Giải Toán lớp 5 VNEN bài 23: Số thập phân bằng nhau

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 23: Số thập phân bằng nhau - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 61 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 2 lớp 5.

A. Hoạt động cơ bản bài 23 Toán lớp 5 VNEN

1. Chơi trò chơi "ghép thẻ"

Lấy các thẻ có ở các cặp phân số thập phân bằng nhau, chẳng hạn: (sgk)

Ghép các cặp thẻ có hai phân số bằng nhau.

Viết các phân số thập phân dưới dạng số thập phân.

Trả lời:

Số thập phân bằng nhau

Viết các phân số thập phân dươi dạng số thập phân:

Số thập phân bằng nhau

2. Thực hiện lần lượt các hoạt động sau: (sgk)

3. Viết bốn số thập phân bằng mỗi số thập phân dưới đây bằng cách viết thêm chữ số 0 vào tận cùng bên phải phần thập phân: 5,78; 12,04

b. Viết các số thập phân bằng mỗi số thập phân dưới đây bằng cách bỏ các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân: 6,8000; 230,0000

Trả lời:

a. Viết bốn số thập phân bằng mỗi số thập phân dưới đây bằng cách viết thêm chữ số 0 vào tận cùng bên phải:

  • Bốn số thập phân bằng 5, 78 là: 5, 780 ; 5,7800 ; 5,78000 ; 5,780000
  • Bốn số thập phân bằng 12,04 là: 12,040 ; 12,0400 ; 12,04000 ; 12,040000

b. Các số thập phân bằng mỗi số thập phân dưới đây bằng cách bỏ các chữ số 0:

  • Số thập phân bằng 6, 8000 là: 6,800 ; 6,80 ; 6,8.
  • Số thập phân bằng 230, 0000 là: 230, 000 ; 230,00 ; 230, 0 ; 230.

B. Hoạt động thực hành bài 23 Toán lớp 5 VNEN

Câu 1: Trang 63 VNEN toán 5 tập 1

Bỏ các chữ số 0 tận cùng bên phải phần thập phân để có các số thập phân viết dưới dạng gọn hơn.

a. 4,300 52,7000 8,0600

b. 20005,400 79,030 100,0100

Đáp án

Viết các số thập phân trên dưới dạng gọn hơn:

a. 4,3 52,7 8,06

b. 20005,4 79,03 100,01

Câu 2: Trang 63 VNEN toán 5 tập 1

Viết thêm các chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của các số thập phân sau đây để phần thập phân của chúng có số chữ số bằng nhau (đều có ba chữ số):

a. 2,374 31,5 760,87

b. 63,4 20,01 92,124

Đáp án

Viết các số thập phân đã cho thành số thập phân có số chữ số bằng nhau (đều có 3 chữ số):

a. 2,3740 31,500 760,870

b. 63,400 20,010 92,124

C. Hoạt động ứng dụng bài 23 Toán 5 VNEN

Câu 1: Trang 63 VNEN toán 5 tập 1

Trả lời câu hỏi và viết vào vở:

Khi quan sát hình vẽ, các bạn Hà, Hoa, Nam, Dũng phát biểu như sau:

Số thập phân bằng nhau

· Bạn Hà nói: Đã tô màu 1/2 hình

· Bạn Hoa nói: Đã tô màu vào 5/10 hình

· Bạn Nam nói: Đã tô màu vào 0,5 hình

· Bạn Dũng nói: Đã tô màu vào 0,05 hình.

Theo em bạn nào nói đúng, vì sao?

Đáp án

Quan sát hình vẽ ta thấy: Hình có 100 ô vuông, đã tô màu 50 ô vuông.

Vậy phân số của ô vuông đã tô màu so với toàn bộ ô vuông là:

Số thập phân bằng nhau

Ở đây, có nhiều kết quả tương đương khác nhau, mỗi bạn nói một đáp án, nhưng các đáp án đó lại bằng nhau. Vậy ba bạn Hà, Hoa và Nam nói đúng.

Câu 2: Trang 64 VNEN toán 5 tập 1

Em viết một số thập phân bất kì rồi viết 3 số thập phân bằng phân số vừa viết bằng cách viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số đó.

Đáp án

Ví dụ:

Ba số thập phân là: 5,2 758,1 96,05

· Ba số thập phân bằng 5,2 là: 5,20 5,200 5,2000

· Ba số thập phân bằng 758,1 là: 758,10 758,100 758,1000

· Ba số thập phân bằng 96,05 là: 96,050 96,0500 96,05000

D. Bài tập Số thập phân bằng nhau

Câu 1:

Nối hai chữ số thập phân bằng nhau (theo mẫu):

Số thập phân bằng nhau lớp 5

Câu 2:

Viết thêm các chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của các số thập phân sau đây để các phần thập phân của chúng có số chữ số bằng nhau (đều có 3 chữ số):

a) 17, 425 ; 12,1 ; 0,91

b) 38,4 ; 50, 02 ; 10, 067

Câu 3:

Tìm chữ số x biết:

a) 8,x2 = 8,12

b) 4x8,01 = 428, 010

c) 154,7 = 15x,70

d) 23, 54 = 23,54x

Đáp án:

Câu 1:

Số thập phân bằng nhau lớp 5

Câu 2:

a) 17, 425 ; 12,100 ; 0,910

b) 38,4000 ; 50, 020 ; 10, 067

Câu 3:

a) \overline{8,x2} =8,12

x = 1

b, \overline{4x8,01} =428,010

x = 2

c, 154,7=\overline{15x,70}

x = 4

d, 23,54 = \overline{23,54x}

x = 0

Ngoài giải bài tập Toán 5 VNEN, VnDoc còn giúp các bạn giải toán lớp 5 sách giáo khoa. Mời các bạn xem thêm bài Giải bài tập trang 40 SGK Toán 5: Số thập phân bằng nhau. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
32 20.748
Sắp xếp theo

Giải Toán lớp 5 VNEN

Xem thêm