Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toán lớp 5 Cánh diều Bài 30: Nhân một số thập phân với một số thập phân

Toán lớp 5 Cánh diều Bài 30: Nhân một số thập phân với một số thập phân gồm các đáp án tương ứng với từng bài tập SGK trang 76 trong Chương 2. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết lời giải Toán lớp 5 Cánh Diều.

1. Toán lớp 5 trang 76 Bài 1

a)

7,8 × 2,9

6,36 × 2,5

27,2 × 3,5

0,4 × 3,8

Lời giải:

Toán lớp 5 trang 76 Bài 1

b) Tính nhẩm:

0,7 × 0,8

0,05 × 2

2,5 × 0,4

1,7 × 0,5

2,3 × 0,3

1,25 × 0,8

Lời giải:

0,7 × 0,8 = 0,56

0,05 × 2 = 0,1

2,5 × 0,4 = 1

1,7 × 0,5 = 0,85

2,3 × 0,3 = 0,69

1,25 × 0,8 = 1

2. Toán lớp 5 trang 76 Bài 2

a) Tính rồi nêu nhận xét về kết quả của phép nhân một số thập phân với 0,1; 0,01:

Toán lớp 5 trang 76 Bài 2

b) Thảo luận về nhận xét sau và lấy ví dụ:

Nhận xét: Khi nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001;... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba,... chữ số.

c) Tính nhẩm:

Toán lớp 5 Cánh diều Bài 30

Lời giải:

a)

57,12 × 0,1 = 5,712

57,12 × 0,01 = 0,5712

234,6 × 0,1 = 23,46

234,6 × 0,01 = 2,346

b) Nhận xét: Khi nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001;... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba,... chữ số.

Nhận xét trên là đúng

Ví dụ: 8 × 0,1 = 0,8

8 × 0,01 = 0,08

8 × 0,001 = 0,008

c)

579,8 × 0,1 = 57,98

38,7 × 0,1 = 3,87

6,7 × 0,1 = 0,67

67,19 × 0,01 = 0,6719

805,13 × 0,01 = 8,0513

3,5 × 0,01 = 0,035

362,5 × 0,001 = 0,3625

20,25 × 0,001 = 0,2025

5,6 × 0,001 = 0,0056

3. Toán lớp 5 trang 76 Bài 3

Một con cá mới nở dài 0,25 cm. Một con cá trưởng thành dài gấp 7,6 lần con cá mới nở. Hỏi con cá trưởng thành đó dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Toán lớp 5 trang 76 Bài 3

Lời giải:

Con cá trưởng thành đó dài số xăng-ti-mét là:

0,25 × 7,6 = 1,9 (cm)

Đáp số: 1,9 cm

4. Toán lớp 5 trang 76 Bài 4

a) Nền nhà hai căn phòng đều có dạng hình chữ nhật. Căn thứ nhất có chiều dài 8,4 m, chiều rộng 5,2 m. Căn thứ hai có chiều dài 4,8 m, chiều rộng 3,7 m. Tính diện tích nền nhà mỗi căn phòng.

b) Hãy ước lượng các kích thước nền nhà một căn phòng có dạng hình chữ nhật theo đơn vị mét và tính diện tích nền căn phòng đó.

Lời giải:

a) Diện tích căn phòng thứ nhất là:

8,4 × 5,2 = 43,68 (m2)

Diện tích căn phòng thứ hai là:

4,8 × 3,7 = 17,76 (m2)

b) HS tự làm

Chia sẻ, đánh giá bài viết
81
Sắp xếp theo

    Toán lớp 5 Cánh Diều

    Xem thêm