Giải vở bài tập Toán 5 bài 16: Ôn tập và bổ sung về giải Toán

Giải vở bài tập Toán 5 bài 16: Ôn tập và bổ sung về giải Toán là lời giải Vở bài tập Toán 5 tập 1 trang 21, 22 có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em học sinh luyện tập các dạng Toán tỉ lệ (đại lượng này tăng lên bao nhiêu lần thì đại lượng tương ứng tăng bấy nhiêu lần). Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập trang 21, 22 vở bài tập Toán 5 tập 1

Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 21 - Bài 1

Mua 6m vải hết 90 000 đồng. Hỏi mua 10 mét vải như thế hết bao nhiêu tiền?

Tóm tắt:

6m: 90 000 đồng

10m: ...........đồng?

Phương pháp giải

Giải bài toán đã cho theo phương pháp "rút về đơn vị":

- Tìm số tiền mua 1m vải = số tiền mua 3m vải : 3

- Tìm số tiền mua 10m vải = số tiền mua 1m vải × 10.

Đáp án và hướng dẫn giải chi tiết

Số tiền mua 1m vải là:

90000 : 6 = 15000 (đồng)

Số tiền mua 10m vải là:

15000 x 10 = 150000 (đồng)

Đáp số: 150 000 đồng

Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 21 - Bài 2

Có 100 cái bánh dẻo chia đều vào 25 hộp bánh. Hỏi 6 hộp bánh dẻo như thế có bao nhiêu cái bánh dẻo?

Tóm tắt:

25 hộp: 100 cái bánh

6 hộp: ...cái bánh?

Phương pháp giải

Giải bài toán đã cho theo phương pháp "rút về đơn vị":

- Tìm số cái bánh có trong 1 hộp = số cái bánh trong 25 hộp : 25.

- Tìm số cái bánh có trong 6 hộp = số cái bánh có trong 1 hộp × 6.

Đáp án và hướng dẫn giải chi tiết

Số cái bánh dẻo có trong 1 hộp là:

100 : 25 = 4 (cái bánh)

Số cái bánh dẻo có trong 6 hộp là:

6 x 4 = 24 (cái bánh)

Đáp số: 24 cái bánh

Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 22 - Bài 3

Một đội trồng cây, trung bình cứ 7 ngày trồng được 1000 cây. Hỏi trong 21 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây?

Phương pháp giải

Giải bài toán đã cho theo phương pháp "tìm tỉ số:

- Tìm tỉ số giữa 21 ngày và 7 ngày.

- 21 ngày gấp 7 ngày bao nhiêu lần thì số cây trồng được trong 21 ngày cũng gấp số cây trồng được trong 7 ngày bấy nhiêu lần.

Tóm tắt:

7 ngày : 1000 cây

21 ngày : ... cây ?

Đáp án và hướng dẫn giải chi tiết

21 ngày so với 7 ngày thì tăng số lần là:

21 : 7 = 3 (lần)

Số cây đội đó trồng được trong 21 ngày là:

1000 x 3 = 3000 (cây)

Đáp số: 3000 cây

Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 22 - Bài 4

Số dân ở một xã hiện nay có 5000 người.

a) Với mức tăng hàng năm là cứ 1000 người thì tăng thêm 21 người, hãy tính xem một năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người.

b) Nếu hạ mức tăng hàng năm xuống là cứ 1000 người chỉ tăng thêm 15 người thì một năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

Phương pháp giải

Có thể giải bài toán bằng phương pháp tìm tỉ số:

- Tìm tỉ số giữa 5000 người và 1000 người.

- Tìm số người tăng lên = 21 × tỉ số giữa 5000 người và 1000 người.

- Tìm số người giảm đi = 15 × tỉ số giữa 5000 người và 1000 người.

Tóm tắt:

a) 1000 người: tăng 21 người

5000 người: tăng.....người?

b) 1000 người: tăng 15 người

5000 người: tăng ..... người?

Đáp án và hướng dẫn giải chi tiết

a) 5000 người so với 1000 người tăng số lần là:

5000 : 1000 = 5 (lần)

Số dân của xã đó tăng tăng thêm sau 1 năm là:

21 x 5 = 105 (người)

b) Số dân của xã đó tăng thêm sau 1 năm là:

15 x 5 = 75 (người)

Đáp số: a) 105 người

b) 75 người

Giải vở bài tập Toán 5 bài 16: Ôn tập về giải Toán (tiếp theo) bao gồm 4 câu hỏi có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán tỉ lệ, tìm hai số khi biết tổng tỉ, tìm hai số khi biết hiệu tỉ, giải bài toán đã cho theo phương pháp "rút về đơn vị", các dạng toán có lời văn. Hi vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 5 hay đề thi học kì 2 lớp 5. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Tham khảo chi tiết các dạng bài tập Toán lớp 5 khác:

Đánh giá bài viết
491 84.284
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Yinz Nguyễn
    Yinz Nguyễn

    qq j tke

    Thích Phản hồi 11 giờ trước
    Giải Vở Bài Tập Toán 5 Xem thêm