Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toán lớp 5 Cánh diều Bài 17: Số thập phân bằng nhau

Toán lớp 5 Cánh diều Bài 17: Số thập phân bằng nhau gồm các đáp án tương ứng với từng bài tập SGK trang 44, 45 trong Chương 1. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết lời giải Toán lớp 5 Cánh Diều.

1. Toán lớp 5 trang 45 bài 1

Chọn ra hai số thập phân bằng nhau trong các số thập phân cho dưới đây:

Số thập phân bằng nhau

Lời giải:

a) 3,100 = 3,1

b) 6,080 = 6,08

2. Toán lớp 5 trang 45 Bài 2

a) Viết một số thập phân bằng với mỗi số thập phân cho dưới đây:

Số thập phân bằng nhau

b) Viết hai số thập phân bằng với mỗi số thập phân cho dưới đây:

Số thập phân bằng nhau

Lời giải:

a) 0,3 = 0,30

0,70 = 0,7

0,060 = 0,06

7,2 = 7,20

b) 0,200 = 0,20 = 0,2

0,9 = 0,90 = 0,900

6,10 = 6,1 = 6,100

0,080 = 0,08 = 0,0800.

3. Toán lớp 5 trang 45 Bài 3

Chỉ ra các câu đúng.

Số thập phân bằng nhau

Lời giải:

a) Đúng

b) Đúng

c) Sai

d) Đúng

4. Toán lớp 5 trang 45 Bài 5

Khi quan sát hình vẽ, các bạn Hoa, Linh, Đan, Dũng phát biểu như sau:

Số thập phân bằng nhau

Lời giải:

Phân số chỉ số phần đã tô màu của hình vẽ là: \frac{50}{100}=\frac{1}{2}=\frac{5}{10}=0,5

Vậy những bạn nói đúng là: Hoa, Linh, Đan

5. Toán lớp 5 trang 45 Bài 5

Lân nói rằng: “0,80 lớn hơn 0,8 vì 80 lớn hơn 8”. Em có đồng ý với Lân không? Tại sao?

Lời giải:

Em không đồng ý với Lân vì 0,80 = 0,8

Chia sẻ, đánh giá bài viết
38
Sắp xếp theo

    Toán lớp 5 Cánh Diều

    Xem thêm