Toán lớp 5 trang 55 Luyện tập chung

Giải bài tập trang 55 SGK Toán 5: Luyện tập chung phép cộng trừ số thập phân là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 5. Lời giải hay bài tập Toán 5 gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 55 SGK Toán lớp 5 tập 1 - Luyện tập chung

Giải Toán lớp 5 Bài 1 trang 55 SGK Toán 5

Tính

a) 605,26 + 217,3

b) 800,06 + 384,48

c) 16,39 + 5,25 – 10,3

Phương pháp giải

a, b: Đặt tính rồi tính theo quy tắc cộng hoặc trừ hai số thập phân đã học.

c: Biểu thức có phép cộng và phép trừ thì tính lần lượt từ trái sang phải.

Đáp án và hướng dẫn giải

a) \dfrac{\begin{align} & \,\,\,\,605,26 \\ & +\,\, \\ & \,\,\,\,217,3 \\ \end{align}}{\,\,\,\,\,822,56}

b) \dfrac{\begin{align} & \,\,\,\,800,56 \\ & -\,\,\,\,\, \\ & \,\,\,\,384,48 \\ \end{align}}{\,\,\,\,\,416,08}

c) 16,39 + 5,25 – 10,3  = 21,64 – 10,3 = 11,34

Hoặc:

16,39 + 5,25 – 10,3 = 16,39  – 10,3 + 5,25  = 6,09 + 5,25  = 11,34

Giải Toán lớp 5 Bài 2 trang 55 SGK Toán 5

Tìm x:

a) x – 5,2 = 1,9 + 3,8

b) x + 2,7 = 8,7 + 4,9

Phương pháp giải

- Tính giá trị ở vế phải.

- Xác định vai trò của x trong phép tính rồi tìm x theo các quy tắc sau:

+ Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

+ Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Đáp án và hướng dẫn giải

Tìm x:

a) x – 5,2 = 1,9 + 3,8

x – 5,2 = 5,7

x = 5,7 + 5,2

x = 10,9

b) x + 2,7 = 8,7 + 4,9

x + 2,7 = 13,6

x = 13,6 – 2,7

x = 10,9

Giải Toán lớp 5 Bài 3 trang 55 SGK Toán 5

Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 12,45 + 6,98 + 7,55

b) 42,37 – 28,73 – 11,27

Phương pháp giải

Áp dụng các công thức:

a + b + c = (a + c) + b ;

a − b − c = a − (b + c).

Đáp án và hướng dẫn giải

Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 12,45 + 6,98 + 7,55 = (12,45 + 7,55) + 6,98

= 20 + 6,98

= 26,98

b) 42,37 – 28,73 – 11,27 = 42,37 – (28,73 + 11,27)

= 42,37 – 40

= 2,37

Giải Toán lớp 5 Bài 4 trang 55 SGK Toán 5

Một người đi xe đạp trong ba giờ đi được 36 km. Giờ thứ nhất người đó đi được 13,25 km, giờ thứ hai người đó đi được ít hơn giờ thứ nhất 1.5 km. Hỏi giờ thứ ba người đó đi được bao nhiêu km?

Phương pháp giải

- Số ki-lô-mét đi trong giờ thứ hai = số ki-lô-mét đi trong giờ thứ nhất − 1,5km.

- Tính tổng số ki-lô-mét đi được trong hai giờ đầu.

- Số ki-lô-mét đi trong giờ thứ ba = số ki-lô-mét đi được trong ba giờ − số ki-lô-mét đi được trong hai giờ đầu.

Đáp án và hướng dẫn giải

Tóm tắt:

Giải bài tập trang 55 SGK Toán 5

Giờ thứ hai người đó đi được: 13,25 – 1,5 = 11,75 km

Hai giờ đầu người đó đi được: 13,25 + 11,75 = 25 km

Giờ thứ ba người đó đi được: 36 – 25 = 11 km

Đáp số: 11 km

>> Tham khảo chi tiết bài tập: Bài tập Toán lớp 5: Phép trừ số thập phân

Giải Toán lớp 5 Bài 5 trang 55 SGK Toán 5

Tổng của ba số bằng 8. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 4,7. Tổng của số thứ hai và số thứ ba bằng 5,5. Hãy tìm số đó.

Phương pháp giải

- Số thứ nhất = tổng ba số − tổng của số thứ hai và số thứ ba.

- Số thứ hai = tổng của số thứ nhất và số thứ hai − số thứ nhất.

- Số thứ ba = tổng của số thứ hai và số thứ ba − số thứ hai.

Lưu ý: có nhiều cách để tìm mỗi số, học sinh có thể tùy chọn cách phù hợp.

Đáp án và hướng dẫn giải

Tóm tắt:

Giải bài tập trang 55 SGK Toán 5

Số thứ nhất là: 8 – 5,5 = 2,5

Số thứ hai là: 4,7 – 2,5 = 2,2

Số thứ ba là: 8 – 4,7 = 3,3

Đáp số: 2,5; 2,2 và 3,3

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 56 SGK Toán 5: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Giải bài tập trang 55 SGK Toán lớp 5: Luyện tập chung phép cộng trừ số thập phân bao gồm lời giải các bài tập tự luyện có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán Chương 2: số thập phân, trừ hai số thập phân, cộng hai số thập phân, đăt tính rồi tính, phép cộng trừ số thập phân .. ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì 1 lớp 5.

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em học sinh cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Tham khảo các dạng bài tập Toán 5:

Đánh giá bài viết
668 162.377
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm