Toán lớp 5 trang 31 Luyện tập chung

Toán lớp 5 trang 31 Luyện tập chung chi tiết lời giải cho từng bài tập SGK. Các bài giải được VnDoc biên soạn sau đây giúp các em học sinh hệ thống lại toàn bộ bài tập Chương 1 SGK Toán 5.

>> Bài trước: Toán lớp 5 trang 30 Luyện tập Héc - ta

Giải Toán lớp 5 trang 31 bài 1

Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 30cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng đó, biết rằng căn phòng có chiều rộng 6m, chiều dài 9m? (Diện tích phần mạch vữa không đáng kể).

Đáp án 

Diện tích nền căn phòng là:

9 x 6 = 54 (m2) hay 5400dm2

30cm = 3dm

Diện tích một viên gạch là:

3 x 3 = 9 (dm2)

Số viên gạch cần dùng là:

5400 : 9 = 600 (viên)

Đáp số: 600 viên gạch

Giải Toán lớp 5 trang 31 bài 2

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiểu dài 80m, chiều rộng bằng 1/2 chiều dài.

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) Biết rằng, cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Đáp án 

a) Chiều rộng là:

80 : 2 = 40 (m)

Diện tích thửa ruộng là:

80 × 40 = 3200 (m2)

b) 3200m2 so với 100m2 thì gấp:

3200 : 100 = 32 (lần)

Số thóc thu hoạch được là:

50 x 32 = 1600 (kg) hay 16 tạ

Đáp số: a) 3200m2

b) 16 tạ thóc.

Giải Toán lớp 5 trang 31 bài 3

Một mảnh đất có hình vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 là hình chữ nhật với chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm. Tính diện tích mảnh đất đó bằng mét vuông.

Đáp án

Chiều dài thật của mảnh đất là:

5 × 1000 = 5000 (cm) hay 50m

Chiều rộng thật của mảnh đất là:

3 × 1000 = 3000 (cm) hay 30m

Diện tích của mảnh đất đó là:

50 × 30= 1500 (m2)

Đáp số: 1500m2.

Giải Toán lớp 5 trang 31 bài 4

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Tính diện tích miếng bìa có các kích thước theo hình vẽ dưới đây:

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 31, 32 SGK Toán 5

A. 96cm2
B. 192cm2
C. 224cm2
D. 288cm2.

Đáp án 

Suy nghĩ:

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 31, 32 SGK Toán 5

Chiều dài hình chữ nhật MNPQ là

8 + 8 + 8 = 24 (cm)

Diện tích hình chữ nhật MNPQ là:

24 × 12 = 288 (cm2)

Diện tích hình vuông EGHK là:

8 × 8 = 64 (cm2)

Diện tích miếng bìa là:

288 – 64 = 224 (cm2)

Khoanh vào C.

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 5 trang 31, 32: Luyện tập chung chương 1

Trên đây là toàn bộ lời giải Toán lớp 5 trang 31 Luyện tập chung giúp các em học sinh ôn tập các dạng toán về tính diện tích, toán tỉ lệ thu nhỏ trên bản đồ, toán có lời văn, toán về hình học.,, hệ thống lại kiến thức Chương 1 Toán lớp 5.

Ngoài các bài giải SGK Toán lớp 5, các em tham khảo Lời giải VBT Toán lớp 5, và các bài giải cho từng môn học trong chương trình học lớp 5 sau đây:

VnDoc.com liên tục cập nhật đáp án và lời giải chi tiết cho từng môn học của các lớp. Mời các bạn cùng theo dõi, tải về sử dụng tham khảo.

Đánh giá bài viết
57 9.747
Sắp xếp theo
    Toán lớp 5 Xem thêm