Toán nâng cao lớp 5: Dạng phân số, hỗn số - Đề 1

Bài tập về phân số hỗ số lớp 5

Toán nâng cao lớp 5: Dạng phân số, hỗn số - Đề 1 bao gồm các dạng Toán về phân số, hỗn số. Các bài tập dưới đây có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh lớp 5 hoàn thiện nâng cao kỹ năng giải Toán lớp 5 dạng này, chuẩn bị cho các kì thi trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Bài tập Phân số hỗn số

Bài 1. Rút gọn các phân số sau

\frac{35}{28} ; \frac{85}{51} ; \frac{65}{39} ; \frac{75}{100} ; \frac{189}{105}

Bài 2. Rút gọn rồi so sánh các phân số sau:

\frac{39}{42}; \frac{1313}{1414} ; \frac{131313}{141414}

Bài 3. Viết các phân số sau thành phân số thập phân

\frac{1}{2}; \frac{3}{4}; \frac{4}{5}; \frac{9}{20}; \frac{4}{25}; \frac{27}{45}; \frac{3}{8}

Bài 4. So sánh các phân số sau:

\frac{4}{5}; \frac{8}{7}; \frac{8}{9}; \frac{12}{11}

Bài 5. Không quy đồng tử số và mẫu số hãy so sánh các phân số sau:

a) \frac{4}{5}\frac{3}{2}

b) \frac{5}{9}\frac{11}{24}

c)  \frac{13}{27}\frac{17}{23}

d) \frac{14}{15}\frac{15}{16}

e) \frac{96}{95}\frac{97}{96}

Bài 6.

Hãy viết các phân số \frac{1}{2}\frac{1}{3} dưới dạng

a) Tổng của hai phân số có tử số đều bằng 1

b) Hiệu của hai phân số có tử số đều bằng 1

Bài 7. Tìm số tự nhiên x biết

a) \frac{x}{9}=\frac{5}{3}

b) \frac{17}{x}=\frac{85}{105}

c) \frac{6}{8}=\frac{15}{x}

d) \frac{x}{8}+\frac{2}{3}=\frac{7}{6}

e) \frac{3}{x-7}=\frac{27}{135}

Bài 8. Tìm x biết

\frac{10}{3} \times \frac{1}{2}-\left(\frac{1}{2} \mathrm{\times } x-\frac{1}{3}\right)+\frac{1}{5}=\frac{3}{5}: \frac{1}{2}

Bài 9. Tìm x biết

\left[\left(x-\frac{1}{2}\right): 6+4\right] \times \frac{2}{3}=\frac{3}{5} \times \frac{40}{6}

Bài 10. Tìm x biết

a) 71+65 \times 4=\frac{x+140}{x}+260

b) 1,2 \times\left(\frac{2,4 \times x-0,23}{x}-0,05\right)=1,44

Để tham khảo toàn bộ đáp án chi tiết, các em học sinh kéo xuống dưới bài viết Tải về.

Bài tập phân số, hỗn số khác

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
370 75.316
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • tuong vy
  tuong vy

  thật là hữu ích😁

  Thích Phản hồi 23/01/21

  Toán lớp 5 nâng cao

  Xem thêm