Đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh trường Tiểu học An Lương năm học 2017-2018 có file nghe + đáp án

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN TIẾNG ANH LỚP 5
năng
Nhiệm vụ đánh giá/
kiến thức cần đánh giá
Mức điểm Tổng số
câu, điểm,
tỉ lệ %
M
1
M
2
M
3
M
4
Listening
Question 1: Listen and match.
4
1
đ
12 u
3 điểm
30%
Question 2: Listen and tick.
2
0.5
đ
2
0.5
đ
Question 3: Listen and write.
2
0.5
đ
2
0.5
đ
Reading
Question 4: Look and read.
Put the correct word in each
line.
4
1
đ
12 u
3 điểm
30%
Question 5: Read and tick
True (T) or False (F)
4
1
đ
Question 6: Read and do the
task. There is an example.
2
0.5
đ
2
0.5
đ
Writing
Question 7: Choose the correct
words/ phrases and write.
4
1
đ
8 u
2 điểm
20%
Question 8: Write about the
seasons and weather in your
place, using the questions.
4
1
đ
Speaking
Part 1: Getting to know each
other
2
0.5
đ
8 u
2 điểm
20%
Part 2: Talking about a
familiar object.
2
0.5
đ
2
0.5
đ
Part 3: Describe a picture.
2
0.5
đ
Tổng số
câu:
Tổng
điểm:
Tỉ lệ %
12 câu
3
đ
30 %
14 u
3.5
đ
35%
10 câu
2.5
đ
25%
4 u
1
đ
10%
40 u
10
đ
100%
AN LUONG PRIMARY CHOOL.
ĐỀ KIỂM TRA HỌC II - NĂM HỌC: 2017 - 2018
MÔN TIẾNG ANH LỚP 5
(Thời gian làm bài: 40 phút)
Date: _______/ ________/ 2018
FULL NAME:__________________________________________CLASS: 3________
Giáo viên coi Giáo viên chấm
Mark Comment
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2
Listening Reading Writing Speaking Total
PART I: LISTENING:
Question 1: (1 point). Listen and match.
0. My sister is reading. - Answer key: 0 => A
A
B
C
D
0. ____A____
1. ___________
2. ___________
3. ___________
Question 2: (1 point) Listen and tick (
).
0. Example: - S1: Where's my poster? - S2: It's overthere, on the table.
- S1: Oh, I see. Thanks. - Answer key: 0 -> A
A
B C D
1.
A. B. C. D.
2.
A. B. C. D.
3.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3
A. B. C. D.
4.
A. B. C. D.
Question 3: (1 point) Listen and write.
Example:
0. My sister is reading.
1. Nam: What would you like to eat?
Minh: I'd like an (1) __________________, please.
2. Nam: What would you like to drink?
Minh: I'd like a glass of (2) ____________________ juice, please.
3. Lan: What will the weather be like in Sapa tomorrow?
Miss Ha: It will be (3) ___________________ and very cold in Sapa tomorrow.
4. Tom: Which one is more (4) ___________________, Da Lat or London?
Hoa: I think London is.
PART II: READING:
Question 4: (1 point) Look and read. Put the correct word in each line.
walk rainy helmet house buildings
Example:
0. This sign means we mustn’t walk.
1. It will be _________________ tomorrow.
2. There are many high_________________in the big cities.

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5

Để giúp các bạn học sinh tự tin làm bài thi học kì sắp tới đây, trong bài viết này, VnDoc.com xin giới thiệu Đề ôn thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh trường Tiểu học An Lương năm học 2017-2018 có file nghe + đáp án rất hữu ích. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Ngoài sưu tầm và đăng tải các học liệu cho chương trình tiếng Anh lớp 5, VnDoc.com còn biên soạn và đăng tải các môn học khác như Toán, Tiếng việt...lớp 5 với các đề cương học kỳ, các bài kiểm tra của các trường tiểu học trên cả nước cũng như từ các thầy cô có uy tín trong giảng dạy sẽ giúp các em củng cố và nâng cao hiệu quả học tập các môn. Chúc các em ôn tập tốt!

Đánh giá bài viết
15 7.395
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm