Toán lớp 5 trang 70 Chia một số tự nhiên cho một số thập phân - Luyện tập

Toán lớp 5 trang 69, 70: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân - Luyện tập với lời giải chi tiết. Lời giải bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em hiểu được cách thực hiện phép chia một số tự nhiên cho một số thập phân bằng cách biến đổi để đưa về phép chia các số tự nhiên, cách thực hiện phép chia một số tự nhiên cho một số thập phân.

>> Bài trước: Toán lớp 5 trang 68: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

1. Toán lớp 5 trang 70 

 Hướng dẫn giải Toán lớp 5 bao gồm 3 câu hỏi bài Chia một số tự nhiên cho một số thập phân. Các em học sinh cùng so sánh đối chiếu với bài làm của mình.

Giải Toán lớp 5 trang 70 Bài 1

Đặt tính rồi tính

a) 7 : 3,5

b) 702 : 7,2

c) 9 : 4,5

d) 2 : 12,5

Phương pháp giải

Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu số thập phân ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0.

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.

Đáp án

a) \left. \begin{matrix} 7 \\ \,\,0 \\ \end{matrix} \right|\dfrac{3 {,} 5}{2}

b)\left.\begin{matrix}702\, \, \, \, \, \, \\ \begin{align} & \, 540\, \\ & \, \, \, \, 360 \\ & \, \\ \end{align} \\ \end{matrix}\right|\begin{matrix}\dfrac{7{,}2}{97,5} \\ {} \\ {} \\ \end{matrix}

c) \left. \begin{matrix} 9 \\ \,\,0 \\ \end{matrix} \right|\dfrac{4{,}5}{2}

d) \left. \begin{matrix} 2\,\,\, \\ \begin{align} & \,\,750 \\ & \,\,\,\,\,\,\,0 \\ & \\ \end{align} \\ \end{matrix} \right|\begin{matrix} \dfrac{12{,}5}{0,16} \\ {} \\ {} \\ \end{matrix}

Giải Toán lớp 5 trang 70 Bài 2

Tính nhẩm

a) 32 : 0,1

32 : 10

b) 168 : 0,1

168 : 10

c) 934 : 0,01

934 : 100

Phương pháp giải

- Muốn chia một số tự nhiên cho 0,1; 0,01; 0,001;... ta chỉ việc thêm vào bên phải số đó lần lượt một, hai, ba, ... chữ số 00.

- Muốn chia một số tự nhiên cho 10; 100; 1000;... ta chỉ việc thêm dấu phẩy vào bên trái chữ số hàng đơn vị lần lượt một, hai, ba, ... hàng.

Đáp án

a) 32 : 0,1 = 320

32 : 10 = 3,2

b) 168 : 0,1 = 1680

168 : 10 = 16,8

c) 934 : 0,01 = 93400

934 : 100 = 9,34

Giải Toán lớp 5 trang 70 Bài 3

Một thanh sắt dài 0,8m cân nặng 16kg. Hỏi một thanh sắt cùng loại dài 0,18m cân nặng bao nhiêu kg?

Tóm tắt:

Thanh sắt dài 0,8m: 16kg

Thanh sắt dài 0,18m: ?kg

Phương pháp giải

- Tính cân nặng của thanh sắt dài 1m = cân nặng của thanh sắt dài 0,8m : 0,8.

- Tính cân nặng của thanh sắt dài 0,18m = cân nặng của thanh sắt dài 1m × 0,18.

Đáp án

Một mét thanh sắt đó nặng: 16 : 0,8 = 20 (kg)

0,18m thanh sắt đó nặng: 20 × 0,18 = 3,6 (kg)

Đáp số: 3,6 kg

Hướng dẫn giải bài Luyện tập Chia một số tự nhiên cho một số thập phân đầy đủ các câu hỏi, các em học sinh có thể tham khảo lời giải dưới đây hoặc tham khảo theo cách khác: Toán lớp 5 trang 70 Luyện tập đầy đủ chi tiết.

2. Toán lớp 5 trang 70 Luyện tập

Đáp án và hướng dẫn giải trang 70 tiết Luyện tập cho 4 câu hỏi, các em học sinh cùng so sánh đối chiếu đáp án sau đây.

Giải Toán lớp 5 trang 70 Bài 1 Luyện tập

Tính rồi so sánh kết quả tính

a) 5 : 0,5 và 5 × 2

52 : 0,5 và 52 × 2

b) 3 : 0,2 và 3 × 5

18 : 0,25 và 18 × 4

Phương pháp giải: Áp dụng quy tắc chia một số tự nhiên cho một số thập phân.

Đáp án

a) 5 : 0,5 = 10; 5 × 2 = 10.

Vậy: 5 : 0,5 = 5 × 2.

+) 52 : 0,5 = 104; 52 × 2 = 104.

Vậy: 52 : 0,5 = 52 × 2.

b) 3 : 0,2 = 15; 3 × 5 = 15.

Vậy: 3 : 0,2 = 3 × 5.

+) 18 : 0,25 = 72; 18 × 4 = 72.

Vậy: 18 : 0,25 = 18 × 4.

Giải Toán lớp 5 trang 70 Bài 2 Luyện tập

Tìm x

a) x × 8,6 = 387

b) 9,5 × x = 399

Phương pháp giải

x ở vị trí thừa số chưa biết. Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Đáp án

a) x × 8,6 = 387

x = 387 : 8,6

x = 45

b) 9,5 × x = 399

x = 399 : 9,5

x = 42

Giải Toán lớp 5 trang 70 Bài 3 Luyện tập

Thùng to có 21 lít dầu, thùng bé có 15 lít dầu, số dầu đó chứa được vào các chai như nhau, mỗi chai có 0,75 lít dầu. Hỏi có bao nhiêu chai dầu?

Tóm tắt

Thùng to: 21 lít dầu

Thùng bé: 15 lít dầu

Mỗi chai: 0,75 lít

Tất cả: .... chai dầu?

Phương pháp giải

- Tính tổng số dầu của hai thùng = số dầu thùng to có + số dầu thùng nhỏ có

- Tính số chai dầu = tổng số dầu của hai thùng : số lít dầu của 1 chai.

Đáp án

Tổng số dầu là: 21 + 15 = 36 lít

Số chai dầu tất cả là: 36 : 0,75 = 48 (chai)

Đáp số: 48 (chai)

Giải Toán lớp 5 trang 70 Bài 4 Luyện tập

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 12,5m và có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 25m. Tính chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó?

Tóm tắt

Chiều rộng HCN: 12,5m

Diện tích bằng diện tích hình vuông: 25m

Chu vi HCN: .... m?

Phương pháp giải

- Tính diện tích hình vuông = cạnh × cạnh.

- Hình chữ nhật có diện tích bằng hình vuông có cạnh 25m, do đó tìm được diện tích hình chữ nhật.

- Chiều dài hình chữ nhật = diện tích: chiều rộng.

- Chu vi = (chiều dài + chiều rộng) × 2.

Đáp án

Do diện tích hình chữ nhật bằng diện tích hình vuông

Nên diện tích hình chữ nhật là 25 × 25 = 625 (m2)

Vậy chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:

625 : 12,5 = 50 (m)

Vậy chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là:

(50 + 12,5) × 2 = 125 (m)

Đáp số: 125 (m)

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 5 gtrang 71, 72: Chia một số thập phân cho một số thập phân - Luyện tập

3. Lý thuyết Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

a) Tính rồi so sánh kết quả tính:

25 : 4 và (25 x 5) : (4 x 5)

4,2 : 7 và ( 4,2 x 10) : (7 x 10)

37,8 : 9 và (37,8 x 100) : (9 x 10)

Khi nhân số bị chia và số chia cùng một số khác 0 thì thương không thay đổi.

b) Ví dụ 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 57m2, chiều dài 9,5m. Hỏi chiều rộng của mảnh vườn là bao nhiêu mét?

Ta phải thực hiện phép chia: 57 : 9,5 = ? (m)

Ta có: 57 : 9,5 = (57 x 10) : (9,5 x 10)

57 : 9,5 = 570 : 95

Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:

Giải bài tập Toán lớp 5

• Phần thập phân của số 9,5 có một chữ số.

• Viết thêm một chữ số 0 vào bên phải 57 (số bị chia) được 570; bỏ dấu phẩy ở số 9,5 được 95.

• Thực hiện phép chia 570 : 95.

Vậy: 5,7 : 9,5 = 6 (m).

c) Ví dụ 2: 99 : 8,25 = ?

Ta đặt tính rồi làm như sau:

Giải bài tập Toán lớp 5

• Phần thập phân của 8,25 có hai chữ số.

• Viết thêm hai chữ số 0 vào bên phải 99 được 9900; bỏ dấu phẩy ở 8,25 được 825

• Thực hiện phép chia 9900: 825.

Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu số thập phân ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0.

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.

4. Trắc nghiệm Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Trắc nghiệm Chia một số tự nhiên cho một số thập phân Có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi. Toàn bộ các câu hỏi sau đây bám sát chương trình học trên lớp Toán lớp 5 Chương 2. Số thập phân. Các phép tính với số thập phân. Mời các em học sinh cùng luyện tập và làm bài kiểm tra kết quả chi tiết.

5. Bài tập Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm Bộ đề thi học kì 1 lớp 5 đầy đủ các môn mới nhất theo TT 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Toán 5. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì 1 chất lượng nhất.

Đánh giá bài viết
1.604 482.848
12 Bình luận
Sắp xếp theo
 • khánh long
  khánh long

  😃😄


  Thích Phản hồi 08/12/21
  • Bảo Diệp Nguyễn Phạm
   Bảo Diệp Nguyễn Phạm

   Bài sai. Bài 1 câu b. Tệ

   Thích Phản hồi 08/12/21
   • Bảo Bình
    Bảo Bình

    mình thấy họ sửa đúng r mà b ơi

    Thích Phản hồi 08/12/21
   • Ngọc Minh Châu Trần
    Ngọc Minh Châu Trần

    họ sửa rồi bạn ơi bạn sao ấy


    Thích Phản hồi 09/12/21
  • Nguyen Thai Hung Ngo
   Nguyen Thai Hung Ngo

   này họ đã chỉ bài cho bạn mà mấy bạn lại nói như thế

   Thích Phản hồi 08/12/21
   • Ngọc Minh Châu Trần
    Ngọc Minh Châu Trần

    mình thấy họ làm rất tốt 5 sao nha

    Thích Phản hồi 09/12/21
    • Phương Phương
     Phương Phương

     HỌ LÀM ĐÚNG RỒI MÀ THÁI THANH TÂM , BẢO DIỆP NGUYỄN PHẠM LAG À THẾ THEO 2 BN KẾT QUẢ BAO NHIÊU MỚI ĐÚNG???

     Thích Phản hồi 11/12/21
     • nguyen doan chi nguyen
      nguyen doan chi nguyen

      te hai😡

      Thích Phản hồi 15/12/21
      • Tú Hoàng
       Tú Hoàng

       16:0,8=20 là sao?

       Thích Phản hồi 20/12/21
       • Hà Mai Đăng Ngân
        Hà Mai Đăng Ngân

        bạn ơi bạn học lớp 5 chưa bạn. Vậy là đúng rồi mà

        Thích Phản hồi 24/12/21
      • Kim Jungsi Yuki
       Kim Jungsi Yuki

       Bài 1 tui làm giống vậy cô chấm sai hết bài 1 🙂

       Thích Phản hồi 23/12/21
       • Mình Đăng
        Mình Đăng

        Ai muốn ăn bing ching ling không ,đùa chút thôi mà bài rất hay chuẩn với lớp 5 nữa vì lớp 5 rồi ở ngoài các bài giải không ai làm chữ là hết.Bài giải rất hay đấy quá đỉnh luôn. Google mãi đỉnh mãi đỉnh.Còn ai nói dở thì phải xem lại mình nhé

        Thích Phản hồi 20:24 05/12
        • Mình Đăng
         Mình Đăng

         Mấy bà nội bớt ảo tưởng lại đi bài  này 5 sao đó

         Thích Phản hồi 20:25 05/12

         Giải bài tập Toán lớp 5

         Xem thêm