Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học B Yên Đồng, Nam Định

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Đề thi học kì II môn Tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học B Yên Đồng, Nam Định năm 2015 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 này là tài liệu ôn thi Tiếng Anh hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 5. Đề thi có đáp án đi kèm, giúp học sinh tra cứu kết quả thuận tiện.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 theo Thông tư 22 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Khương Tiên, Sơn La năm 2016 - 2017

Bộ đề thi học kì 2 lớp 5 năm 2016 - 2017 theo Thông tư 22

Bài test trắc nghiệm: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học B Yên Đồng, Nam Định năm 2015

Trường Tiểu học B Yên Đồng

Họ và tên:

Lớp:

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM

Năm học: 2014 - 2015

Môn: TIẾNG ANH 5

Thời gian làm bài 40 phút

Bài 1. Hãy quan sát kỹ bức tranh rồi điền chữ cái chỉ bức tranh đó (5 điểm).

A. farmer B. watch TV C. banana

D. key E. comb my hair F. brush my teeth

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học B Yên Đồng, Nam Định năm 2015

Bài 2. Quan sát tranh và khoanh vào câu trả lời đúng (2 điểm)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học B Yên Đồng, Nam Định năm 2015

Bài 3. Chọn và khoanh vào A, B, C, hoặc D trước đáp án đúng (2 điểm)

1. What............ he like? - He likes oranges.

A. is B. does C. are D. do

2. She ………. swimming.

A. is B. are C. am D. can

3. He ……… a hamburger.

A. want B. like C. wants D. have

4. She …….. a tissue in his bag.

A. have B. want C. like D. has

Bài 4. Hãy sắp xếp các từ theo đúng thứ tự để tạo thành câu có nghĩa (1 điểm).

1. have / what / in / your / do / bag / you / ?

------------------------------------------------------------------

2. watches / in / He / evening / TV / the /.

-----------------------------------------------------------------

3. doing / he / is / What /?

-----------------------------------------------------------------

4. baseball / I / playing / am /.

-----------------------------------------------------------------

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2015

Tổng điểm: 10 điểm

Bài 1: 5 điểm.

Chọn đúng mỗi đáp án cho 1 điểm / câu.

2. C 3. D 4. B 5. F 6. E

Bài 2: 2 điểm.

Chọn đúng mỗi đáp án cho 0,5 điểm / câu.

1. A 2. B 3. A 4.A

Bài 3: 2 điểm.

Chọn đúng mỗi đáp án cho 0,5 điểm / câu.

1. B 2. A 3. C 4. D

Bài 4: 1 điểm.

  • Viết đúng thứ tự và chỉnh tả mỗi câu cho 0,25 điểm / câu.
  • Viết sai chính tả 1, 2 lỗi trừ 50% số điểm mỗi câu.
  • Viết sai chính tả từ 3 lỗi trở lên không cho điểm.

1. What do you have in your bag?

2. He watches TV in the evening.

3. What is he doing?

4. I am playing baseball.

Đánh giá bài viết
30 20.503
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm