Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 25: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 25: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân với hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hoàn thành các bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo trong SGK trang 64.

1. Toán lớp 5 trang 64 Thực hành

Toán lớp 5 trang 64 Bài 1

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là tấn.

a) 14 tạ; 72 yến; 5 kg

b) 54 tấn 6 tạ; 2 tấn 5 yến; 1 tấn 90 kg

Lời giải:

a) 14 tạ = \frac{{14}}{{10}} tấn = 1,4 tấn

72 yến = \frac{{72}}{{100}} tấn = 0,72 tấn

5 kg = \frac{5}{{1000}} tấn = 0,005 tấn

b) 54 tấn 6 tạ = 54\frac{6}{{10}} tấn = 54,6 tấn

2 tấn 5 yến = 2\frac{5}{{100}} tấn = 2,05 tấn

1 tấn 90 kg = 1\frac{{90}}{{1000}} tấn = 1,09 tấn

2. Toán lớp 5 trang 64 Luyện tập

2.1 Toán lớp 5 trang 64 Bài 1

Thay .?., bằng số thập phân thích hợp.

a) 9 tấn 8 tạ = .?. tấn

b) 4 150 g = .?. kg

2 tạ 7 kg = .?. tấn

9 kg 800 g = .?. kg

Lời giải:

a) 9 tấn 8 tạ = 9\frac{8}{{10}} tấn = 9,8 tấn

2 tạ 7 kg = \frac{2}{{10}} tấn + \frac{7}{{1000}} tấn = \frac{{207}}{{1000}}tấn = 0,207 tấn

b) 4 150 g = \frac{{4150}}{{1000}} kg = 4,15 kg

9 kg 800 g = 9\frac{{800}}{{1000}} kg = 9,8 kg

2.2 Toán lớp 5 trang 64 Bài 2

Trung bình mỗi ngày, một con voi ăn hết 150 kg thức ăn (cỏ, lá cây, trái cây, ...). Hỏi trong 30 ngày con voi đó ăn hết bao nhiêu tấn thức ăn?

Lời giải:

Đổi 150 kg = \frac{{150}}{{1000}} tấn = 0,15 tấn

Tổng 30 ngày con voi đó ăn hết số tấn thức ăn là:

0,15 x 30 = 4,5 (tấn)

Đáp số: 4,5 tấn

Chia sẻ, đánh giá bài viết
86
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Thúy Quỳnh Lâm
  Thúy Quỳnh Lâm

  😁 rất ok

  Thích Phản hồi 14:50 29/10

  Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo

  Xem thêm