Vở bài tập Toán lớp 5 bài 157: Luyện tập

Giải vở bài tập Toán 5 bài 157: Luyện tập phép chia là lời giải Vở bài tập Toán 5 tập 2 trang 98, 99 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập về tỉ số phần trăm, cách giải các dạng toán tỉ số phần trăm. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

>> Bài trước:Giải vở bài tập Toán 5 bài 156: Luyện tập Phép chia

Bài tập Toán lớp 5 bài 157 là Hướng dẫn giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2. Lời giải bao gồm 4 câu hỏi có đáp án chi tiết cho từng câu để các em học sinh so sánh đối chiếu với bài làm của mình. Các bậc Phụ huynh cùng tham khảo hướng dẫn con em học tập ôn luyện, củng cố tại nhà.

Vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 bài 157 Câu 1

Viết (theo mẫu):

Tỉ số phần trăm của:

a. 2 và 5 là: 2 : 5 = 0,4 = 40%

b. 4 và 5 là:

c. 15 và 12 là:

d. 5,76 và 4,8 là:

e. 10 và 6 là:

g. 1 và \frac{5}{6}

Chú ý: Nếu tỉ số phần trăm của hai số là số thập phân thì chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân.

Hướng dẫn giải

Muốn tìm tỉ số phần của A và B ta tìm thương của A và B sau đó nhân thương vừa tìm được với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

Đáp án

Tỉ số phần trăm của:

a. 2 và 5 là 2 : 5 = 0,4 = 40%

b. 4 và 5 là 4 : 5 = 0,8 = 80%

c. 15 và 12 là : 15 : 12 = 1,25 = 125%

d. 5,76 và 4,8 là 5,76 : 4,8 = 1,2 = 120%

đ. 10 và 6 là 10 : 6 = 1,67 = 167%

e. 1 và \frac{5}{6}

Giải vở bài tập Toán 5

Vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 bài 157 Câu 2

Tính:

a. 32,5% + 19,8% =

b. 100% - 78,2% =

c. 100% + 28,4% - 36,7% =

Hướng dẫn giải

Áp dụng các công thức:

A% + B% = (A + B)%

A% - B% = (A - B)%

Đáp án

a. 32,5% + 19,8% = (32,5 + 19,8)% = 52,3%

b. 100% - 78,2% = (100 – 78,2)% = 21,8%

c. 100% + 28,4% - 36,7% = (100 + 28,4 – 36,7)% = 91,7%

Vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 bài 157 Câu 3

Một trường tiểu học có 280 học sinh trai và 350 học sinh gái. Hỏi:

a. Số học sinh trai bằng bao nhiêu phần trăm số học sinh gái?

b. Số học sinh gái bằng bao nhiêu phần trăm số học sinh trai?

Hướng dẫn giải

Áp dụng quy tắc: Muốn tìm tỉ số phần của A và B ta tìm thương của A và B sau đó nhân thương vừa tìm được với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

Đáp án

a. Tỉ số phần trăm học sinh trai so với học sinh gái là:

Giải vở bài tập Toán 5

b. Tỉ số phần trăm học sinh gái so với học sinh trai là:

Giải vở bài tập Toán 5

Đáp số: a. 80%; b. 125%

Vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 bài 157 Câu 4

Theo kế hoạch một tổ sản xuất phải làm 520 sản phẩm, đến nay tổ đó đã làm được 65% số sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch tổ sản xuất còn phải làm bao nhiêu sản phẩm nữa?

Hướng dẫn giải

- Tính số sản phẩm đã làm được = số sản phẩm cần làm theo kế hoạch : 100 × 65.

- Số sản phẩm còn phải làm = số sản phẩm cần làm theo kế hoạch – số sản phẩm đã làm được.

Bài giải

Cách 1

Số sản phẩm tổ sản xuất làm được đến nay:

520 : 100 × 65 = 338 (sản phẩm)

Số sản phẩm tổ sản xuất còn phải làm là:

520 – 338 = 182 (sản phẩm)

Đáp số: 182 sản phẩm

Cách 2

Phần trăm số sản phẩm còn lại là:

100% - 65% = 35 %

Số sản phẩm theo kế hoạch tổ sản xuất còn phải làm là: 

520 : 100 x 35 = 182 (sản phẩm)

Đáp số: 182 sản phẩm

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 5 bài 158: Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian

Giải vở bài tập Toán 5 bài 157: Luyện tập bao gồm 4 câu hỏi có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán về phép nhân, phép chia, phép cộng, phép trừ, các dạng toán tỉ số phần trăm, giải các dạng toán có lới văn, hệ thống lại các kiến thức Toán 5 chương 5 Ôn tập cuối năm. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo lời giải bài tập tương ứng với các sách sau đây:

Để tham khảo và luyện tập tài liệu lớp 5 khác, mời các em cùng xem thêm Lý thuyết Toán lớp 5, Giải Toán lớp 5, Bài tập Toán lớp 5, Trắc nghiệm Toán lớp 5.

Đánh giá bài viết
673 138.816
Sắp xếp theo

Giải Vở Bài Tập Toán 5

Xem thêm