Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập Toán lớp 5: Ôn tập và bổ sung về giải Toán - Phần 2

Ôn tập và bổ sung về giải Toán phần 2

Bài tập Toán lớp 5: Ôn tập và bổ sung về giải Toán bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập cách giải toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ và giải bằng 2 cách củng cố kỹ năng giải Toán chương 1 Toán 5. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập Toán lớp 5: Ôn tập và bổ sung về giải Toán

Câu 1:

Một vườn hoa hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 20 m, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi, diện tích vườn hoa đó?

Câu 2:

Hiện nay mẹ hơn con 24 tuổi. Cách đây 3 năm, tuổi con bằng 1/4 tuổi mẹ.

Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Câu 3:

May 15 bộ quần áo như nhau hết 45 m vải. Hỏi may 25 bộ quần áo cùng loại cần bao nhiêu mét vải?

Câu 4:

Mua 4 hộp sữa hết 14 000 đồng. Hỏi mua hai chục hộp sữa như thế hết bao nhiêu tiền?

Câu 5:

Mẹ mua một tá khăn mặt hết 96 000 đồng. Hỏi cô Lan muốn mua 6 cái khăn mặt như thế thì phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?

Câu 6:

Một ô tô cứ đi 100km thì tiêu thụ hết 13l xăng. Nếu ô tô đó đi quãng đường 300km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?

Câu 7:

Cứ 5 ô tô vận tải như nhau chở được 15 tấn hàng. Hai đoàn xe vận tải có sức chở như thế: đoàn thứ nhất có 12 xe, đoàn thứ 2 có 18 xe .

Hỏi:

Cả hai đoàn xe ấy chở được bao nhiêu tấn hàng?

Câu 8: 10 người làm xong một công việc phải hết 7 ngày. Nay muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người? (Biết mức làm của mỗi người như nhau)

Đáp án Bài tập Toán lớp 5: Ôn tập và bổ sung về giải Toán

Câu 1:

Ôn tập và bổ sung về giải Toán phần 2

Theo sơ đồ, chiều rộng vườn hoa là: 20 m

Chiều dài vườn hoa là:

20 x 2 = 40 (m)

Chu vi vườn hoa là:

(40 + 20 ) x 2 = 120 (m)

Diện tích vườn hoa là:

40 x 20 = 800 (m2)

Câu 2:

HD: Cách đây 3 năm, mẹ vẫn hơn con 24 tuổi, ta có sơ đồ:

Ôn tập và bổ sung về giải Toán phần 2

Theo sơ đồ hiệu số phần bằng nhau là:

4 – 1 = 3 ( phần)

Tuổi con cách đây 3 năm là:

24 : 3 = 8 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

8 + 3 =11 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là:

11 + 24 = 35 (tuổi)

Câu 3:

Tóm tắt:

15 bộ: 45 m

25 bộ: …m

Bài giải:

Số mét vải may 1 bộ quần áo là:

45 : 15 = 3 (m)

Số mét vải may 25 bộ quần áo là:

3 x 25 = 75 (m)

Đáp số: 75m

Câu 4:

HD:

Hai chục hộp sữa là 20 hộp sữa.

Tóm tắt: 4 hộp sữa: 14 000 đồng

20 hộp sữa: …. đồng?

Có thể giải bài toán bằng hai cách:

Cách 1: (Rút về đơn vị):

Số tiền mua 1 hộp sữa là:

14 000 : 4 = 3500 (đồng)

Số tiền mua hai chục hộp sưa là:

3500 x 20 = 700 00 (đồng)

Cách 2: (tìm tỉ số)

20 hộp sữa gấp 4 hộp sữa số lần là:

20 : 4 =5 ( lần)

Số tiền mua hai chục hốp sữa là:

14000x 5 = 70 000 (đồng)

Câu 5:

HD: 1 tá khăn mặt là 12 khăn

Tóm tắt : 12 khăn mặt: 96 000 đồng

6 khăn mặt : …..đồng?

Có thể giải bài toán bằng hai cách.

Cách 1: (Rút về đơn vị)

Số tiền mua 1 khăn mặt là:

96 000 : 12 = 8000 (đồng)

Số tiền mua 6 khăn mặt là:

8000 x 6 = 48 000 (đồng)

Cách 2: tìm tỉ số:

12 khăn mặt gấp 6 khăn mặt số lần là:

12 : 6 = 2 (lần)

Số tiền mua 6 khăn mặt là:

96 000 : 2 = 48 000 (đồng)

Câu 6:

Giải bằng cách tìm tỉ số:

300 km gấp 100 km số lần là:

300 : 100 = 3 (lần)

Ô tô đi 300 km tiêu thụ hết số lít xăng là:

13 x 3 = 39 (l)

Câu 7:

Cách 1:

Mỗi ô tô chở được là:

15 : 5 = 3 (tấn)

Đoàn xe thứ nhất chở được:

3 x 12 = 36 (tấn)

Đoàn xe thứ hai chở được:

3 x 18 = 54 (tấn)

Cả đoàn xe chở được:

36 + 54 = 90 (tấn)

Cách 2:

Số xe ô tô của cả hai đoàn là:

12 + 18 = 30 (chiếc)

Mỗi xe ô tô chở được:

15 : 5 = 3 (tấn)

Cả hai đoàn xe chở được:

3 x 30 = 90 (tấn)

Cách 3:

Số xe ô tô của cả hai đoàn là:

12 + 18 = 30 (chiếc)

30 ô tô gấp 5 ô tô số lần là:

30 : 5 = 6 (lần)

Cả hai đoàn xe chở được là:

15 x 6 = 90 (tấn)

Câu 8:

Tóm tắt :

10 người : 7 ngày

.... người : 5 ngày?

Giải:

Cách 1 : Phương pháp rút về một đơn vị.

Số ngày làm xong một công việc của một người là :

10 x 7 = 70 (ngày)

Số người làm xong một công việc trong 5 ngày là :

70 : 5 = 14 (người)

Đáp số : 14 người.

Cách 2 : Phương pháp Lập tỉ lệ.

Tỉ lệ 5 ngày và 7 ngày là :

5 : 7 = 5/7

Số người làm xong một công việc trong 5 ngày là :

10 : 5/7 = 14 (người)

Đáp số : 14 người.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
35
Sắp xếp theo

    Bài tập Toán lớp 5

    Xem thêm