Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập Toán lớp 5: Hỗn số

Bài tập về hỗn số lớp 5 bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp. Các bài tập dưới đây giúp các em học sinh luyện tập cách giải toán cách viết, đọc, tính đổi về hỗn số, củng cố kỹ năng giải Toán chương 1 Toán 5. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Để nắm được lý thuyết, cách giải các dạng bài tập về hỗn số. Các em học sinh theo dõi chi tiết sau đây: Hỗn số là gì? Cách cộng trừ hỗn số? Cách tính nhanh hỗn số? Dưới đây là các bài tập chi tiết.

1. Bài tập Toán lớp 5 Hỗn số

Câu 1:

Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp:

Bài tập Toán lớp 5: Hỗn số

Câu 2:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bài tập Toán lớp 5: Hỗn số

Hỗn số thích hợp để viết vào chỗ chấm dưới vạch của tia số trên là:

A. 1\frac{3}{4}

B. \frac{3}{2}

C. 1\frac{1}{2}

D. 1\frac{1}{4}

Câu 3:

Chuyển các hỗn số sau thành phân số: 3 \frac{2}{5} ; 2 \frac{4}{9} ; 7 \frac{3}{8} ; 15 \frac{1}{10}

Câu 4:

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Bài tập Toán lớp 5: Hỗn số

Câu 5:

Tính:

Bài tập Toán lớp 5: Hỗn số

Câu 6

Tìm X, biết:

a) X \times 2\frac{2}{3} = 3\frac{4}{8} + 6\frac{5}{{12}}

b) 1 - X = 2\frac{5}{{12}}:3\frac{5}{9}

c)  3\frac{7}{8} \times X - 2\frac{3}{4} = 3\frac{6}{{12}} \times \frac{{10}}{8} - \frac{1}{3}

Câu 7:

Một bánh xe trung bình một giây quay được 1\frac{1}{3} vòng. Hỏi trong 7\frac{1}{2} giây, bánh xe ấy quay được bao nhiêu vòng?

Câu 8.  Một người đi xe đạp đi được 4\frac{1}{3} km trong giờ đầu tiên. Giờ thứ hai người đó đi được 5\frac{4}{15} km. Vậy người đó phải đi quãng đường dài bao nhiêu ki-lô-mét nữa để đi hết đoạn đường, biết đoạn đường dài 16km.

2. Đáp án Bài tập Toán lớp 5 Hỗn số

Câu 1

a) Viết:

2\frac{3}{8}

Đọc: hai và ba phần tám.

b) Viết:

1\frac{5}{9}

Đọc: một và năm phần chín.

Câu 2:

Khoanh vào C.

Câu 3:

Bài tập Toán lớp 5: Hỗn số

Câu 4:

a) S

b) Đ

c) Đ

d) S.

Câu 5:

Bài tập Toán lớp 5: Hỗn số

Câu 6.

a)  X = \frac{{119}}{{32}}

b)  X = \frac{{41}}{{128}}

c) X = \frac{{163}}{{93}}

Câu 7:

Trong 7\frac{1}{2} giây, bánh xe ấy quay được số vòng là:

1 \frac{1}{3} \times 7 \frac{1}{2}=10 (vòng)

Trên đây VnDoc tổng hợp đầy đủ các dạng bài tập về hỗn số lớp 5 cho các em học sinh cùng luyện tập, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5.

3. Giải bài tập SGK, VBT hỗn số

Đánh giá bài viết
150 86.454
Sắp xếp theo

    Bài tập Toán lớp 5

    Xem thêm