Bài tập Toán lớp 5: Luyện tập diện tích hình tam giác, hình thang

Luyện tập diện tích hình tam giác, hình thang lớp 5

Bài tập Toán lớp 5: Luyện tập diện tích hình thang, diện tích hình tam giác bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập các dạng bài tập hình học - hình thang, tính diện tích hình tam giác. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập Toán lớp 5: Diện tích hình thang, hình tam giác

Câu 1:

Luyện tập diện tích hình thang, diện tích hình tam giác

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Diện tích hình tam giác ABC bằng diện tích hình thang MNPQ …….

b) Diện tích hình tam giác ABC lớn hơn diện tích hình thang MNPQ …….

c) Diện tích hình tam giác ABC bé hơn diện tích hình thang MNPQ …….

Câu 2:

Một bạn đã dùng một tờ giấy màu đỏ hình chữ nhật có chiều dài 60 cm, chiều rộng 40 cm để cắt các hình lá cờ. Mỗi lá cờ là một hình tam giác vuông có hai cạnh góc vuông lần lượt là: 10cm và 5cm. Hỏi bạn đó đã cắt được nhiều nhất bao nhiêu lá cờ?

Câu 3:

Luyện tập diện tích hình thang, diện tích hình tam giác

Cho hình thang vuông ABCD có kích thước như hình vẽ. Tính:

a) Diện tích hình thang ABCD;

b) Diện tích hình tam giác ABC.

Câu 4:

Luyện tập diện tích hình thang, diện tích hình tam giác

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Cho hình tam giác ABC với M là trung điểm cạnh BC; AH = 10 cm; BC = 12 cm.

a) Diện tích hình tam giác ABM lớn hơn diện tích hình tam giác AMC. …….

b) Diện tích hình tam giác ABM bằng diện tích hình tam giác AMC. …….

c) Diện tích hình tam giác ABM bằng nửa diện tích hình tam giác ABC. …….

Câu 5:

Luyện tập diện tích hình thang, diện tích hình tam giác

Cho hình thang ABCD có kích thước như hình vẽ. Tính:

a) Diện tích hình thang ABCD

b) Diện tích hình tam giác BEC

c) Tỉ sốc của diện tích hình tam giác BEC và diện tích hình thang ABED.

Câu 6:

Một hình tam giác có đáy 20cm, chiều cao 12 cm. Một hình thang có diện tích bằng diện tích hình tam giác và có chiều cao bằng 10 cm. Tính trung bình cộng độ dài 2 đáy của hình thang.

Đáp án Bài tập Toán lớp 5: Diện tích hình tam giác, hình thang

Câu 1:

Luyện tập diện tích hình thang, diện tích hình tam giác

a) Diện tích hình tam giác ABC bằng diện tích hình thang MNPQ (S)

b) Diện tích hình tam giác ABC lớn hơn diện tích hình thang MNPQ (Đ)

c) Diện tích hình tam giác ABC bé hơn diện tích hình thang MNPQ (S)

Câu 2:

Diện tích tờ giấy hình chữ nhật là:

60 x 40 = 2400 (cm2)

Diện tích một lá cờ hình tam giác vuông là:

10 x 5 : 2 = 25 (cm2)

Số lá cờ cắt được là:

2400 : 25 = 96 (lá cờ)

Câu 3:

a) Diện tích hình thang ABCD là:

(50 + 30) x 25 : 2 = 1000 (cm2)

b) Diện tích hình tam giác ADC là:

25 x 50 : 2 = 625 (cm2)

Diện tích hình tam giác ABC là:

1000 – 625 = 375 (cm2)

Đáp số: a) 1000 cm2

b) 375 cm2

Câu 4:

a) Diện tích hình tam giác ABM lớn hơn diện tích hình tam giác AMC. (S)

b) Diện tích hình tam giác ABM bằng diện tích hình tam giác AMC (Đ)

c) Diện tích hình tam giác ABM bằng nửa diện tích hình tam giác ABC. (Đ)

Câu 5:

a) Tính độ dài đáy DC:

36 + 10 = 46 (cm)

Tính diện tích hình thang ABCD:

(24 + 46) x 18 : 2 = 630 (cm2)

b) Tính diện tích hình tam giác BEC:

10 x 18 : 2 = 90 (cm2)

c) Tính diện tích hình thang ABED:

(24 + 36) x 18 : 2 = 540 (cm2) hoặc: 630 – 90 = 540 (cm2)

Tính tỉ số diện tích hình tam giác BEC và diện tích hình thang ABED:

90 : 540 = 1 : 6 (hay 1/6 ).

Câu 6:

Tính diện tích hình tam giác:

20 x 12 : 2 = 120 (cm2)

Diện tích hình thang cũng bằng 120 cm2

Ta có diện tích hình thang bằng trung bình cộng (TBC) độ dài 2 đáy nhân với chiều cao.

Do đó TBC độ dài 2 đáy của hình thang bằng diện tích chia cho chiều cao. Từ đó tính được TBC độ dài 2 đáy của hình thang đã cho là:

120 : 10 = 12 (cm)

Ngoài Bài tập Toán lớp 5: Diện tích hình tam giác, Diện tích Hình thang các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
33 20.931
Sắp xếp theo

Bài tập Toán lớp 5

Xem thêm