Bài tập Toán lớp 5: Cộng hai số thập phân

Cộng hai số thập phân

Bài tập Toán lớp 5: Cộng hai số thập phân do VnDoc biên soạn bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập cách cộng hai số thập phân, củng cố kỹ năng giải Toán chương 2 Toán lớp 5. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Tham khảo thêm:

Bài tập Toán lớp 5: Cộng hai số thập phân

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Kết quả của phép tính 63,62 + 16,37 là:

A. 79,99B. 78,92C. 79,82D. 78,99

Câu 2: Giá trị của X thỏa mãn X – 27,5 = 15,34 là:

A. X = 42,17B. X = 44,36C. X = 42,84D. X = 44,28

Câu 3: Phép cộng nào dưới đây cho kết quả lớn nhất?

A. 38,14 + 22,56B. 43,15 + 1,34
C. 25 + 35D. 12,94 + 33,17

Câu 4: Số tự nhiên X thỏa mãn 26,17 + 33,4 < X < 28,55 + 31,73 là:

A. X = 59B. X = 60C. X = 61 D. X = 62

Câu 5: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 27,46 mét vải. Ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 36,25 mét vải. Trong ngày thứ hai, cửa hàng đã bán được số mét vải là:

A. 65,46 mét vảiB. 64,24 mét vải
C. 66,17 mét vảiD. 63,71 mét vải

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Đặt rồi tính:

617,6 + 217,156,72 + 16,36627,78 + 1,27972,7 + 1,37

Bài 2: Tính:

a) 37,37 + 627,3b) 72,28 + 478,3
c) 378,27 + 178,48d) 1,37 + 3,48

Bài 3: Tìm X, biết:

a) X – 26,467 = 17,84b) X – 67,1 = 183,48

Bài 4: Một đội công nhân ngày đầu tiên đào được 13,18 mét đường. Ngày thứ hai đội đào được nhiều hơn ngày thứ nhất 7,17 mét đường. Hỏi trong hai ngày, đội công nhân đào được tổng cộng bao nhiêu mét đường?

Bài 5: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 24,72cm. Chiều dài hơn chiều rộng 0,56cm. Tính chu vi của hình chữ nhật.

III. Lời giải Bài tập Toán lớp 5

1. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
ACABD

2. Bài tập tự luận

Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính:

617,6 + 217,1 = 834,756,72 + 16,36 = 73,08
627,78 + 1,279 = 629,05972,7 + 1,37 = 74,07

Bài 2:

a) 37,37 + 627,3 = 664,67b) 72,28 + 478,3 = 550,58
c) 378,27 + 178,48 = 556,75d) 1,37 + 3,48 = 4,85

Bài 3:

a) X – 26,467 = 17,84

X = 17,84 + 26,467

X = 44,307

b) X – 67,1 = 183,48

X = 183,48 + 67,1

X = 250,58

Bài 4:

Ngày thứ hai đội công nhân đào được số mét đường là:

13,18 + 7,17 = 20,35 (m)

Sau hai ngày, đội công nhân đào được số mét đường là:

13,18 + 20,35 = 33,53 (m)

Đáp số: 33, 53 mét đường

Bài 5:

Chiều dài của hình chữ nhật là:

24,72 + 0,56 = 25,28 (cm)

Chu vi của hình chữ nhật là:

(24,72 + 25,28) x 2 = 100 (cm)

Đáp số: 100cm

Đánh giá bài viết
31 7.602
Sắp xếp theo

    Bài tập Toán lớp 5

    Xem thêm