Bài tập Toán lớp 5: Thời gian (Có đáp án)

Bài tập Toán lớp 5: Thời gian có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập các dạng bài tập về tính thời gian, chuyển động đều. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

1. Bài tập Thời gian lớp 5

Câu 1

Viết vào ô trống cho thích hợp:

S (km)

333

260

99

81

v (km/giờ)

37

4018

18

36

t (giờ)

 

 

 

 

Câu 2

Một tàu hỏa đã đi được quãng đường 105 km với vận tốc 35 km/ giờ.

Tính thời gian tàu hỏa đã đi.

Câu 3

Với vân tốc 4,5 km/giờ, một người đi bộ đã đi được quãng đường AB dài 11,25 km. Nếu người đó khởi hành từ A lúc 7 giờ 15 phút thì đến B lúc mấy giờ?

Câu 4

Quãng đường AB dài 99km. Một ô tô đi với vận tốc 45 km/giờ và đến B lúc 1 giờ 12 phút. Hỏi ô tô đó di từ A lúc mấy giờ, biết rằng dọc đường ô tô nghỉ 15 phút.

Câu 5

Quãng đường AB dài 120 km . Lúc 7 giờ một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 50 km /giờ và nghỉ trả khách 45 phút. Sau đó ô tô đi từ B về A với vận tốc 60km/giờ. Hỏi ô tô về đến A lúc mấy giờ?

Câu 6

Một ô tô đi từ A với vận tốc 60km/ giờ và sau 1 giờ 30 phút thì đến B. Hỏi một xe máy có vận tốc bằng 3/5 vận tốc của ô tô thì phải mất bao nhiêu thời gian để đi được nửa quãng đường AB?

Đáp án bài tập Thời gian Toán lớp 5

Câu 1

S (km)

333

260

99

81

v (km/giờ)

37

4018

18

36

t (giờ)

9

6,5

5,5

2,25

Câu 2

Bài giải:

Thời gian tàu hỏa đi là:

105 : 35 = 3 (giờ)

Đáp số: 3 giờ

Câu 3

Thời gian người đó đã đi là :

11 , 25 : 4,5 = 2,5 (giờ) (hay 2 giờ 30 phút)

Người đó đến B lúc:

7 giờ 15 phút + 2 giờ 30 phút = 9 giờ 45 phút

Câu 4

Thời gian ô tô đi quãng đường AB (không kể thời gian nghỉ) là:

99 : 45 = 2,2 (giờ) hay 2 giờ 12 phút

Thời gian ô tô đi (kể cả thời giạn nghỉ) là :

2 giờ 12 phút + 15 phút = 2 giờ 27 phút

Vậy ô tô đi từ A lúc :

11 giờ 12 phút – 2 giờ 27 phút = 8 giờ 45 phút

Câu 5

Thời gian ô tô đi đến B là:

120 : 50 = 2,4 (giờ)

2,4 giờ =2 giờ 24 phút

Ô tô đến B lúc:

7 giờ + 2 giờ 24 phút = 9 giờ 24 phút

Ô tô về A lúc:

9 giờ 24 phút + 45 phút = 10 giờ 9 phút

Thời gian về A là:

120 : 60 = 2 (giờ)

Ô tô về A lúc:

10 giờ 9 phút + 2 giờ = 12 giờ 9 phút

Đáp số: 12 giờ 9 phút

Câu 6

Đổi 1 giờ 30 phút =1,5 giờ

Quãng đường AB dài là: 60 x 1,5=90 (km)

Nửa quãng đường AB dài là: 90 : 2 = 45 (km)

Vận tốc của xe máy là: 60 x 3/5 = 36(km/h)

Xe máy đi hết nửa quãng đường AB trong: 45 : 36 = 1,25 giờ

Đáp số: 1,25 giờ

2. Giải bài tập Thời gian lớp 5

3. Bài tập tự luyện thời gian lớp 5

Câu 1. Cùng một lúc ô tô xuất phát từ A vận tốc 45km/giờ và một xe xuất phát từ B với vận tốc 25km/giờ đi về phía nhau và gặp sau 2 giờ. Hỏi xe máy đi từ tỉnh B đến tỉnh A hết bao lâu?

Trả lời:

Xe máy đi từ tỉnh A đến tỉnh B hết .......... giờ.

Câu 2. Phải mất bao nhiêu phút để một xe máy đi với vận tốc 45km/giờ đi hết một quãng đường dài 15km?

Trả lời: .......... phút.

Câu 3:

Một ca nô đi từ A đến B với vận tốc 30km/giờ. Lúc trở về do ngược dòng nên mỗi giờ đi được 25km và trở về A chậm hơn 1 giờ so với lúc đi. Hỏi ca nô đi từ B về A hết mấy giờ?

Trả lời:

Ca nô đi từ B về A hết ...... giờ.

Câu 4: Cùng lúc hai ô tô xuất phát từ A và B đi về phía nhau. Xe thứ nhất đi đến B hết 3 giờ, xe thứ hai đi đến A hết 2 giờ. Hỏi họ gặp nhau sau mấy giờ đi?

Trả lời:

Họ gặp nhau sau .......... giờ.

Câu 5:

Một xe máy đi với vận tốc gấp 3 lần vận tốc của một xe đạp. Nếu xe máy đi từ A đến B hết 1/3 giờ thì xe đạp đi từ B đến A hết bao lâu?

Trả lời:

Xe đạp đi từ B đến A hết ........... giờ.

4. Trắc nghiệm Thời gian lớp 5

Bài tập Toán lớp 5: Thời gian (Có đáp án) bao gồm 6 bài tập và các bài tập tự luyện có đáp án cho các em học sinh tham khảo, củng cố các dạng bài tập về chuyển động đều, tính quãng đường, chuẩn bị cho các bài thi học kì 2 lớp 5 các bài thi trong năm học đạt kết quả cao.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
82 30.451
Sắp xếp theo

Bài tập Toán lớp 5

Xem thêm