Cách giải bài toán phần trăm tính lỗ và lãi lớp 5

Cách giải bài toán phần trăm tính lỗ và lãi lớp 5

Cách giải bài Toán phần trăm tính lỗ và lãi lớp 5 bao gồm các ví dụ minh họa trình bày chi tiết cách giải và các bài tập liên quan giúp các bạn học sinh làm quen với những dạng Toán để tính tỉ số phần trăm, tự luyện tập nhằm củng cố và nâng cao kiến thức dạng này cho các kỳ thi học sinh giỏi. Mời các em cùng tham khảo.

Bài toán phần trăm tính lỗ và lãi

Khi hàng hóa được mua về và đem bán thì số tiền thu được có thể tăng thêm (gọi là được lãi) hay (bị lỗ) so với số vốn ban đầu bỏ ra mua hàng. Nếu giá bán lớn hơn giá mua thì được lãi còn giá mua lớn hơn giá bán thì bị lỗ hoặc giảm đi.

Bài toán 1. Một cửa hàng sách, hạ giá 20% giá sách nhân ngày 20/11. Tuy vậy, cửa hàng vẫn còn lãi 8%. Hỏi, ngày thường (không hạ giá) thì cửa hàng được lãi bao nhiêu phần trăm?

Phân tích: Coi giá bán ngày thường là 100% thì giá bán ngày 20/11 là 80%. Cửa hàng vẫn còn lãi 8% tức là cửa hàng bán được:

100% + 8% = 108% (giá mua)

Ta tóm tắt bài toán như sau:

80% giá bán = 108% giá mua

100% giá bán = ... % giá mua?

Bài giải:

Coi giá bán ngày thường là 100% thì giá bán ngày 20/11 là: 100% - 20% = 80%

Cửa hàng vẫn còn lãi 8% tức là cửa hàng bán được: 100% + 8% = 108% (giá mua)

Số tiền lãi tính theo giá mua là: 100 : 80 x 108 = 135% (giá mua)

Vậy ngày thường thì cửa hàng lãi được: 135% - 100% = 35%

Đáp số: 35%

Bài toán 2. Một cửa hàng bán quần áo cũ đề giá một cái áo. Do không bán được, cửa hàng đó bèn hạ giá cái áo đó 20% giá đã định. Vẫn không bán được, cửa hàng lại hạ giá 20% theo giá đã hạ và bán được áo. Tuy vậy, cửa hàng vẫn còn được lãi 8,8% cái áo đó. Hỏi giá định bán lúc đầu bằng bao nhiêu phần trăm giá vốn mua?

Phân tích: Coi giá định bán lúc đầu là 100% thì giá định bán sau lần hạ giá thứ nhất là 20% và giá đã bán chiếc áo là 64%. Cửa hàng vẫn còn được lãi 8,8%, tức là bán được:

100% + 8,8% = 108,8% (giá vốn mua)

Ta tóm tắt bài toán như sau:

64% giá định bán lúc đầu = 108,8% giá vốn

100% giá định bán lúc đầu = ... % giá vốn?

Bài giải:

Coi giá định bán lúc đầu là 100% thì giá định bán sau lần hạ giá thứ nhất là 80% và giá đã bán chiếc áo là 64%. Cửa hàng vẫn còn được lãi 8,8%, tức là bán được:

100% + 8,8% = 108,8% (giá vốn mua)

Giá định bán lúc đầu tính theo giá vốn mua là: 100 : 64 x 108,8 = 170%

Bài toán 3. Một cửa hàng bán bánh kẹo còn một số mứt không bán hết trong Tết, cửa hàng bèn hạ giá 15%. Vẫn không bán được, cửa hàng lại hạ giá 15% giá đã hạ và bán hết số mứt đó. Tuy vậy, cửa hàng vẫn còn lãi 15,6%. Hỏi trong Tết thì cửa hàng đó được lãi bao nhiêu phần trăm?

Phân tích: Coi giá bán trong Tết là 100% thì giá định bán sau lần hạ thứ nhất là 85% và giá bán sau lần hạ thứ hai là 72,25%. Cửa hàng vẫn còn lãi 15,6%, tức là bán được:

100% + 15,6% = 115, 6% (giá vốn)

Ta tóm tắt bài toán như sau:

72,25% giá bán trong Tết = 115,6% giá vốn

100% giá bán trong Tết = ... % giá vốn?

Bài giải: Coi giá bán trong Tết là 100% thì giá định bán sau lần hạ thứ nhất là 85% và giá bán sau lần hạ thứ hai là 72,25%. Cửa hàng vẫn còn lãi 15,6%, tức là bán được:

100% + 15,6% = 115, 6% (giá vốn)

Số tiền lãi tính theo giá vốn là:

100 : 72,25 x 115,6 = 160% (giá vốn)

Vậy trong Tết cửa hàng đó được lãi là:

160% - 100% = 60%

Bài toán 4. Một cửa hàng định giá mua hàng vào bằng 75% giá bán. Hỏi cửa hàng đó định giá bán bằng bao nhiêu phần trăm giá mua?

Phân tích: Ta tóm tắt bài toán như sau:

75% giá bán = 100% giá mua

100% giá bán = ... giá mua?

Bài giải: Cửa hàng đó định giá bán so với giá mua là:

100 : 75 x 100 = 133,33% (giá mua)

Bài toán 5. Một người bán hàng bán một thứ hàng hoá được lãi 20% so với giá bán thì được lãi bao nhiêu phần trăm so với giá mua?

Phân tích: Vì được lãi 20% so với giá bán nên giá mua bằng 80% giá bán.

Ta tóm tắt bài toán như sau:

80% giá bán = 100% giá mua

20% giá bán = ? % giá mua

Bài giải: Số tiền lãi tính theo giá mua là:

20 : 80 x 100 = 25% (giá mua)

Trên đây là một số bài toán thuộc dạng toán lãi và lỗ được đưa về bài toán quan hệ tỉ lệ nên việc giải bài toán trở nên dễ dàng hơn.

Bây giờ các bạn hãy giải các bài toán sau nhé.

Bài 1. Một cửa hàng bán đồ cũ định giá một cái mũ là 20 000 đồng. Vì không bán được, cửa hàng hạ giá xuống 8000 đồng vẫn không bán được, cửa hàng lại hạ giá xuống 3200 đồng. Tuy vậy, sau cùng cửa hàng bán cái mũ với giá 1280 đồng. Giả sử cửa hàng đó đã hạ giá mỗi lần theo một quy tắc riêng của mình và nếu hạ giá một lần nữa theo quy tắc đó thì hoà vốn. Hãy nêu quy tắc hạ giá của cửa hàng, vốn mua cái mũ. Tính số phần trăm lãi theo giá vốn từ lúc định giá và mỗi lần hạ giá.

Bài 2. Một quầy hàng bán mứt trong dịp Tết bán được số lượng mứt với số lãi 20% so với giá mua. Số còn lại bán lỗ 20% so với giá mua. Hỏi Tết đó quầy hàng được lãi bao nhiêu phần trăm so với giá mua?

Bài 3: Một người bán 4 cái đồng hồ đeo tay cùng loại được số tiền lãi là 120.000 đồng. Biết số tiền lãi bằng 20% tiền vốn. Tính giá vốn mỗi chiếc đồng hồ?

Bài 4: Cơ sở buôn trái cây nhà bạn Lan đặt hàng 4,5 tấn cam với giá 18000 đồng một ki-lô-gam. Tiền vận chuyển là 1 500 000 đồng. Giả sử 10% số cam bị hỏng trong quá trình vận chuyển và tất cả số cam đều bán được. Hãy tính xem mỗi ki-lô-gam cam cần bán với giá bao nhiêu để thu lãi 8%?

Đánh giá bài viết
102 16.734
Sắp xếp theo

Toán lớp 5

Xem thêm