Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập Toán lớp 5: Phép nhân và phép chia hai phân số

Phép nhân và phép chia hai phân số

Bài tập Toán lớp 5: Phép cộng và phép trừ hai phân số bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập cách giải toán phân số về phép nhân chia, củng cố kỹ năng giải Toán chương 1 Toán 5. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

>> Bài trước: Bài tập Toán lớp 5: Phép cộng và phép trừ hai phân số

1. Bài tập Phép nhân và phép chia hai phân số

Câu 1:

Tính:

a)\frac{2}{5} \times \frac{3}{7}\frac{4}{7} \times \frac{3}{4}\frac{4}{9} \times \frac{3}{10}{2} \times \frac{15}{8}
b)\frac{3}{8} : \frac{7}{5}\frac{3}{4} : \frac{9}{10}\frac{7}{8} : {2}{6} : \frac{2}{3}
c)\frac{1}{3} \times \frac{3}{5} \times \frac{5}{9}\frac{15}{16}: \frac{3}{8} \times \frac{3}{4}

Câu 2:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) \frac{3}{5} \times \frac{8}{27} \times \frac{5}{3}

b) \frac{7}{19} \times \frac{1}{3}+\frac{7}{19} \times \frac{2}{3}

Câu 3:

Tìm x:

a) x \times \frac{1}{2}=\frac{1}{3}

b) x: \frac{4}{5}=\frac{5}{2}

c) \frac{2}{9}: x=\frac{2}{3}

Câu 4:

Một tấm kính hình chữ chữ nhật có chiều dài \frac{4}{5} m, chiều rộng \frac{1}{2} m.

Tính diện tích tấm kính đó.

Câu 5:

Người ta hòa \frac{1}{2} l si-rô nho vào \frac{7}{4}l nước lọc để pha nước nho. Rót đều nước nho đó vào các cốc, mỗi cốc chứa \frac{1}{4} l . Hỏi rót được mấy cốc nước nho?

Câu 6.

Một hình chữ nhật có chiều dài là 158m, chiều rộng kém chiều dài 34m . Vậy diện tích hình chữ nhật đó là bao nhiêu?

2. Đáp án Bài tập Phép nhân và phép chia hai phân số

Câu 1:

a) \frac{2}{5} \times \frac{3}{7}=\frac{6}{35}

\frac{4}{7} \times \frac{3}{4}=\frac{4 \times 3}{7 \times 4}=\frac{3}{7}

\frac{4}{9} \times \frac{3}{10}=\frac{4 \times 3}{9 \times 10}=\frac{4 \times 3}{3 \times 3 \times 10}=\frac{4}{30}=\frac{2}{15}

2 \times \frac{5}{18}=\frac{10}{18}=\frac{5}{9}

b) \frac{3}{8}: \frac{7}{5}=\frac{3}{8} \times \frac{5}{7}=\frac{15}{56}

\frac{3}{4}: \frac{9}{10}=\frac{3}{4} \times \frac{10}{9}=\frac{30}{36}=\frac{5}{6}

\frac{7}{8}: 2=\frac{7}{8} \times \frac{1}{2}=\frac{7}{16}

6: \frac{2}{3}=6 \times \frac{3}{2}=\frac{18}{2}=9

c) \frac{1}{3} \times \frac{3}{5} \times \frac{5}{9}=\frac{1 \times 3 \times 5}{3 \times 5 \times 9}=\frac{1}{9}

\frac{15}{16}: \frac{3}{8} \times \frac{3}{4}=\frac{15}{16} \times \frac{8}{3} \times \frac{3}{4}

=\frac{15 \times 8 \times 3}{16 \times 3 \times 4}=\frac{15 \times 8 \times \ 3}{8 \times 2 \times 3 \times 4}=\frac{15}{8}

Câu 2:

a) \frac{3}{5} \times \frac{8}{27} \times \frac{5}{3}=\left(\frac{3}{5} \times \frac{5}{3}\right) \times \frac{8}{27}=1 \times \frac{8}{27}=\frac{8}{27}

b) \frac{7}{19} \times \frac{1}{3}+\frac{7}{19} \times \frac{2}{3}=\frac{7}{19} \times\left(\frac{1}{3}+\frac{2}{3}\right)=\frac{7}{19} \times 1=\frac{7}{19}

Câu 3:

a) x \times \frac{1}{2}=\frac{1}{3}

\begin{aligned}
&x=\frac{1}{3}: \frac{1}{2} \\
&x=\frac{2}{3}
\end{aligned}

b) x: \frac{4}{5}=\frac{5}{2}

x=\frac{5}{2} \times \frac{4}{5}

x = 2

c) \frac{2}{9}: x=\frac{2}{3}

\begin{aligned}
&x=\frac{2}{9}: \frac{2}{3} \\
&x=\frac{1}{3}
\end{aligned}

Câu 4

Diện tích tấm kính đó là:

Phép nhân và phép chia hai phân số

Đáp số: 2/5 m2

Câu 5

HD: Số lít nước nho đã pha là:

Phép nhân và phép chia hai phân số

Số cốc nước nho là:

Phép nhân và phép chia hai phân số

Vậy số cốc nước nho cần rót là: 4 cốc

Đáp số 4 cốc

Câu 6.

Chiều rộng hình chữ nhật đó là: \frac{15}{8}-\frac{3}{4}=\frac{9}{8} (m)

Diện tích hình chữ nhật đó là: \frac{15}{8} \times \frac{9}{8}=\frac{135}{64} (m2)

3. Giải bài tập SGK, VBT Phép nhân và phép chia hai phân số

Các dạng Bài tập Toán lớp 5: Phép nhân và phép chia hai phân số đầy đủ chi tiết các bài tập và đáp án cho từng câu hỏi. Thông qua các dạng bài tập trên, các em học sinh luyện tập trau dồi toàn bộ nội dung kiến thức đã học.

Nếu các em học sinh đang tìm kiếm các dạng bài tập nâng cao và chọn lọc. Hãy cùng truy cập vào các chuyên mục sau đây của VnDoc:

Chia sẻ, đánh giá bài viết
88
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Bài tập Toán lớp 5

    Xem thêm