Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 40: Chia một số thập phân cho một số thập phân

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 40: Chia một số thập phân cho một số thập phân với hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hoàn thành các bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo trong SGK trang 84.

1. Toán lớp 5 trang 84 Thực hành

Giải Toán lớp 5 trang 84 Bài 1: Đặt tính rồi tính.

a) 3,36 : 0,8

b) 7,75 : 2,5

c) 0,255 : 0,06

d) 2,87 : 0,35

Lời giải:

Toán lớp 5 trang 84 Thực hành

2. Toán lớp 5 trang 84 Luyện tập

Giải Toán lớp 5 trang 84 Bài 1: Mỗi bước nhảy của một con thỏ được 0,52 m. Hỏi con thỏ đó nhảy bao nhiêu bước để di chuyển hết quãng đường 7,8 m?

Lời giải:

Tóm tắt

Mỗi bước nhảy: 0,52 m

Quãng đường 7,8 m : .?. bước

Bài giải

Con thỏ đó cần nhảy số bước để di chuyển hết quãng đường 7,8 m là:

7,8 : 0,52 = 15 (bước)

Đáp số: 15 bước.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
127
Sắp xếp theo

    Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo

    Xem thêm