Toán nâng cao lớp 5: Hạt tươi, hạt khô

Toán nâng cao lớp 5: Hạt tươi, hạt khô

Bài toán “Hạt khô hạt tươi” nằm trong chuyên đề tỉ số phần trăm lớp 5. Để học tốt được dạng bài này thì học sinh cần có hướng giải bài đúng đắn, cần có phương pháp giải dễ hiểu và dễ nhớ để giải quyết tất cả các bài toán về hạt tươi hạt khô. Mời quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo.

I- Các bước giải Toán 5 hạt tươi hạt khô

Bước 1: Phân tích : Vẽ sơ đồ

Toán nâng cao lớp 5

Chú ý: Lượng thuần hạt trong hạt tươi và hạt khô là bằng nhau.

Thuần hạt là phần hạt không chứa nước.

Bước 2: Điền các số liệu đã biết vào sơ đồ và tìm các số liệu chưa biết.

Bước 3: Làm bài giải dựa vào sơ đồ.

Chú ý ở bài này luôn cần tìm được số lượng thuần hạt trước.

Chú ý 2 công thức:

a% của b = b x a%

a% của b bằng x thì b = x : a%

II- Ví dụ minh họa: Chuyên đề phần trăm hạt tươi hạt khô

Bài 1: Lượng nước trong hạt tươi chiếm tỷ lệ 19%, trong hạt khô chiếm tỉ lệ 10%. Hỏi phơi 500kg hạt tươi sẽ được bao nhiêu kg hạt khô?

Sơ đồ:

Toán nâng cao lớp 5

Bài giải:

Khối lượng thuần hạt trong hạt tươi chiếm:

100% - 19% = 81% (so với hạt tươi)

Khối lượng thuần hạt là:

500 x 81% = 405 (kg)

Khối lượng thuần hạt trong hạt khô chiếm:

100% - 10% = 90% (so với hạt khô)

90% x hạt khô = 405 kg

Khối lượng hạt khô là:

405 : 90% = 450 (kg)

Đáp số: 450 (kg)

Bài 2: Hạt tươi có tỉ lệ nước là 15%, hạt khô có tỉ lệ nước là 10%. Để có 340 kg hạt khô thì cần đem phơi bao nhiêu kg hạt tươi?

Sơ đồ:

Toán nâng cao lớp 5

Bài giải:

Khối lượng thuần hạt trong hạt khô chiếm:

100% - 10% = 90% (so với hạt khô)

Khối lượng thuần hạt là:

340 x 90% = 306 (kg)

Khối lượng thuần hạt trong hạt tươi chiếm:

100% - 15% = 85% (so với hạt tươi)

85% x hạt tươi = 306kg

Khối lượng hạt tươi là:

306 : 85% = 360 (kg)

Đáp số: 360kg

Bài tập tự luyện Toán nâng cao lớp 5

Bài 1: Người ta phơi 400kg hạt tươi, sau khi phơi thì khối lượng giảm đi 60kg. Tính tỉ số % giữa lượng nước và lượng thuần hạt có trong hạt đã phơi khô. Biết rằng trong hạt tươi lượng nước chiếm tỉ lệ là 20%?

Bài 2: Tỉ lệ nước trong hạt cà phê tươi là 22%. Có 1 tấn hạt cà phê tươi đem phơi khô. Hỏi lượng nước cần bay hơi đi là bao nhiêu để lượng cà phê khô thu được chỉ có tỉ lệ nước là 4%?

Bài 3: Khi gỗ tươi vừa hạ nước chiếm 25%. Sau khi phơi sấy khô để đóng đồ nước còn 4%. Hỏi lượng nước đã bay hơi là bao nhiêu kilogam trong quá trình phơi sấy 2 tấn gỗ tươi để lấy gỗ khô đóng đồ? (Biết rằng trong quá trình phơi sấy không có sự hao hụt nào khác ngoài nước.)?

Bài 4: Rơm tươi chứa 55% nước, rơm khô chứa 4% nước. Hỏi phơi 1 tấn rơm tươi thu được bao nhiêu kilogam rơm khô?(Biết rằng trong quá trình phơi không có sự hao hụt nào khác ngoài nước.)?

Bài 5: Người ta phơi 800 kg thóc tươi, sau khi phơi thì khối lượng thóc giảm 120 kg. Tính tỷ số % giữa lượng nước và lượng thuần hạt có trong thóc đã phơi. Biết rằng trong thóc tươi nước chiếm 20% và trong quá trình phơi không có sự hao hụt nào khác ngoài nước?

Đánh giá bài viết
27 8.877
Sắp xếp theo

Toán lớp 5 nâng cao

Xem thêm