Toán lớp 5 trang 9 Luyện tập phân số thập phân

Giải Toán lớp 5 trang 9: Luyện tập phân số thập phân với lời giải chi tiết, rõ ràng cho từng bài tập theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 5

I. Giải Toán lớp 5 trang 9

Giải Toán lớp 5 trang 9 Bài 1

Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số:

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 9 SGK Toán 5

Phương pháp giải

  • Quan sát tia số rồi điền phân số thích hợp vào chỗ chấm.
  • Các phân số đều điền dưới dạng là phân số thập phân có mẫu bằng 10

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1

Ta điền như sau:

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 9 SGK Toán 5

Giải Toán lớp 5 trang 9 bài 2

Viết các phân số sau thành phân số thập phân

\dfrac{11}{2};\dfrac{15}{4};\dfrac{31}{5}.

Phương pháp giải

Để viết các phân số đã cho thành phân số thập phân, ta có thể quy đồng các phân số sao cho mẫu số của các phân số mới là 10; 100; 1000;...

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Ta quy đồng mẫu các phân số và được kết quả như sau

\dfrac{11}{2}=\dfrac{11 \times 5}{2 \times 5}=\dfrac{55}{10}

\dfrac{15}{4}=\dfrac{15\times 25}{4 \times 25}=\dfrac{375}{100}

\dfrac{31}{5}=\dfrac{31\times 2}{5\times2}=\dfrac{62}{10}

Giải Toán lớp 5 trang 9 bài 3

Viết các phân số sau thành phân số thập phân có mẫu là 100:

\dfrac{6}{25};\dfrac{500}{1000};\dfrac{18}{200}

Phương pháp giải

Nhân hoặc chia cả tử số và mẫu số của các phân số đã cho với một số thích hợp để được phân số thập phân có mẫu là 100.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3

Thực hiện nhân chia cả tử số và mẫu số với một số được kết quả như sau:

\dfrac{6}{25} =\dfrac{6 \times 4}{25 \times 4}=\dfrac{24}{100}

\dfrac{500}{1000}=\dfrac{500:10}{1000:10}=\dfrac{50}{100}

\dfrac{18}{200}=\dfrac{18:2}{200:2}=\dfrac{9}{100}

Giải Toán lớp 5 trang 9 bài 4

So sánh các phân số sau:

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm

\dfrac{7}{10}...\dfrac{9}{10}

\dfrac{92}{100}..\dfrac{87}{100}

\dfrac{5}{10}...\dfrac{50}{100}

\dfrac{8}{10}...\dfrac{29}{100}

Phương pháp giải

- Cách so sánh hai phân số cùng mẫu số: Phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

- Cách so sánh hai phân số không cùng mẫu số:

+ Quy đồng hai phân số về cùng mẫu.

+ Phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

+) \dfrac{7}{10}<\dfrac{9}{10}

+) \dfrac{92}{100}>\dfrac{87}{100}

+)\dfrac{5}{10}= \dfrac{5 \times 10}{10 \times }=\dfrac{50}{100}

Vậy \dfrac{5}{10}=\dfrac{50}{100}

+)\dfrac{8}{10}=\dfrac{8 \times 10}{10\times 10}=\dfrac{80}{100}

Vì 80 > 29 nên \dfrac{80}{100}>\dfrac{29}{100}

Vậy: \dfrac{8}{10}>\dfrac{29}{100}

Giải Toán lớp 5 trang 9 bài 5

Một lớp học có 30 học sinh, trong đó \frac{3}{10} số học sinh là học sinh giỏi Toán, \frac{2}{10} số học sinh là học sinh giỏi Tiếng Việt. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh giỏi Toán, bao nhiêu học sinh giỏi Tiếng Việt?

Phương pháp giải

- Tìm số học sinh giỏi Toán ta lấy số học sinh cả lớp nhân với \frac{3}{10}.

- Tìm số học sinh giỏi Tiếng Việt ta lấy số học sinh cả lớp nhân với \frac{2}{10}

Tóm tắt

Có: 30 học sinh

Học sinh giỏi toán: \frac{3}{10} số học sinh

Học sing giỏi Tiếng Việt: \frac{2}{10} số học sinh

Học sinh giỏi toán: ... em?

Học sinh giỏi Tiếng Việt: ... em?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 5

Số học sinh giỏi toán là: 30 x \frac{3}{10}= 9 (học sinh)

Số học sinh giỏi tiếng việt là: 30 x \frac{2}{10} = 6 (học sinh)

Đáp số: Học sinh giỏi Toán 9 (học sinh)

Học sinh giỏi Tiếng Việt (6 học sinh)

Bài tiếp theo: Toán lớp 5 trang 10: Ôn tập phép cộng và phép trừ hai phân số

Đáp án và Hướng dẫn giải bài tập Toán 5 bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 9 SGK chi tiết cho từng bài tập. Các em học sinh so sánh đối chiếu kết quả và đáp án của mình nhé.

II. Khái niệm phân số thập phân lớp 5

Khái niệm: Các phân số có mẫu số là 10; 100; 1000;.. được gọi là các phân số thập phân.

Ví dụ:

Các phân số Phân số thập phân là các phân số thập phân.

Chú ý: có một số phân số có thể viết thành phân số thập phân.

>> Chi tiết: Lý thuyết Phân số thập phân

III. Trắc nghiệm phân số thập phân

IV. Bài tập phân số thập phân lớp 5

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm Vở bài tập Toán lớp 5 cả năm học hay đề thi học kì 1 lớp 5 đề thi học kì 2 lớp 5 các môn khác của chương trình học lớp 5.

Đánh giá bài viết
938 319.279
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 5

    Xem thêm