Toán lớp 5 trang 70 Chia một số tự nhiên cho một số thập phân - Luyện tập

Giải bài tập trang 70 SGK Toán 5: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân - Luyện tập với lời giải chi tiết. Lời giải bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em hiểu được cách thực hiện phép chia một số tự nhiên cho một số thập phân bằng cách biến đổi để đưa về phép chia các số tự nhiên, cách thực hiện phép chia một số tự nhiên cho một số thập phân.

1. Lý thuyết Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

a) Tính rồi so sánh kết quả tính:

25 : 4 và (25 x 5) : (4 x 5)

4,2 : 7 và ( 4,2 x 10) : (7 x 10)

37,8 : 9 và (37,8 x 100) : (9 x 10)

Khi nhân số bị chia và số chia cùng một số khác 0 thì thương không thay đổi.

b) Ví dụ 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 57m2, chiều dài 9,5m. Hỏi chiều rộng của mảnh vườn là bao nhiêu mét?

Ta phải thực hiện phép chia: 57 : 9,5 = ? (m)

Ta có: 57 : 9,5 = (57 x 10) : (9,5 x 10)

57 : 9,5 = 570 : 95

Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:

Giải bài tập Toán lớp 5

• Phần thập phân của số 9,5 có một chữ số.

• Viết thêm một chữ số 0 vào bên phải 57 (số bị chia) được 570; bỏ dấu phẩy ở số 9,5 được 95.

• Thực hiện phép chia 570 : 95.

Vậy: 5,7 : 9,5 = 6 (m).

c) Ví dụ 2: 99 : 8,25 = ?

Ta đặt tính rồi làm như sau:

Giải bài tập Toán lớp 5

• Phần thập phân của 8,25 có hai chữ số.

• Viết thêm hai chữ số 0 vào bên phải 99 được 9900; bỏ dấu phẩy ở 8,25 được 825

• Thực hiện phép chia 9900: 825.

Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu số thập phân ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0.

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.

2. Toán lớp 5 trang 70 

 Hướng dẫn giải Toán lớp 5 bao gồm 3 câu hỏi bài Chia một số tự nhiên cho một số thập phân. Các em học sinh cùng so sánh đối chiếu với bài làm của mình.

Giải Toán lớp 5 trang 70 Bài 1

Đặt tính rồi tính

a) 7 : 3,5

b) 702 : 7,2

c) 9 : 4,5

d) 2 : 12,5

Phương pháp giải

Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu số thập phân ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0.

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.

Đáp án

a) \left. \begin{matrix} 7 \\ \,\,0 \\ \end{matrix} \right|\dfrac{3 {,} 5}{2}

b)\left.\begin{matrix}702\, \, \, \, \, \, \\ \begin{align} & \, 540\, \\ & \, \, \, \, 360 \\ & \, \\ \end{align} \\ \end{matrix}\right|\begin{matrix}\dfrac{7{,}2}{97,5} \\ {} \\ {} \\ \end{matrix}

c) \left. \begin{matrix} 9 \\ \,\,0 \\ \end{matrix} \right|\dfrac{4{,}5}{2}

d) \left. \begin{matrix} 2\,\,\, \\ \begin{align} & \,\,750 \\ & \,\,\,\,\,\,\,0 \\ & \\ \end{align} \\ \end{matrix} \right|\begin{matrix} \dfrac{12{,}5}{0,16} \\ {} \\ {} \\ \end{matrix}

Giải Toán lớp 5 trang 70 Bài 2

Tính nhẩm

a) 32 : 0,1

32 : 10

b) 168 : 0,1

168 : 10

c) 934 : 0,01

934 : 100

Phương pháp giải

- Muốn chia một số tự nhiên cho 0,1; 0,01; 0,001;... ta chỉ việc thêm vào bên phải số đó lần lượt một, hai, ba, ... chữ số 00.

- Muốn chia một số tự nhiên cho 10; 100; 1000;... ta chỉ việc thêm dấu phẩy vào bên trái chữ số hàng đơn vị lần lượt một, hai, ba, ... hàng.

Đáp án

a) 32 : 0,1 = 320

32 : 10 = 3,2

b) 168 : 0,1 = 1680

168 : 10 = 16,8

c) 934 : 0,01 = 93400

934 : 100 = 9,34

Giải Toán lớp 5 trang 70 Bài 3

Một thanh sắt dài 0,8m cân nặng 16kg. Hỏi một thanh sắt cùng loại dài 0,18m cân nặng bao nhiêu kg?

Tóm tắt:

Thanh sắt dài 0,8m: 16kg

Thanh sắt dài 0,18m: ?kg

Phương pháp giải

- Tính cân nặng của thanh sắt dài 1m = cân nặng của thanh sắt dài 0,8m : 0,8.

- Tính cân nặng của thanh sắt dài 0,18m = cân nặng của thanh sắt dài 1m × 0,18.

Đáp án

Một mét thanh sắt đó nặng: 16 : 0,8 = 20 (kg)

0,18m thanh sắt đó nặng: 20 × 0,18 = 3,6 (kg)

Đáp số: 3,6 kg

Hướng dẫn giải bài Luyện tập Chia một số tự nhiên cho một số thập phân đầy đủ các câu hỏi, các em học sinh có thể tham khảo lời giải dưới đây hoặc tham khảo theo cách khác: Toán lớp 5 trang 70 Luyện tập đầy đủ chi tiết.

3. Toán lớp 5 trang 70 Luyện tập

Đáp án và hướng dẫn giải trang 70 tiết Luyện tập cho 4 câu hỏi, các em học sinh cùng so sánh đối chiếu đáp án sau đây.

Giải Toán lớp 5 trang 70 Bài 1 Luyện tập

Tính rồi so sánh kết quả tính

a) 5 : 0,5 và 5 × 2

52 : 0,5 và 52 × 2

b) 3 : 0,2 và 3 × 5

18 : 0,25 và 18 × 4

Đáp án

a) 5 : 0,5 = 10; 5 × 2 = 10.

Vậy: 5 : 0,5 = 5 × 2.

+) 52 : 0,5 = 104; 52 × 2 = 104.

Vậy: 52 : 0,5 = 52 × 2.

b) 3 : 0,2 = 15; 3 × 5 = 15.

Vậy: 3 : 0,2 = 3 × 5.

+) 18 : 0,25 = 72; 18 × 4 = 72.

Vậy: 18 : 0,25 = 18 × 4.

Giải Toán lớp 5 trang 70 Bài 2 Luyện tập

Tìm x

a) x × 8,6 = 387

b) 9,5 × x = 399

Phương pháp giải

x ở vị trí thừa số chưa biết. Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Đáp án

a) x × 8,6 = 387

x = 387 : 8,6

x = 45

b) 9,5 × x = 399

x = 399 : 9,5

x = 42

Giải Toán lớp 5 trang 70 Bài 3 Luyện tập

Thùng to có 21 lít dầu, thùng bé có 15 lít dầu, số dầu đó chứa được vào các chai như nhau, mỗi chai có 0,75 lít dầu. Hỏi có bao nhiêu chai dầu?

Phương pháp giải

- Tính tổng số dầu của hai thùng = số dầu thùng to có + số dầu thùng nhỏ có

- Tính số chai dầu = tổng số dầu của hai thùng : số lít dầu của 1 chai.

Đáp án

Tổng số dầu là: 21 + 15 = 36 lít

Số chai dầu tất cả là: 36 : 0,75 = 48 (chai)

Đáp số: 48 (chai)

Giải Toán lớp 5 trang 70 Bài 4 Luyện tập

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 12,5m và có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 25m. Tính chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó?

Tóm tắt

Chiều rộng HCN: 12,5m

Diện tích bằng diện tích hình vuông: 25m

Chu vi HCN: ? m

Phương pháp giải

- Tính diện tích hình vuông = cạnh × cạnh.

- Hình chữ nhật có diện tích bằng hình vuông có cạnh 25m, do đó tìm được diện tích hình chữ nhật.

- Chiều dài hình chữ nhật = diện tích : chiều rộng.

- Chu vi = (chiều dài + chiều rộng) × 2.

Đáp án

Do diện tích hình chữ nhật bằng diện tích hình vuông

Nên diện tích hình chữ nhật là 25 x 25 = 625 (m2)

Vậy chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:

625 : 12,5 = 50 (m)

Vậy chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là:

(50 + 12,5) × 2 = 125 (m)

Đáp số: 125 (m)

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 71, 72 SGK Toán 5: Chia một số thập phân cho một số thập phân - Luyện tập

Chuyên mục Toán lớp 5 Vở bài tập Toán lớp 5 có lời giải đầy đủ cho từng bài học SGK cũng như VBT trong năm học. Các em học sinh có thể lựa chọn lời giải phù hợp cho từng bộ sách trong chương trình học.

Đặt câu hỏi về học tập, giáo dục, giải bài tập của bạn tại chuyên mục Hỏi đáp của VnDoc
Hỏi - ĐápTruy cập ngay: Hỏi - Đáp học tập

Các câu hỏi và đáp án tại đây nhanh chóng, chính xác nhất!

4. Bài tập Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Giải bài tập trang 70 SGK Toán lớp 5: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân - Luyện tập bao gồm lời giải các bài tập tự luyện có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán Chương 2: số thập phân, chia một số tự nhiên cho một số thập phân, đặt tính rồi tính, cách đặt tính phép chia, dạng toán tìm x, toán có lời văn, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì 1 lớp 5.

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm Bộ đề thi học kì 1 lớp 5 đầy đủ các môn mới nhất theo TT 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Toán 5. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì 1 chất lượng nhất.

Tham khảo thêm: Giải bài tập trang 68 SGK Toán 5: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
1.311 410.438
10 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Bảo Ngọc Phạm
  Bảo Ngọc Phạm

  😃


  Thích Phản hồi 09:44 07/12
  • Thái Thanh Tâm
   Thái Thanh Tâm

   😡 QUÁ TỆ 

   Thích Phản hồi 17:58 07/12
   • TRẦN GIA LINH
    TRẦN GIA LINH

    ĐỒ VÔ DUYÊN

    Thích Phản hồi 19:28 24/02
   • TRẦN GIA LINH
    TRẦN GIA LINH

    ĐỒ VÔ DUYÊN

    Thích Phản hồi 19:28 24/02
  • khánh long
   khánh long

   😃😄


   Thích Phản hồi 09:03 08/12
   • Bảo Diệp Nguyễn Phạm
    Bảo Diệp Nguyễn Phạm

    Bài sai. Bài 1 câu b. Tệ

    Thích Phản hồi 09:36 08/12
    • Bảo Bình
     Bảo Bình

     mình thấy họ sửa đúng r mà b ơi

     Thích Phản hồi 09:45 08/12
    • Ngọc Minh Châu Trần
     Ngọc Minh Châu Trần

     họ sửa rồi bạn ơi bạn sao ấy


     Thích Phản hồi 14:21 09/12
   • Nguyen Thai Hung Ngo
    Nguyen Thai Hung Ngo

    này họ đã chỉ bài cho bạn mà mấy bạn lại nói như thế

    Thích Phản hồi 14:51 08/12
    • Ngọc Minh Châu Trần
     Ngọc Minh Châu Trần

     mình thấy họ làm rất tốt 5 sao nha

     Thích Phản hồi 14:20 09/12
     • Phương Phương
      Phương Phương

      HỌ LÀM ĐÚNG RỒI MÀ THÁI THANH TÂM , BẢO DIỆP NGUYỄN PHẠM LAG À THẾ THEO 2 BN KẾT QUẢ BAO NHIÊU MỚI ĐÚNG???

      Thích Phản hồi 16:37 11/12
      • nguyen doan chi nguyen
       nguyen doan chi nguyen

       te hai😡

       Thích Phản hồi 15:37 15/12
       • Tú Hoàng
        Tú Hoàng

        16:0,8=20 là sao?

        Thích Phản hồi 20:14 20/12
        • Hà Mai Đăng Ngân
         Hà Mai Đăng Ngân

         bạn ơi bạn học lớp 5 chưa bạn. Vậy là đúng rồi mà

         Thích Phản hồi 19:32 24/12
       • Kim Jungsi Yuki
        Kim Jungsi Yuki

        Bài 1 tui làm giống vậy cô chấm sai hết bài 1 🙂

        Thích Phản hồi 09:31 23/12
        Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm