Vở bài tập Toán lớp 5 bài 20: Luyện tập chung

1. Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 27 Câu 1

Trường Bản Lườm đã vận động được 36 em có hoàn cảnh khó khăn đến lớp học, trong đó số em nữ gấp 3 lần số em nam. Hỏi trường Bản Lườm đã vận động được bao nhiêu em nam, bao nhiêu em nữ có hoàn cảnh khó khăn đến lớp học?

Phương pháp giải

1. Vẽ sơ đồ: coi số em nam (đóng vai trò số bé) gồm 1 phần thì số em nữ (đóng vai trò số lớn) gồm 3 phần như thế.

2. Tìm tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số lớn (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số lớn).

Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp lại thành một bước.

Đáp án và hướng dẫn giải

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 5 bài 20

Bài giải

Tổng số phần bằng nhau của số em nam và em nữ là:

1 + 3 = 4 (phần)

Trường Bản Lườm đã vận vận động được số em nam là:

36 : 4 x 1= 9 (nam)

Trường Bản Lườm đã vận vận động được số em nữ là:

36 : 4 x 3 = 27 (nữ)

Hoặc: 36 – 9 = 27 (nữ)

Đáp số: 9 nam và 27 nữ

2. Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 27 Câu 2

Tìm chu vi một mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài bằng 3/2 chiều dài rộng và hơn chiều rộng 10m.

Phương pháp giải

- Tìm chiều dài, chiều rộng theo bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số.

- Chu vi = (chiều dài + chiều rộng) × 2.

Đáp án và hướng dẫn giải

Tóm tắt:

Giải vở bài tập Toán 5 bài 20

Bài giải

Hiệu số phần bằng nhau là:

3 – 2 = 1 (phần)

Chiều rộng hình chữ nhật:

10 : 1 x 2 = 20 (m)

Chiều dài hình chữ nhật:

10 x 3 = 30 (m)

Chu vi hình chữ nhật:

(30 + 20) x 2 = 100 (m)

Đáp số: 100m

3. Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 28 Câu 3

Cứ 1 tạ thóc thì xát được 60kg gạo. Hỏi có 300kg thóc thì xay xát được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Phương pháp giải

Có thể giải bài toán bằng phương pháp tìm tỉ số hoặc rút về đơn vị:

 • Cách 1: Phương pháp tìm tỉ số:

+ Tính: 300 kg thóc gấp bao nhiêu lần so với 100kg thóc.

+ Tính số ki-lô-gam gạo được xay

 • Cách 2: Phương pháp rút về đơn vị:

+ Tính số ki-lô-gam gạo được xay từ 1kg thóc

+ Tính số ki-lô-gam gạo được xay từ 150kg thóc

Đáp án và hướng dẫn giải

Đổi:

1 tạ = 100kg

Cách 1

Bài giải

300 kg thóc so với 100kg thóc thì gấp số lần:

300 : 100 = 3 (lần)

Số ki-lô-gam gạo xay được là:

60 x 3 = 180 (kg)

Đáp số: 180kg

Cách 2:

Bài giải

Số ki-lô-gam gạo xay được từ 1kg thóc là:

60 : 100 = \frac{3}{5} (kg)

Số ki-lô-gam gạo xay được từ 150kg thóc là:

\frac{3}{5} × 300 = 180(kg)

Đáp số: 180kg

4. Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 28 Câu 4

Theo dự định, một xưởng dệt phải làm trong 15 ngày, mỗi ngày dệt được 300 sản phẩm thì mới hoàn thành kế hoạch. Do cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày xưởng đó dệt được 450 sản phẩm. Hỏi xưởng dệt đó làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch?

Phương pháp giải

- Tính tổng số sản phẩm xưởng đó phải dệt.

- Tìm số ngày ngày hoàn thành ta lấy tổng số sản phẩm xưởng đó phải dệt chia cho số sản phẩm mỗi ngày xưởng dệt được theo thực tế.

Đáp án và hướng dẫn giải

Số sản phẩm dệt được theo dự định là:

300 x 15 = 4500 (sản phẩm)

Số ngày xưởng dệt hoàn thành kế hoạch là:

4500 : 450 = 10 (ngày)

Đáp số: 10 ngày

..............................................................

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 5 bài 21: Ôn tập - Bảng đơn vị đo độ dài

..............................................................

>> Bài trước: Vở bài tập Toán lớp 5 bài 19: Luyện tập Ôn tập và bổ sung về giải Toán (tiếp theo)

5. Bài tập Toán lớp 5 Luyện tập chung

Dưới đây là các bài tập Luyện tập chung mà các em cần hoàn thành sau khi học xong tháng đầu tiên của năm học mới:

Bài 1: Tìm X, biết:

a, \frac{1}{2} = \frac{{X - 1}}{6}b, \frac{{11}}{8} + \frac{{13}}{6} = \frac{{85}}{X}c, \frac{4}{5} - \frac{1}{5}:X = \frac{1}{5} + \frac{1}{7}

Bài 2: Để đánh số báo danh cho học sinh dự thi học sinh giỏi thành phố năm học 2020 – 2021, người ta đã phải dùng 213 chữ số. Hỏi toàn thành phố có bao nhiêu học sinh dự thi?

Bài 3: Tính chu vi của hình chữ nhật có chiều dài bằng 4/3 chiều rộng và diện tích hình chữ nhật là 48cm2.

Bài 4: Một gia đình có 3 người thì ăn hết 15kg gạo trong 12 ngày. Hỏi với mức ăn như thế, cũng 15kg gạo đó đủ cho 9 người ăn trong bao nhiêu ngày?

Đáp án:

Bài 1:

a, X = 4b, X = 24c, X = \frac{7}{{16}}

Bài 2:

Để đánh số học sinh có số thứ tự từ 1 đến 9 cần 9 chữ số

Từ 10 đến 99 cần (99 - 10) : 1 + 1 = 90 số nên để đánh số học sinh có thứ tự từ 10 đến 99 cần 90 x 2 = 180 chữ số

Số chữ số còn lại là: 213 – 180 – 9 = 24 (chữ số)

Số bao danh tiếp theo là số có 3 chữ số, từ 24 chữ số sẽ lập được 24 : 3 = 8 số có 3 chữ số đó là 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107.

Vậy 107 là số báo danh cuối cùng hay toàn thành phố có 107 học sinh dự thi.

Bài 3:

Nếu ta chia chiều rộng hình chữ nhật thành 3 phần bằng nhau thì chiều dài hình chữ nhật sẽ có 4 phần tương ứng.

Diện tích hình chữ nhật trên được chia ra các hình vuông bằng nhau và số hình vuông đó là:

3 x 4 = 12 (hình vuông)

Diện tích một hình vuông nhỏ là:

48 : 12 = 4 (cm2)

Cạnh của hình vuông bằng 2cm vì 2 x 2 = 4

Chiều dài hình chữ nhật là:

4 x 4 = 16 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

4 x 3 = 12 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là:

(16 + 12) x 2 = 56 (cm)

Đáp số: 56cm

Bài 4:

Cách 1: Phương pháp tìm tỉ số

9 người gấp 3 người số lần là:

9 : 3 = 3 (lần)

Số ngày gia đình 9 người ăn hết 15kg gạo là:

12 : 3 = 4 (ngày)

Đáp số: 4 ngày

Cách 2: phương pháp rút về đơn vị

Một người thì ăn hết số gạo đó trong số ngày là :

12 × 3 = 36 (ngày)

Chín người thì ăn hết số gạo đó trong số ngày là :

36 : 9 = 4 (ngày)

Đáp số: 4 ngày

--------------------

Giải vở bài tập Toán 5 bài 20: Luyện tập chung là lời giải Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 27, 28 được VnDoc sưu tầm chọn lọc có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em học sinh luyện tập các dạng Toán tỉ lệ, gấp lên số lần, tổng tỉ, củng cố kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết lời giải Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 27, 28 dưới đây.

Toán lớp 5 bài 20 là Hướng dẫn giải vở bài tập toán lớp 5 bài 20 trang 27, 28. Lời giải bao gồm 4 câu hỏi có đáp án chi tiết cho từng câu để các em học sinh so sánh đối chiếu với bài làm của mình. Các bậc Phụ huynh cùng tham khảo hướng dẫn con em học tập tại nhà.

Lời giải SGK tương ứng: Giải Toán lớp 5 trang 22: Luyện tập chung 4. Các em học sinh có thể luyện giải, bổ sung kiến thức tại đây.

Giải vở bài tập Toán 5 bài 20: Luyện tập chung bao gồm 4 câu hỏi có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán tỉ lệ, giải bài toán đã cho theo phương pháp rút về đơn vị hoặc phương pháp tìm tỉ số, các dạng toán có lời văn. Hi vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 5 hay đề thi học kì 2 lớp 5 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Trong chương trình học lớp 5, các tài liệu hay như giải bài tập, văn mẫu, bài giảng chọn lọc tại Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Tại đây là các tài liệu tải miễn phí, các thầy cô có thể chia sẻ kinh nghiệm dạy học, giảng dạy. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
608 237.491
6 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Hoan Nguyen
  Hoan Nguyen

  hay quá

  Thích Phản hồi 04/10/21
  • 6/13.11 Trương Huỳnh Kỳ Duyên
   6/13.11 Trương Huỳnh Kỳ Duyên

   HAY QUÁ ĐI


   Thích Phản hồi 15/10/21
 • Nguyễn Hà Phương Linh
  Nguyễn Hà Phương Linh

  Bài 1 là Trường Bản Lườm mà???????

  Sai r bn ơi trong vbt toán tập 1 ghi như thế mà.

  Thích Phản hồi 06/10/21
  • Cự Giải
   Cự Giải

   thấy đúng mà bạn

   Thích Phản hồi 07/10/21
  • Moulou Lê
   Moulou Lê

   Người ta ghi đúng rồi mà chữ Trường Bản Lườm kìa

   Thích Phản hồi 15/10/21
  • Nguyễn Thị Như Ngọc
   Nguyễn Thị Như Ngọc

   Ko ghi hoa thì có sao đâu! Miễn sao kết quả đúng là đc rồi! Người ta chỉ cho mà còn bày đặt chê này chê nọ.

   Thích Phản hồi 21/08/22
 • Nguyễn Hà Phương Linh
  Nguyễn Hà Phương Linh

  Bài 2 ng ta bảo tìm chu vi mảnh đất hình chứ nhật chứ đâu phải hình chữ nhật .

  Thích Phản hồi 06/10/21
  • Song Tử
   Song Tử

   chu vi mảnh đất hcn viết thế cũng dc mà, bạn này soi kĩ

   Thích Phản hồi 07/10/21
  • Moulou Lê
   Moulou Lê

   Người ta ghi chu vi chứ đâu có ghi có mấy hình chữ Nhật đâu đúng rồi mà nhìn đi 

   Thích Phản hồi 15/10/21
 • Thảo My Nguyễn
  Thảo My Nguyễn

  Hay quá👍

  Thích Phản hồi 06/01/22
  • Lê Trần Linh Nhân
   Lê Trần Linh Nhân

   cảm ơn nha

   Thích Phản hồi 20:38 02/10
   • Phạm Khánh
    Phạm Khánh

    Bài chất


    Thích Phản hồi 18:50 01/11

    Giải Vở Bài Tập Toán 5

    Xem thêm