3:

Đáp số:

a) S = 3/16 m2

b) 14 dm2

Câu 4:

Đáp số:

a) 262,5 cm2

b) 262,5 dm2

Câu 5:

Hình tam giác MDC có chiều cao MH bằng chiều rộng của hình chữ nhật ABCD, đáy DC bằng chiều dài của hình chữ nhật ABCD, do đó diện tích hình tam giác MDC là:

25 x 16 : 2 = 200 cm2

Câu 6:

Muốn tính diện tích hình tam giác MDN ta lấy diện tích hình vuông ABCD trừ đi tổng diện tích của ba hình tam giác vuông DAM, MBN và NCD

Ta có:

AM = MB = BN = NC = 20 : 2 = 10 (cm)

Diện tích hình tam giác DAM là:

20 x 10 : 2 = 100 ( cm2)

Diện tích hình tam giác MBN là:

10 x 10 : 2 = 50 (cm2)

Diện tích hình tam giác NCD là:

10 x 10 : 2 = 100 (cm2)

Diện tích hình vuông ABCD là:

20x 20 = 400 (cm2)

Vậy diện tích tam giác MDN là:

400 – (100 + 50 +1 00) = 150 (cm2)

Câu 7:

Đáp số: 60 cm

Câu 8: ĐS: 450 cm2

Câu 9: Đs: 200 cm2

Câu 10: Đs: 24 cm

Bài tập luyện tập Hình tam giác

Ngoài Bài tập Toán lớp 5: Diện tích Hình tam giác các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục.

Đánh giá bài viết
133 36.357
Sắp xếp theo

    Bài tập Toán lớp 5

    Xem thêm