Bài tập Toán lớp 5: Hỗn số

Bài tập Toán lớp 5: Hỗn số

Bài tập Toán lớp 5: Hỗn số bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập cách giải toán cách viết, đọc, tính đổi về hỗn số, củng cố kỹ năng giải Toán chương 1 Toán 5. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập Toán lớp 5: Hỗn số

Câu 1:

Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp:

Bài tập Toán lớp 5: Hỗn số

Câu 2:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bài tập Toán lớp 5: Hỗn số

Hỗn số thích hợp để viết vào chỗ chấm dưới vạch của tia số trên là:

Bài tập Toán lớp 5: Hỗn số

Câu 3:

Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

Bài tập Toán lớp 5: Hỗn số

Câu 4:

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Bài tập Toán lớp 5: Hỗn số

Câu 5:

Tính:

Bài tập Toán lớp 5: Hỗn số

Câu 6:

Một bánh xe trung bình một giây quay được 1\frac{1}{3} vòng. Hỏi trong 7\frac{1}{2} giây, bánh xe ấy quay được bao nhiêu vòng?

Đáp án Bài tập Toán lớp 5: Hỗn số

Câu 1

a) Viết:

2\frac{3}{8}

Đọc: hai và ba phần tám.

b) Viết:

1\frac{5}{9}

Đọc: một và năm phần chín.

Câu 2:

Khoanh vào C.

Câu 3:

Bài tập Toán lớp 5: Hỗn số

Câu 4:

a) S

b) Đ

c) Đ

d) S.

Câu 5:

Bài tập Toán lớp 5: Hỗn số

Câu 6:

Bài tập Toán lớp 5: Hỗn số

Đánh giá bài viết
81 39.602
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập Toán lớp 5 Xem thêm