Lý thuyết Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000

Lý thuyết Toán lớp 5: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, …

Lý thuyết Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 lớp 5 bao gồm chi tiết các dạng Toán chia số thập phân kèm theo cách giải chi tiết và các dạng bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5. Mời các em cùng tìm hiểu chi tiết.

Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 - Toán 5

Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính:

a) 23,8 : 10

b) 47,5 : 100

Cách giải:

Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000

Quy tắc: Muốn chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, … chữ số.

Nhận xét: Khi chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 ta được kết quả bằng với việc nhân số thập phân đó với 0,1; 0,01; 0,001

a : 10 = a x 0,1

a : 100 = a x 0,01

a : 1000 = a x 0,001

Ví dụ 2: Tính nhẩm

Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000

Cách giải:

Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000

Chú ý: Khi dời dấu phẩy sang trái mà không đủ chữ số, ta thấy thiếu bao nhiêu chữ số thì thêm vào đó bấy nhiêu chữ số 0.

Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000

Ví dụ 3: 213,8: 10 = ?

Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000

Nhận xét: Nếu chuyển dấu phẩy của số 213,8 sang bên trái một chữ số ta cũng được 21,38.

Ví dụ 4: 89,13 : 100= ?

Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000

89,13 : 100= 0,8913

Nhận xét: Nếu chuyển dấu phẩy của số 89,13 sang bên trái hai chữ số ta cũng được 0,8913

Muốn chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba,...chữ số.

Bài tập luyện tập Phép chia số thập phân:

Giải bài tập phép chia số thập phân - Toán 5

Đánh giá bài viết
70 23.227
Sắp xếp theo

    Lý thuyết Toán 5

    Xem thêm