Bài tập Toán lớp 5: Trừ số đo thời gian

Bài tập trừ số đo thời gian

Bài tập Toán lớp 5: Trừ số đo thời gian bao gồm các dạng bài tập đặt tính và toán có lời văn về phép trừ số đo thời gian cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng tính trừ số đo thời gian. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Họ và tên:………………………………………….

PHÉP TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN

1. ĐẶT TÍNH RỒI TÍNH:

a. 7 phút 42 giây – 5 phút 18 giây

b. 12 giờ 15 phút – 4 giờ 38 phút

c. 10 ngày 8 giờ - 7 ngày 17 giờ

d. 32 phút 10 giây – 19 phút 40 giây

e. 4 thế kỉ 72 năm – 3 thế kỉ 39 năm

f. 11 tuần 2 ngày – 7 tuần 5 ngày

g. 21 năm 4 tháng – 9 năm 7 tháng

h. 36 phút 28 giây – 29 phút 50 giây

i. 7 giờ - 3 giờ 15 phút

j. 16 phút - 48 giây

2. ĐẶT TÍNH RỒI TÍNH:

a. 9 phút 50 giây – 7 phút 20 giây

b. 5 giờ 12 phút – 1 giờ 38 phút

c. 41 phút 22 giây – 48 giây

d. 15 giờ 27 phút – 8 giờ 50 phút

e. 23 ngày 8 giờ - 18 ngày 18 giờ

f. 6 thế kỉ 20 năm – 3 thế kỉ 78 năm

g. 10 năm 7 tháng – 8 năm 8 tháng

h. 4 tuần – 2 tuần 4 ngày

i. 25 phút – 23 giây

j. 8 giờ 12 phút – 48 phút

3. Một xe máy đi từ A lúc 6 giờ 20 phút và đến B lúc 8 giờ. Hỏi xe máy đó đi quãng đường AB hết bao lâu?

4. An làm bài tập nhà hết 1 giờ 15 phút và làm xong bài lúc 7 giờ 10 phút. Hỏi An bắt đầu làm bài lúc mấy giờ?

5. Một người đi từ A lúc 6 giờ 45 phút và đến B lúc 8 giờ 30 phút. Giữa đường người đó nghỉ 15 phút. Hỏi người đó đi quãng đường AB hết bao nhiêu thời gian?

6. Mẹ đi từ nhà đến chợ hết 35 phút, trên đường đi mẹ nghỉ 10 phút để uống nước. Hỏi mẹ đi từ nhà lúc mấy giờ, biết mẹ đến chợ lúc 9 giờ.

T khởi hành = t (đến) – t (đi) – t (nghỉ)

T đi = t (đến) – t (khởi hành) – t (nghỉ)

Đánh giá bài viết
49 13.553
Sắp xếp theo
    Bài tập Toán lớp 5 Xem thêm