Bài tập tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit có đáp án năm 2021 - 2022

Nằm trong bộ bài tập tiếng Anh theo từng unit lớp 5 mới nhất năm 2021 - 2022, VnDoc.com xin gửi đến thầy cô và các em bộ Bài tập tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới theo từng Unit có đáp án được sưu tầm và đăng tải nhằm giúp thầy cô và các em có nguồn tài liệu hữu ích nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập.

I. Tiếng Anh lớp 5 tập 1 Unit 1 - 10

Tổng hợp bài tập tiếng Anh lớp 5 học kì 1 có đáp án bao gồm tất cả các dạng bài tập tiếng Anh khác nhau được biên tập bám sát kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh các Unit 1 - Unit 10 giúp các em học sinh lớp 5 ôn luyện tại nhà hiệu quả.

Unit 1: What's Your Address?

 1. Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 What's your address?
 2. Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 1: What's Your Address?
 3. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 Unit 1 What's your address?
 4. Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 5: What’s your address?
 5. Bài kiểm tra 15 phút tiếng Anh lớp 5 Unit 1 What's your address?
 6. Bài tập Unit 1 lớp 5 nâng cao: What’s your address? (số 1)
 7. Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 chất lượng cao (số 3)
 8. Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 chất lượng cao (số 2)
 9. Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 chất lượng cao (số 1)

Unit 2: I always get up early. How about you?

 1. Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 I always get up early. How about you?
 2. Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 2 I always get up early. How about you?
 3. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 Unit 2 I always get up early. How about you?
 4. Bài tập Unit 2 lớp 5 nâng cao: I always get up early. How about you?
 5. Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 chất lượng cao - Số 1
 6. Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 chất lượng cao - Số 2
 7. Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 chất lượng cao - Số 3
 8. Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 5: I always get up early. How about you?

Unit 3: Where did you go on holiday?

 1. Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 Unit 3 Where did you go on holiday?
 2. Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 3 When did you go on holiday?
 3. Ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 3 Where did you go on holiday?
 4. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 Unit 3 Where did you go on holiday?
 5. Bài tập Unit 3 lớp 5 nâng cao: Where did you go on holiday?
 6. Tiếng Anh lớp 5 Unit 3 chất lượng cao (số 1)
 7. Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 5: Where did you go on holiday?

Unit 4: Did you go to the party?

 1. Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 Unit 4: Did you go to the party?
 2. Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 4 Did you go to the party?
 3. Ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 4 Did you go to the party?
 4. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 Unit 4 Did you go to the party?
 5. Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 nâng cao: Did you go to the party?
 6. Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 5: Did you go to the party?

Unit 5: Where will you be this weekend?

 1. Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Where will you be this weekend?
 2. Ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Where will you be this weekend?
 3. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Where will you be this weekend?
 4. Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 nâng cao: Where will you be this weekend?
 5. Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 5: Where will you be this weekend?

Unit 6: How many lessons do you have today?

 1. Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 Unit 6 How many lessons do you have today?
 2. Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 6 How many lessons do you have today?
 3. Đề luyện tập tiếng Anh lớp 5 Unit 6 How many lessons do you have today?
 4. Ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 6 How many lessons do you have today?
 5. Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 6 nâng cao: How many lessons do you have today?
 6. Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 6 chất lượng cao
 7. Trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 5: How many lessons do you have today?

Unit 7: How do you learn English?

 1. Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 Unit 7 How do you learn English?
 2. Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 7 How do you learn English?
 3. Kiểm tra tiếng Anh lớp 5 Unit 7 How do you learn English?
 4. Ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 7 How do you learn English?
 5. Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 7 nâng cao: How do you learn English?
 6. Trắc nghiệm từ vựng Unit 7 lớp 5: How do you learn English?
 7. Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 7 chất lượng cao

Unit 8: What are you reading?

 1. Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 Unit 8 What are you reading?
 2. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 Unit 8 What are you reading?
 3. Ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 8 What are you reading?
 4. Đề kiểm tra 15 phút lớp 5 môn tiếng Anh Unit 8: What are you reading?
 5. Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 8 nâng cao: What are you reading?
 6. Trắc nghiệm từ vựng Unit 8 lớp 5: What are you reading?

Unit 9: What did you see at the zoo?

 1. Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 9 What did you see at the zoo?
 2. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 9 What did you see at the zoo?
 3. Ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 9 What did you see at the zoo?
 4. Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 9: What did you see at the zoo?
 5. Trắc nghiệm từ vựng Unit 9 lớp 5: What did you see at the zoo?

Unit 10: When will Sports Day be?

 1. Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 10 When will Sports Day be?
 2. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 10 When will Sports Day be?
 3. Ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 10 When will Sports Day be?
 4. Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 10 nâng cao: When will sports day be?
 5. Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 5: When will sports day be?

Để học môn Tiếng Anh lớp 5 tốt hơn, VnDoc mời bạn truy cập vào chuyên mục: Tiếng Anh lớp 5. Chuyên mục bao gồm các bài tập trắc nghiệm, giải bài tập SGK và SBT tiếng Anh 5

II. Bộ đề thi học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2021 - 2022

Tổng hợp Đề cương và các đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 1 có đáp án được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải bao gồm rất nhiều đề kiểm tra tiếng Anh học kì 1 lớp 5 kèm đáp án khác nhau giúp các em học sinh lớp 5 nhắc lại lý thuyết Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm học kì 1 hiệu quả.

Nôi dung kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 học kì 1 bao gồm lý thuyết Từ mới - Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm Unit 1 - unit 10 SGK tiếng Anh lớp 5 tập 1 giúp các em học sinh lớp 5 củng cố kiến thức hiệu quả cũng như đạt điểm cao trong kì thi cuối kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2021 - 2022 sắp tới.

III. Tiếng Anh lớp 5 tập 2 Unit 11 - 20

Bộ bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 11 - Unit 20 có đáp án dưới đây được biên tập dưới nhiều dạng bài tập trắc nghiệm & tự luận tiếng Anh lớp 5 chương trình mới khác nhau giúp các em học sinh lớp 5 rèn luyện những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Unit 11: What's the matter with you?

 1. Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 11 What's the matter with you?
 2. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 11 What's the matter with you?
 3. Ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 11 What's the matter with you?

Unit 12: Don't ride your bike too fast!

 1. Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 12 Don't ride your bike too fast!
 2. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 12 Don't ride your bike too fast!
 3. Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 Unit 12 Don't ride your bike too fast!
 4. Bài tập tiếng Anh Unit 12 lớp 5 Don't ride your bike too fast!

Unit 13: What do you do in your free time?

 1. Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 13 What do you do in your free time?
 2. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 13 What do you do in your free time?
 3. Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 Unit 13 What do you do in your free time?
 4. Bài tập tiếng Anh Unit 13 lớp 5 What do you do in your free time?
 5. Ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 13 What do you do in your free time?

Unit 14: What happened in the story?

 1. Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 14 What happened in the story?
 2. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 14 What happened in the story?
 3. Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 Unit 14 What happened in the story?
 4. Bài tập tiếng Anh Unit 14 lớp 5 What happened in the story?
 5. Ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 14 What happened in the story?

Unit 15: What would you like to be in the future?

 1. Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 Unit 15 What would you like to be in the future?
 2. Bài tập tiếng Anh Unit 15 lớp 5 What would you like to be in the future?
 3. Bài tập Từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 15 What would you like to be in the future?
 4. Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 15 What would you like to be in the future?
 5. Trắc nghiệm từ vựng Unit 15 lớp 5: What would you like to be in the future?
 6. Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 15 nâng cao: What would you like to be in the future?

Unit 16: Where’s the post office?

 1. Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 16: Where’s the post office
 2. Bài tập Từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 16 Where's the post office?
 3. Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 16 Where's the post office?
 4. Ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 16 Where's the post office?
 5. Bài tập Unit 16 lớp 5 nâng cao: Where’s the post office?
 6. Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 16 nâng cao: Where’s the post office?

Unit 17: What Would You Like To Eat?

 1. Ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 17 What would you like to eat?
 2. Bài tập Unit 17 lớp 5 nâng cao: What would you like to eat?
 3. Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 17 What would you like to eat?
 4. Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 17 nâng cao: What would you like to eat?

Unit 18: What will the weather be like tomorrow?

 1. Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 18 What will the weather be like tomorrow?
 2. Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 18: What will the weather be like tomorrow?
 3. Bài tập Unit 18 lớp 5 nâng cao: What will the weather like tomorrow?

Unit 19: Which place would you like to visit?

 1. Bài tập Unit 19 lớp 5 Which place would you like to visit?
 2. Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 19 Which place would you like to visit?
 3. Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 19: Which place would you like to visit?

Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside

 1. Bài tập Unit 20 lớp 5 Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?
 2. Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 20 Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

IV. Đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2021 - 2022

Thư viện đề thi lớp 5 học kì 2 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây bao gồm rất nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 khác nhau giúp các em học sinh làm quen với cấu trúc đề thi cuối kì 2 tiếng Anh lớp 5 năm 2021 - 2022 hiệu quả.

 1. Đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2021 - 2022 số 3
 2. Đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2021 - 2022 số 2
 3. Đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2021- 2022
 4. Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 2 i-Learn Smart Start năm 2021
 5. Bộ đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2021 - 2022

Trên đây là Bài tập tiếng Anh theo từng Unit lớp 5 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 online, ....được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2021 - 2022.

Đánh giá bài viết
668 238.943
Sắp xếp theo
  Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm