Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toán lớp 5 Cánh diều Bài 33: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Toán lớp 5 Cánh diều Bài 33: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên gồm các đáp án tương ứng với từng bài tập SGK trang 80, 81, 82 trong Chương 2. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết lời giải Toán lớp 5 Cánh Diều.

1. Toán lớp 5 trang 80 Bài 1

Đặt tính rồi tính.

Toán lớp 5 Cánh diều Bài 33

Lời giải:

Toán lớp 5 Cánh diều Bài 33: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên | Giải Toán lớp 5

2. Toán lớp 5 trang 81 Bài 2

Tính (theo mẫu):

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Lời giải:

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

3. Toán lớp 5 trang 81 Bài 3

Hươu cao cổ mẹ cao 4,24 m. Hươu cao cổ mẹ cao gấp 2 lần hươu cao cổ con. Hỏi hươu cao cổ con cao bao nhiêu mét?

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Bài giải

Hươu cao cổ con cao số mét là:

4,24 : 2 = 2,12 (m)

Đáp số: 2,12 m.

4. Toán lớp 5 trang 82 Bài 4

a) Tính (theo mẫu):

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

b) Đặt tính rồi tính:

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Lời giải:

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

5. Toán lớp 5 trang 82 Bài 5

Dũng tập nhảy trong 5 tuần, mỗi tuần tập 5 ngày, thời gian tập mỗi ngày là như nhau. Tổng thời gian luyện tập là 37,5 giờ. Hỏi Dũng đã luyện tập bao nhiêu giờ mỗi ngày?

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Lời giải:

Số ngày Dũng tập nhảy là:

5 × 5 = 25 (ngày)

Dũng đã luyện tập số giờ mỗi ngày là:

37,5 : 25 = 1,5 (giờ)

Đáp số: 1,5 giờ

Chia sẻ, đánh giá bài viết
121
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Linh Lý
  Linh Lý

  bài 2 câu đầu tiên bằng 7,8 .


  Thích Phản hồi 13/12/21

  Toán lớp 5 Cánh Diều

  Xem thêm