Lý thuyết Toán lớp 5 trang 18: Ôn tập về giải Toán

Lý thuyết Toán lớp 5: Ôn tập về giải Toán bao gồm chi tiết các dạng Toán có cách giải chi tiết và các dạng bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5, ôn tập chương 1 Toán 5. Mời các em cùng tìm hiểu chi tiết.

A. Lý thuyết Ôn tập về giải Toán

Video Giải Toán lớp 5 trang 17, 18, 19: Ôn tập về giải toán

1. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

* Phương pháp giải:

+ Bước 1: Vẽ sơ đồ tóm tắt đề bài

+ Bước 2: Tìm số bé và số lớn theo công thức:

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2

Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2

+ Bước 3: Kết luận (hay đáp số)

Ví dụ: Tổng hai số là 71 và hiệu hai số đó là 13. Tìm hai số đó.

Bài làm

Ta có sơ đồ:

Toán lớp 5 trang 17, 18, 19: Ôn tập về giải Toán

Số lớn là:

(71 + 13) : 2 = 42

Số bé là:

71 - 42 = 29

Đáp số: số bé: 29; số lớn: 42

2. Tìm tỉ số của hai số

* Định nghĩa: Tỉ số của hai số a và b là a : b hay \frac{a}{b} (b khác 0)

Ví dụ: Tỉ số của hai số 3 và 5 là \frac{3}{5}.

* Lưu ý: Muốn lập tỉ số của hai đơn vị đo đại lượng thì chúng phải cùng đơn vị đo.

Ví dụ: Tìm tỉ số của hai đoạn thẳng có độ dài là 1dm và 12cm.

Lời giải:

Đổi 1dm = 10cm

Tỉ số của hai đoạn thẳng trên là: \frac{{10}}{{12}} = \frac{5}{6}

3. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

* Phương pháp giải:

+ Bước 1: Vẽ sơ đồ tóm tắt bài toán

+ Bước 2: Trình bày bài toán theo các bước:

- Tìm tổng số phần bằng nhau.

- Tìm giá trị một phần (lấy tổng ban đầu chia tổng số phần bằng nhau).

- Tìm hai số theo công thức:

Số bé = Giá trị một phần × số phần của số bé

hoặc

Số lớn = Giá trị một phần × số phần của số lớn

+ Bước 3: Kết luận (hay đáp số).

Ví dụ: Cho hai số có tổng là 63. Tìm hai số đó, biết rằng tỉ số của hai số là 4/5.

 Bài làm

Ta có sơ đồ:

Toán lớp 5 trang 17, 18, 19: Ôn tập về giải Toán

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

4 + 5 = 9 (phần)

Giá trị một phần là:

63 : 9 = 7

Số bé là:

7 x 4 = 28

Số lớn là:

63 - 28 = 35

Đáp số: số bé: 28; số lớn: 35

4. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

* Phương pháp giải:

+ Bước 1: Vẽ sơ đồ tóm tắt bài toán

+ Bước 2: Trình bày bài toán theo các bước:

- Tìm hiệu số phần bằng nhau.

- Tìm giá trị một phần (lấy hiệu ban đầu chia hiệu số phần bằng nhau).

- Tìm hai số theo công thức:

Số bé = Giá trị một phần × số phần của số bé

hoặc

Số lớn = Giá trị một phần × số phần của số lớn

+ Bước 3: Kết luận (hay đáp số)

Ví dụ: Tìm hai số khi biết hiệu của hai số là 52 và tỉ số của hai số đó là 3/7.

Bài làm

Ta có sơ đồ:

Toán lớp 5 trang 17, 18, 19: Ôn tập về giải Toán

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

7 - 3 = 4 (phần)

Giá trị một phần là:

52:4 = 13

Số lớn là:

13 x 7 = 91

Số bé là:

91 - 52 = 39

Đáp số: Số bé: 39; số lớn: 91

B. Giải Toán lớp 5

Trong Sách giáo khoa Toán lớp 5, các em học sinh chắc hẳn sẽ gặp những bài toán khó, phải tìm cách giải quyết. Hiểu được điều này, VnDoc đã tổng hợp và gửi tới các em học sinh lời giải và đáp án chi tiết cho các bài tập trong Sách giáo khoa Toán lớp 5. Mời các bạn học sinh tham khảo:

C. Giải Vở bài tập Toán lớp 5

Vở bài tập Toán lớp 5 tổng hợp các bài Toán từ cơ bản tới nâng cao. Tuy nhiên, nhiều bài toán khiến các em sinh gặp nhiều khó khăn khi làm. VnDoc đã tổng hợp và gửi tới các em học sinh lời giải và đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập trong Vở bài tập để các em có thể nắm vững, hiểu rõ hơn về các dạng bài tập. Mời các em học sinh tham khảo:

D. Bài tập Toán lớp 5

Để ôn tập lại kiến thức cũng như rèn luyện nâng cao hơn về bài tập của bài về hỗn số này, VnDoc xin gửi tới các em học sinh Tài liệu Bài tập cơ bản cũng như Bài tập nâng cao do VnDoc biên soạn, sưu tầm và tổng hợp. Qua đó sẽ giúp các bạn học sinh hiểu sâu hơn và nắm rõ hơn lý thuyết cũng như bài tập của bài học này. Mời các bạn học sinh tham khảo:

E. Trắc nghiệm Ôn tập về giải toán

------------------

Ngoài Lý thuyết Ôn tập về giải Toán Toán 5, mời các em cùng xem thêm Giải Vở bài tập Toán lớp 5, Bài tập Toán lớp 5, Trắc nghiệm Toán lớp 5.

Đánh giá bài viết
83 11.108
Sắp xếp theo

    Lý thuyết Toán 5

    Xem thêm