Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 29: Trừ hai số thập phân

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 29: Trừ hai số thập phân với hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hoàn thành các bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo trong SGK trang 70, 71.

1. Toán lớp 5 trang 70, 71 Thực hành

1.1 Toán lớp 5 trang 70 Bài 1

Đặt tính rồi tính

a) 5,64 – 1,47

b) 26,713 – 4,805

c) 3,081 – 2,56

d) 9 – 4,5

Lời giải:

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 29

1.2 Toán lớp 5 trang 71 Bài 2

1 – 0,75 = .?.

a) Tìm kết quả của phép trừ trên bằng cách dựa vào hình bên.

b) Tìm kết quả của phép trừ trên bằng cách đặt tính rồi tính.

Toán lớp 5 trang 71 Bài 2

Lời giải:

a) 1 – 0,75 = \frac{100}{100}\ -\ \frac{75}{100}\ =\ \frac{25}{100} = 25  = 0,25

Hoặc dựa vào hình vẽ ta thấy phần tô màu bằng \frac{75}{100} ; phần không được tô màu bằng \frac{25}{100}

b) Đặt tính và tính:

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 29

2. Toán lớp 5 trang 71 Luyện tập

2.1 Toán lớp 5 trang 71 Bài 1

Số?

Số bị trừ

65,812

7,91

.?.

Số trừ

7,538

.?.

125,3

Hiệu

.?.

0,4

21

Lời giải:

Số bị trừ

65,812

7,91

146,3

Số trừ

7,538

7,51

125,3

Hiệu

58,274

0,4

21

2.2 Toán lớp 5 trang 71 Bài 2

a) Tính rồi so sánh giá trị của các biểu thức.

1 – 0,31 – 0,19 và 1 – (0,31 + 0,19)

b) Số?

3,6 – 0,7 – 0,3

= 3,6 – (0,7 + .?.)

= 3,6 – .?.

= .?.

4,67 – (1,27 + 2,4)

= 4,67 – 1,27 – .?.

= .?. – .?.

= .?.

Lời giải:

a) 1 – 0,31 – 0,19 = 0,69 – 0,19 = 0,5

1 – (0,31 + 0,19) = 1 – 0,5 = 0,5

Suy ra 1 – 0,31 – 0,19 = 1 – (0,31 + 0,19)

b)

3,6 – 0,7 – 0,3

= 3,6 – (0,7 + 0,3)

= 3,6 – 1

= 2,6

4,67 – (1,27 + 2,4)

= 4,67 – 1,27 – 2,4

= 3,4 – 2,4

= 1

2.3 Toán lớp 5 trang 71 Bài 3

Tính.

a) 2,3 + 2,7 – 1,8

b) 7,65 – 2,05 + 3,4

c) 18,9 – 4,5 – 4,4

Lời giải:

a) 2,3 + 2,7 – 1,8

= (2,3 + 2,7) – 1,8

= 5 – 1,8

= 3,2

b) 7,65 – 2,05 + 3,4

= (7,65 – 2,05) + 3,4

= 5,6 + 3,4

= 9

c) 18,9 – 4,5 – 4,4

= 18,9 – (4,5 + 4,4)

= 18,9 – 8,9

= 10

2.4 Toán lớp 5 trang 71 Bài 4

Một cửa hàng có 16 tạ gạo. Buổi sáng, cửa hàng bán được 2,25 tạ gạo; buổi chiều bán được 1,25 tạ gạo. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu tạ gạo?

Lời giải:

Tóm tắt:

Có: 16 tạ gạo

Buổi sáng bán: 2,25 tạ gạo

Buổi chiều bán: 1,25 tạ gạo

Còn lại: ? tạ gạo.

Bài giải:

Cửa hàng còn lại số tạ gạo là:

16 – 2,25 – 1,25 = 12,5 (tạ gạo)

Đáp số: 12,5 tạ gạo

3. Toán lớp 5 trang 71 Đất nước em

Toán lớp 5 trang 71 Đất nước em

a) Năng suất lúa trung bình của cả nước năm 2021 đạt 6,06 tấn trên mỗi héc-ta, tăng 0,18 tấn trên mỗi héc-ta so với năm 2020.

Năng suất lúa trung bình của nước ta năm 2020 là bao nhiêu tấn trên mỗi héc-ta?

b) Năm 2021, tỉnh An Giang đã đạt được năng suất lúa trung bình là 6,63 tấn trên mỗi héc-ta.

Năm 2021, năng suất lúa trung bình của tỉnh An Giang cao hơn năng suất lúa trung bình của cả nước là bao nhiêu tấn trên mỗi héc-ta?

Lời giải:

a) Năng suất lúa trung bình của nước ta năm 2020 là:

6,06 – 0,18 = 5,88 (tấn)

b) Năng suất lúa trung bình của tỉnh An Giang cao hơn năng suất lúa trung bình của cả nước là:

6,63 – 6,06 = 0,57 (tấn)

Chia sẻ, đánh giá bài viết
111
Sắp xếp theo

    Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo

    Xem thêm