Bài tập tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit có đáp án năm 2023 - 2024

Nằm trong bộ bài tập tiếng Anh theo từng unit lớp 5 mới nhất năm 2023 - 2024, VnDoc.com xin gửi đến thầy cô và các em bộ Bài tập tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit có đáp án được sưu tầm và đăng tải nhằm giúp thầy cô và các em có nguồn tài liệu hữu ích nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập.

I. Tiếng Anh lớp 5 tập 1 Unit 1 - 10

Tổng hợp bài tập tiếng Anh lớp 5 học kì 1 có đáp án bao gồm tất cả các dạng bài tập tiếng Anh khác nhau được biên tập bám sát kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh các Unit 1 - Unit 10 giúp các em học sinh lớp 5 ôn luyện tại nhà hiệu quả.

Unit 1: What's Your Address?

 1. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 1 Online số 1
 2. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 1 Online số 2
 3. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 1 Online số 3
 4. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 1 Online số 4
 5. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 1 Online số 5
 6. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 1 cơ bản số 1
 7. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 1 cơ bản số 2
 8. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 1 cơ bản số 3
 9. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 1 cơ bản số 4
 10. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 1 cơ bản số 5
 11. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 1 nâng cao số 1
 12. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 1 nâng cao số 2
 13. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 1 nâng cao số 3
 14. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 1 nâng cao số 4

Unit 2: I always get up early. How about you?

 1. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 2 Online số 1
 2. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 2 Online số 2
 3. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 2 Online số 3
 4. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 2 cơ bản số 1
 5. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 2 cơ bản số 2
 6. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 2 cơ bản số 3
 7. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 2 cơ bản số 4
 8. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 2 cơ bản số 5
 9. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 2 cơ bản số 6
 10. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 2 nâng cao số 1
 11. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 2 nâng cao số 2
 12. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 2 nâng cao số 3
 13. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 2 nâng cao số 4

Unit 3: Where did you go on holiday?

 1. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 3 cơ bản số 1
 2. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 3 cơ bản số 2
 3. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 3 cơ bản số 3
 4. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 3 cơ bản số 4
 5. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 3 cơ bản số 5
 6. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 3 cơ bản số 6
 7. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 3 Online số 1
 8. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 3 Online số 2
 9. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 3 Online số 3
 10. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 3 Online số 4
 11. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 3 Online số 5
 12. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 3 Online số 6
 13. Tiếng Anh lớp 5 Unit 3 chất lượng cao (số 1)

Unit 4: Did you go to the party?

 1. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 4 Online số 1
 2. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 4 Online số 2
 3. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 4 Online số 3
 4. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 4 Online số 4
 5. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 4 Online số 5
 6. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 4 cơ bản số 1
 7. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 4 cơ bản số 2
 8. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 4 cơ bản số 3
 9. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 4 cơ bản số 4
 10. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 4 cơ bản số 5
 11. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 4 cơ bản số 6

Unit 5: Where will you be this weekend?

 1. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 5 Online số 1
 2. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 5 cơ bản số 1
 3. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 5 cơ bản số 2
 4. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 5 cơ bản số 3
 5. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 5 cơ bản số 4
 6. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 5 nâng cao số 1

II. Đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2023

Bộ đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới khác nhau giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản. Bộ đề thi tiếng Anh giữa học kì 1 lớp 5 có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 5 tập 1 unit 1 - 5 giúp các em nhắc lại kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Xem chi tiết tại:

 1. Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh giữa kì 1 lớp 5
 2. Đề cương ôn thi giữa kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh
 3. Đề cương ôn thi giữa kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh
 4. Bộ 10 đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án
 5. Bộ đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án
 6. Đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án Tải nhiều
 7. Đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh

Bộ đề thi giữa kì 1 tiếng Anh lớp 5 trực tuyến:

Unit 6: How many lessons do you have today?

 1. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 6 cơ bản số 1
 2. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 6 cơ bản số 2
 3. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 6 cơ bản số 3
 4. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 6 cơ bản số 4
 5. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 6 nâng cao số 1
 6. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 6 nâng cao số 2
 7. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 6 nâng cao số 3
 8. Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 6 Online số 1
 9. Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 6 Online số 2

Unit 7: How do you learn English?

 1. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 7 cơ bản số 1
 2. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 7 cơ bản số 2
 3. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 7 cơ bản số 3
 4. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 7 cơ bản số 4
 5. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 7 nâng cao số 1
 6. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 7 nâng cao số 2
 7. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 7 nâng cao số 3
 8. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 7 Online số 1
 9. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 7 Online số 2

Unit 8: What are you reading?

 1. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 8 cơ bản số 1
 2. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 8 cơ bản số 2
 3. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 8 cơ bản số 3
 4. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 8 cơ bản số 4
 5. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 8 nâng cao số 1
 6. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 8 nâng cao số 2
 7. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 8 Online số 1
 8. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 8 Online số 2

Unit 9: What did you see at the zoo?

 1. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 9 cơ bản số 1
 2. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 9 cơ bản số 2
 3. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 9 cơ bản số 3
 4. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 9 nâng cao số 1
 5. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 9 nâng cao số 2
 6. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 9 Online số 1
 7. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 9 Online số 2

Unit 10: When will Sports Day be?

 1. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 10 cơ bản số 1
 2. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 10 cơ bản số 2
 3. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 10 cơ bản số 3
 4. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 10 nâng cao số 1
 5. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 10 nâng cao số 2
 6. Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 10 Online số 1

Để học môn Tiếng Anh lớp 5 tốt hơn, VnDoc mời bạn truy cập vào chuyên mục: Tiếng Anh lớp 5. Chuyên mục bao gồm các bài tập trắc nghiệm, giải bài tập SGK và SBT tiếng Anh 5

III. Bộ đề thi học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2023

Tổng hợp Đề cương và các đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 1 có đáp án được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải bao gồm rất nhiều đề kiểm tra tiếng Anh học kì 1 lớp 5 kèm đáp án khác nhau giúp các em học sinh lớp 5 nhắc lại lý thuyết Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm học kì 1 hiệu quả.

Nôi dung kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 học kì 1 bao gồm lý thuyết Từ mới - Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm Unit 1 - unit 10 SGK tiếng Anh lớp 5 tập 1 giúp các em học sinh lớp 5 củng cố kiến thức hiệu quả cũng như đạt điểm cao trong kì thi cuối kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2023 - 2024 sắp tới.

Bộ đề thi học kì 1 tiếng Anh 5 trực tuyến khác:

IV. Tiếng Anh lớp 5 tập 2 Unit 11 - 20

Bộ bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 11 - Unit 20 có đáp án dưới đây được biên tập dưới nhiều dạng bài tập trắc nghiệm & tự luận tiếng Anh lớp 5 chương trình mới khác nhau giúp các em học sinh lớp 5 rèn luyện những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Unit 11: What's the matter with you?

 1. Bài tập unit 11 lớp 5 online số 1
 2. Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 11 cơ bản số 1
 3. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 11 cơ bản số 2
 4. Bài tập tập tiếng Anh lớp 5 Unit 11 cơ bản số 4

Unit 12: Don't ride your bike too fast!

 1. Bài tập unit 12 lớp 5 Online số 1
 2. Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 12 cơ bản số 1
 3. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 12 cơ bản số 2
 4. Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 Unit 12 cơ bản số 3
 5. Bài tập tiếng Anh Unit 12 lớp 5 cơ bản số 4

Unit 13: What do you do in your free time?

 1. Bài tập Unit 13 lớp 5 Online số 1
 2. Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 13 cơ bản số 1
 3. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 13 cơ bản số 2
 4. Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 Unit 13 cơ bản số 3
 5. Bài tập tiếng Anh Unit 13 lớp 5 cơ bản số 4
 6. Ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 13 cơ bản số 5

Unit 14: What happened in the story?

 1. Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 14 cơ bản số 1
 2. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 14 cơ bản số 2
 3. Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 Unit 14 cơ bản số 3
 4. Bài tập tiếng Anh Unit 14 lớp 5 cơ bản số 4
 5. Ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 14 cơ bản số 5

Unit 15: What would you like to be in the future?

 1. Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 Unit 15 cơ bản số 1
 2. Bài tập tiếng Anh Unit 15 lớp 5 cơ bản số 2
 3. Bài tập Từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 15 cơ bản số 3
 4. Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 15 cơ bản số 4
 5. Trắc nghiệm từ vựng Unit 15 lớp 5 cơ bản số 5
 6. Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 15 nâng cao số 1

V. Đề thi tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 năm 2023

Bộ đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 5 unit 11 - 15 giúp các em học sinh lớp 5 củng cố kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp trọng tâm hiệu quả.

 1. Đề cương ôn thi giữa kì 2 tiếng Anh lớp 5 năm 2023
 2. Bộ Đề thi giữa kì 2 tiếng Anh lớp 5 năm 2023 số 1
 3. Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2023 số 2
 4. Đề thi tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 năm 2023 số 1
 5. Đề thi tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 năm 2023 số 2
 6. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 năm 2023 Đề 3
 7. Đề thi tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 năm 2023 số 4
 8. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 năm 2023 số 5 có file nghe

Unit 16: Where’s the post office?

 1. Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 16 cơ bản số 1
 2. Bài tập Từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 16 cơ bản số 2
 3. Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 16 cơ bản số 3
 4. Ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 16 cơ bản số 4
 5. Bài tập Unit 16 lớp 5 nâng cao số 1
 6. Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 16 nâng cao số 2

Unit 17: What Would You Like To Eat?

 1. Ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 17 cơ bản số 1
 2. Bài tập Unit 17 lớp 5 nâng cao số 2
 3. Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 17 cơ bản số 2
 4. Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 17 nâng cao số 2
 5. Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 17 cơ bản số 3

Unit 18: What will the weather be like tomorrow?

 1. Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 18 cơ bản số 1
 2. Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 18 cơ bản số 2
 3. Bài tập Unit 18 lớp 5 nâng cao số 1

Unit 19: Which place would you like to visit?

 1. Bài tập Unit 19 lớp 5 cơ bản số 1
 2. Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 19 cơ bản số 2
 3. Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 19 cơ bản số 3

Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside

 1. Bài tập Unit 20 lớp 5 cơ bản số 1
 2. Bài tập Unit 20 lớp 5 cơ bản số 3

VI. Đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2023

Thư viện đề thi lớp 5 học kì 2 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây bao gồm rất nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 khác nhau giúp các em học sinh làm quen với cấu trúc đề thi cuối kì 2 tiếng Anh lớp 5 năm 2023 hiệu quả.

 1. Đề cương ôn tập Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2023
 2. Bộ Đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh có file nghe năm 2023 số 1
 3. Bộ đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2023 số 2
 4. Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 năm 2023 có đáp án số 3
 5. Bộ đề kiếm tra tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2023 có đáp án số 4
 6. Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 năm 2023 số 5
 7. Đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2023 số 1
 8. Đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2023 số 2
 9. Đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2023 số 3
 10. Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 2 i-Learn Smart Start năm 2023

VII. Tổng hợp kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh 5 cả năm

VnDoc.com xin gửi đến bạn đọc tài liệu tổng hợp Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm lớp 5 giúp các em học sinh tổng kết kiến thức hiệu quả.

 1. Từ vựng tiếng Anh lớp 5 cả năm
 2. Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 5 cả năm
 3. Thì Tiếng Anh lớp 5 cơ bản
 4. Thì quá khứ đơn lớp 5
 5. Cách dùng mạo từ A, An, The
 6. Đại từ nhân xưng, Tính từ và Đại từ sở hữu lớp 5

Trên đây là Bài tập tiếng Anh theo từng Unit lớp 5 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 cả năm khác nhau được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
775 439.497
Sắp xếp theo

  Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

  Xem thêm