Bài tập Toán lớp 5: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Bài tập Toán lớp 5: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập các dạng bài tập quy đổi số đo khối lượng ra số thập phân, củng cố kỹ năng giải Toán chương 2 Toán 5. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập Toán lớp 5: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Câu 1:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2,305kg = ….g

4,2 kg =….g

4,08 kg = ….g

b) 0,01kg =….g

0,009 kg =….g

0,052kg =….g

Câu 2:

Viết số thập phấn thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1 kg 725g = ….kg

3kg 45g = ….kg

12kg 5g =….kg

b) 6528g =….kg

789g = ….kg

64g =….kg

c) 7 tấn 125 kg= …. tấn

2 tấn 64 kg = …. tấn

177 kg = …. tấn

d) 1 tấn 3 tạ = …. tấn

4 tạ = …. tấn

4 yến = …..tấn

Câu 3:

Điền dấu > < = thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4kg 20g ….4,2kg

b) 500g …. 0,5kg

c) 1,8 tấn …. 1 tấn 8 kg

d) 0,165 tấn ….16, 5 tạ

Câu 4:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Biết 4 con : gà, vịt, ngỗng, ngan , thỏ có cân nặng lần lượt là:

1,85kg ; 2,1kg ; 3,6kg ; 3000g.

Trong 4 con vật trên, con vật cân nặng nhất là:

A. con gà

B. con vịt

C. con ngỗng

D. con thỏ

Câu 5:

Một cửa hàng đã bán đợc 40 bao gạo nếp, mỗi bao cân nặng 50kg.

Giá bán mỗi tấn gạo nếp là 5 000 000 đồng.

Hỏi cửa hàng đó bán số gạo nếp trên được bao nhiêu đồng?

Câu 6:

Một ô tô đi 54 km cần có 6 l xăng. Hỏi ôt ô đó đi hết quãng đường dài 216km thì cần có bao nhiêu lít xăng?

Đáp án Bài tập Toán lớp 5

Câu 1:

a) 2,305kg = 2305g

4,2 kg =4200 g

4,08 kg =4080g

b) 0,01kg =10g

0,009 kg =9g

0,052kg =52g

Câu 2:

a) 1 kg 725g = 1,725 kg

3kg 45g = 3,045 kg

12kg 5g = 12,005 kg

b) 6528g = 6,528 kg

789g = 0,789 kg

64g =0,064 kg

c) 7 tấn 125 kg=7,125 tấn

2 tấn 64 kg =2,064 tấn

177 kg =0,177 tấn

d) 1 tấn 3 tạ = 1,3 tấn

4 tạ = 0,4tấn

4 yến = 0,04 tấn

Câu 3:

a) 4kg 20g < 4,2kg

b) 500g = 0,5kg

c) 1,8 tấn > 1 tấn 8 kg

d) 0,165 tấn < 16, 5 tạ

Câu 4:

Khoanh C

Câu 5:

Bài giải:

40 bao gaọ nếp cân nặng là:

50 x 40 = 2000 (kg)

2000 kg = 2 tấn

Số tiền cửa hàng thu được khi bán số gạo nếp trên là:

5 000 000 x 2 = 10 000 000 (đồng)

Đáp số: 10 000 000 (đồng)

Câu 6:

Bài giải:

216km gấp 54km số lần là:

216 : 54 = 4 (lần)

Số lít xăng cần có để ô tô đi hết quãng đường dài 216km là:

6 x 4 =24 (l)

Đáp số: 24 (l)

Đánh giá bài viết
13 7.264
Sắp xếp theo

    Bài tập Toán lớp 5

    Xem thêm