Vở bài tập Toán lớp 5 bài 74 Tỉ số phần trăm

Giải vở bài tập Toán 5 bài 74: Tỉ số phần trăm trang 90 Vở bài tập Toán 5 có đáp án chi tiết cho từng bài tập SBT. Các lời giải dưới đây giúp các em cùng luyện tập các dạng bài về tỉ số phần trăm. Mời các em cùng tham khảo Giải Vở bài tập toán lớp 5 bài 74.

>> Bài trước: Giải vở bài tập Toán 5 bài 73: Luyện tập chung tiếp theo

Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 bài 74 Câu 1

Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy trung bình cứ 100 sản phẩm thì có 94 sản phẩm đạt chuẩn và 6 sản phẩm không đạt chuẩn.

Viết tỉ số phần trăm thích hợp vào chỗ chấm

a) Tỉ số phần trăm giữa số sản phẩm đạt chuẩn và tổng số sản phẩm của nhà máy là...............

b) Tỉ số phần trăm giữa số sản phẩm không đạt chuẩn và tổng số sản phẩm của nhà máy là:............

Phương pháp giải:

- Tỉ số của hai số a và b (b khác 0) là a : b, hay \dfrac{a}{b}.

- Dựa vào cách chuyển đổi: \dfrac{1}{100}=1\%.

Đáp án và hướng dẫn giải

Viết tỉ số phần trăm thích hợp vào chỗ chấm

a) Tỉ số phần trăm giữa số sản phẩm đạt chuẩn và tổng số sản phẩm của nhà máy là \frac{94}{100}

b) Tỉ số phần trăm giữa số sản phẩm không đạt chuẩn và tổng số sản phẩm của nhà máy là: \frac{6}{100}

Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 bài 74 Câu 2

Một vườn có 500 cây, trong đó có 300 cây cam và 200 cây chanh

a) Tỉ số giữa số cây cam và số cây trong vườn là:...................

Tỉ số giữa số cây chanh và số cây trong vườn là:...................

b) Các tỉ số trên viết dưới dạng số thập phân là: ...............;.................

Các tỉ số trên viết dưới dạng tỉ số phần trăm là................;..............

c) Trung bình cứ 100 cây trong vườn thì có .................cây cam

Trung bình cứ 100 cây trong vườn thì có .................cây chanh

Phương pháp giải:

- Tỉ số của hai số a và b (b khác 0) là a : b, hay \dfrac{a}{b}.

- Dựa vào cách chuyển đổi: \dfrac{1}{100}=1\%.

Đáp án và hướng dẫn giải

Một vườn có 500 cây, trong đó có 300 cây cam và 200 cây chanh

a) Tỉ số giữa số cây cam và số cây trong vườn là: \frac{300}{500}

Tỉ số giữa số cây chanh và số cây trong vường là: \frac{200}{500}

b) Các tỉ số trên viết dưới dạng số thập phân là:

\displaystyle {{300} \over {500}}= \displaystyle {{60} \over {100}}

\displaystyle {{200} \over {500}} ={{40} \over {100}}

Các tỉ số trên viết dưới dạng tỉ số phần trăm là 60% và 40%

c) Trung bình cứ 100 cây trong vườn thì có 60 cây cam

Trung bình cứ 100 cây trong vườn thì có 40 cây chanh

Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 bài 74 Câu 3

Viết thành tỉ số phần trăm (theo mẫu)

Mẫu:

\frac{3}{4}=\frac{75}{100}=\ 75\% \frac{480}{600}=\frac{80}{100}=80\%

a) \frac{1}{2} =...................

b) \; \displaystyle {3 \over 5} = ........

c) \; \displaystyle {{36} \over {200}} = ......

d)\; \displaystyle {{84} \over {300}} = ......

Phương pháp giải:

Viết các phân số đã cho dưới dạng phân số thập phân có mẫu số là 100, sau đó viết dưới dạng tỉ số phần trăm.

Đáp án và hướng dẫn giải

a)\;\displaystyle {1 \over 2} = {{50} \over {100}} = 50\%

b)\; \displaystyle {3 \over 5} = {{60} \over {100}} = 60\%

c)\; \displaystyle {{36} \over {200}} = {{18} \over {100}} = 18\%

d)\; \displaystyle {{84} \over {300}} = {{28} \over {100}} = 28\%

Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 bài 74 Câu 4

Viết thành phân số tối giản (theo mẫu)

Mẫu:

75\%\ =\ \frac{75}{100}=\frac{3}{4}

a) 5% = .......................

b) 10% = ....................

c) 15% = ...................

d) 30% = .....................

Phương pháp giải:

Viết tỉ số phần trăm dưới dạng phân số thập phân có mẫu số là 100, sau đó rút gọn phân số thành phân số tối giản.

Đáp án và hướng dẫn giải

a) 5% = \frac{5}{100}=\frac{1}{20}

b) 10% = \frac{10}{100}=\frac{1}{10}

c) 15% = \frac{15}{100}=\frac{3}{20}

d) 30% = \frac{30}{100}=\frac{3}{10}

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 5 bài 75: Giải Toán về tỉ số phần trăm

Lý thuyết Tỉ số phần trăm

1/100 có thể viết dưới dạng là 1% , hay 1/100 = 1% ;

15/100 có thể viết dưới dạng là 15% , hay 15/100 = 15% ;….

Tổng quát lại a/100 có thể viết dưới dạng là a%, hay a/100 = a%

%: Kí hiệu phần trăm.

a) Ví dụ 1: Diện tích một vườn hoa là 100m2, trong đó có 25 m2 trồng hoa hồng. Tìm tỉ số của diện tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa.

Tỉ số của diện tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa là 25 : 100 hay \frac{25}{100}

Ta viết: \frac{25}{100}= 25%

Đọc là: hai mươi lăm phần trăm.

Ta nói: Tỉ số phần trăm của diện tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa hồng là 25%; hoặc: Diện tích trồng hoa hồng chiếm 25% diện tích vườn hoa.

b) Ví dụ 2: Một trường có 400 học sinh, trong đó có 80 học sinh giỏi. Tìm tỉ số của số học sinh giỏi và số học sinh toàn trường.

Tỉ số của số học sinh giỏi và số học sinh toàn trường là:

80 : 400 hay \frac{80}{400}

Ta có: 80 : 400 = \frac{80}{400}= \frac{20}{100} = 20%

Ta cũng nói rằng: Tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi và số học sinh toàn trường là 20%; hoặc: Số học sinh giỏi chiếm 20% số học sinh toàn trường.

Tỉ số này cho biết cứ 100 học sinh của toàn trường thì có 20 học sinh giỏi.

Bài tập Tỉ số phần trăm

............

Giải vở bài tập Toán 5 bài 74: Tỉ số phần trăm bao gồm 4 câu hỏi có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng Toán về số thập phân, toán phần trăm, viết thành tỉ số phần trăm, giải Toán phần trăm, hệ thống lại các kiến thức Toán 5 chương 2. 

Bài tập Toán lớp 5 bài 74 là Hướng dẫn giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 90. Lời giải bao gồm 4 câu hỏi có đáp án chi tiết cho từng câu để các em học sinh so sánh đối chiếu với bài làm của mình. Các bậc Phụ huynh cùng tham khảo hướng dẫn con em học tập ôn luyện, củng cố tại nhà.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 5 hay đề thi học kì 2 lớp 5 đầy đủ các môn học. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Để chuẩn bị cho các bài thi học kì lớp 5 sắp tới, các em học sinh tham khảo đề ôn tập Toán lớp 5

Đánh giá bài viết
663 143.081
4 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Dũng Nguyễn Xuân
  Dũng Nguyễn Xuân

  what


  Thích Phản hồi 16/12/21
 • Dũng Nguyễn Xuân
  Dũng Nguyễn Xuân

  sai sai?


  Thích Phản hồi 16/12/21
 • Dũng Nguyễn Xuân
  Dũng Nguyễn Xuân

  🤬🤬🤬 

  Thích Phản hồi 16/12/21
 • Dũng Nguyễn Xuân
  Dũng Nguyễn Xuân

  cay

  Thích Phản hồi 16/12/21

Giải Vở Bài Tập Toán 5

Xem thêm