Bài tập Toán lớp 5: Phép nhân và phép chia hai phân số

Phép nhân và phép chia hai phân số

Bài tập Toán lớp 5: Phép cộng và phép trừ hai phân số bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập cách giải toán phân số về phép nhân chia, củng cố kỹ năng giải Toán chương 1 Toán 5. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập Toán lớp 5: Phép nhân và phép chia hai phân số

Câu 1:

Tính:

Phép nhân và phép chia hai phân số

Câu 2:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Phép nhân và phép chia hai phân số

Câu 3:

Tìm x:

Phép nhân và phép chia hai phân số

Câu 4:

Một tấm kính hình chữ chữ nhật có chiều dài 4/5 m, chiều rộng 1/2 m.

Tính diện tích tấm kính đó.

Câu 5:

Người ta hòa 1/2 l si-rô nho vào 7/4 l nước lọc để pha nước nho. Rót đều nước nho đó vào các cốc, mỗi cốc chứa 1/4 l .

Hỏi rót được mấy cốc nước nho?

Đáp án Bài tập Toán lớp 5: Phép nhân và phép chia hai phân số

Câu 1:

Phép nhân và phép chia hai phân số

Phép nhân và phép chia hai phân số

Câu 2:

Phép nhân và phép chia hai phân số

Câu 3:

Phép nhân và phép chia hai phân số

Câu 4

Diện tích tấm kính đó là:

Phép nhân và phép chia hai phân số

Đáp số: 2/5 m2

Câu 5

HD: Số lít nước nho đã pha là:

Phép nhân và phép chia hai phân số

Số cốc nước nho là:

Phép nhân và phép chia hai phân số

Vậy số cốc nước nho cần rót là: 4 cốc

Đáp số 4 cốc

Đánh giá bài viết
39 20.301
Sắp xếp theo
    Bài tập Toán lớp 5 Xem thêm