Toán lớp 5 trang 19 Ôn tập và bổ sung về giải toán

Toán lớp 5 trang 19: Ôn tập và bổ sung về giải toán bao gồm lời giải chi tiết giúp các em học sinh nắm được cách biết một dạng quan hệ tỉ lệ lớp 5. Cùng VnDoc luyện tập và ôn tập và bổ sung về giải Toán lớp 5.

>> Bài trước: Toán lớp 5 trang 18: Ôn tập về giải Toán

I. Video Giải Toán lớp 5 trang 19 giải thích chi tiết cách làm

Trên đây là video hướng dẫn cách làm từng câu hỏi môn Toán lớp 5 trang 19, đồng thời nắm chắc lí thuyết để giải các bài tập liên quan. Dưới đây là chi tiết lời giải từng bài tập để các em học sinh so sánh đối chiếu với đáp án bài làm của mình. Cùng làm dạng Toán: Ôn tập và bổ sung về giải toán lớp 5 này nhé:

II. Giải Toán lớp 5 trang 19 tập 1

Giải Toán lớp 5 trang 19 bài 1

Mua 5m vải hết 80 000 đồng. Hỏi mua 7m vải loại đó hết bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải

Giải bài toán đã cho theo phương pháp "rút về đơn vị":

- Tìm số tiền mua 1m vải = số tiền mua 3m vải :3.

- Tìm số tiền mua 7m vải = số tiền mua 1m vải x 7.

Lời giải chi tiết

Tóm tắt:

5m : 80 000 đồng

7m: ... đồng?

Giải

Mua 1m vải hết số tiền là:

80 000 : 5 = 16 000 (đồng)

Mua 7m vải hết số tiền là:

16 000 × 7 = 112 000 (đồng)

Đáp số: 112 000 đồng.

Giải Toán lớp 5 trang 19 bài 2

Một đội trồng rừng trung bình cứ 3 ngày trồng được 1200 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông?

Phương pháp giải

Có thể giải bằng 2 cách:

Cách 1: Dùng phương pháp rút về đơn vị.

Cách 2: Dùng phương pháp tìm tỉ số.

Lời giải chi tiết

Tóm tắt

3 ngày: 1200 cây thông

12 ngày: ... cây thông?

Giải

Cách 1:

12 ngày gấp 3 ngày số lần là:

12 : 3 = 4 (lần)

Trong 12 ngày đội đó trồng được số cây thông là:

1200 × 4 = 4800 (cây thông)

Cách 2:

Trong một ngày đội đó trồng được số cây thông là:

1200 : 3 = 400 (cây)

Trong 12 ngày đội đó trồng được số cây thông là:

400 × 12 = 4800 (cây thông)

Đáp số: 4800 cây thông.

Giải Toán lớp 5 trang 19 bài 3

Số dân ở một xã hiện nay có 4000 người.

a) Với mức tăng hằng năm là cứ 1000 người thì tăng thêm 21 người, hãy tính xem một năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người.

b) Nếu hạ mức tăng hằng năm xuống là cứ 1000 người chỉ tăng thêm 15 người, thì sau một năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người ?

Phương pháp giải

Có thể giải bài toán bằng phương pháp tìm tỉ số:

- Tìm tỉ số giữa 4000 người và 1000 người.

- Tìm số người tăng lên = 21 × tỉ số giữa 4000 người và 1000 người.

- Tìm số người giảm đi = 15 × tỉ số giữa 4000 người và 1000 người.

Lời giải chi tiết

a) Tóm tắt:

1000 người : tăng 21 người

4000 người : tăng ... người ?

Giải

4000 người gấp 1000 người gấp số lần là:

4000 : 1000 = 4 (lần)

Sau một năm số dân xã đó tăng thêm số người là:

21 × 4 = 84 (người)

Đáp số: 84 người.

b) Tóm tắt:

1000 người: tăng 15 người

4000 người tăng ... người?

Giải:

4000 người gấp 1000 người gấp số lần là :

4000 : 1000 = 4 (lần)

Sau một năm số dân xã đó tăng thêm số người là:

15 × 4 = 60 (người)

Đáp số: 60 người.

>> Ôn tập và bổ sung về giải toán tiếp theo: Toán lớp 5 trang 19, 20 Luyện tập Ôn tập và bổ sung về giải toán

III. Lý thuyết Ôn tập và bổ sung về giải toán

Bài toán tỉ lệ thuận lớp 5:

a) Đại lượng tỉ lệ thuận

Hai đại lượng tỉ lệ thuận nghĩa là khi đại lượng này tăng lên bao nhiêu lần thì đại lượng kia cũng tăng lên bấy nhiêu lần và ngược lại đại lượng này giảm đi bao nhiêu lần thì đại lượng kia cũng giảm đi bấy nhiêu lần.

b) Cách giải

* Cách 1: Phương pháp rút về đơn vị

+ Bước 1: Tìm giá trị một phần (thực hiện phép tính chia)

+ Bước 2: Tìm giá trị nhiều phần (thực hiện phép tính nhân)

* Cách 2: Phương pháp tìm tỉ số

+ Bước 1: Tìm tỉ số (thực hiện phép tính chia)

+ Bước 2: Đại lượng này gấp lên bao nhiêu lần thì đại lượng kia gấp lên bấy nhiêu lần (thực hiện phép tính nhân)

c) Ví dụ

May 3 bộ quần áo như nhau hết 6m vải. Hỏi may 15 bộ quần áo như nhau hết bao nhiêu mét vải?

Tóm tắt

3 bộ : 6m vải

15 bộ : ...m vải?

Lời giải

* Cách 1: Phương pháp rút về đơn vị

May 3 bộ quần áo hết số mét vải là:

6 : 3 = 2(m)

May 15 bộ quần áo như thế hết số mét vải là:

2 x 15 = 30(m)

Đáp số: 30m

* Cách 2: Phương pháp dùng tỉ số

15 bộ quần áo gấp 3 bộ quần áo số lần là:

15 : 3 = 5 (lần)

May 15 bộ quần áo như nhau hết số mét vải là:

6 x 5 = 30 (m)

Đáp số: 30m

>> Chi tiết: Lý thuyết Ôn tập và bổ sung về giải Toán lớp 5

IV. Trắc nghiệm Ôn tập và bổ sung về giải toán

V. Bài tập Ôn tập và bổ sung về giải toán

Giải bài tập trang 19 SGK Toán 5: Ôn tập và bổ sung về giải toán bao gồm 3 câu hỏi có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán theo phương pháp tỉ số và phương pháp rút về đơn vị, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 5.

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đối với chương trình học lớp, nhằm củng cố cho chương trình học các bài giải bài tập, văn mẫu hay giáo án hay, các thầy cô và các em học sinh tham khảo nhóm sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Tất cả các tài liệu tại đây đều được Tải miễn phí về sử dụng. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
322 114.041
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 5

    Xem thêm