Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 22 - Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 22 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 22 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng toán về Hình hộp chữ nhật và hình lập phương. Diện tích xung quanh. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và hình lập phương. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 1:

Hình hộp chữ nhật bên được xếp bởi các hình lập phương cạnh 1dm.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

a) Hình bên được xếp bởi bao nhiêu hình lập phương cạnh 1dm?

b) Người ta sơn tất cả các mặt của hình hộp chữ nhật đó, hỏi có bao nhiêu hình lập phương cạnh 1dm được sơn: 1 mặt, 2 mặt, 3 mặt và không sơn mặt nào?

Bài 2:

Một hình lập phương có tổng độ dài tất cả các cạnh là 36dm. Tính diện tích toàn phần của hình lập phương đó.

Bài 3:

Một thùng làm bằng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh 7,2m2, chiều dài hơn chiều rộng 0,2m. Tính diện tích tôn để làm cái thùng đó, biết chiều cao của thùng là 1,2m (không tính mép hàn).

Bài 4:

Khi cạnh của hình lập phương gấp lên 3 lần thì diện tích toàn phần của hình lập phương gấp lên mấy lần?

Đáp án Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 1:

HD:

Hình hộp dưới đây có 6 lớp các hình lập phương cạnh 1dm. Mỗi lớp có:

5 x 4 = 20 (hình lập phương cạnh 1dm)

Số hình lập phương cạnh 1dm có trong hình bên là:

20 x 6 = 120 (hình lập phương cạnh 1dm)

b)

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

– Có 8 hình lập phương cạnh 1dm ở 8 đỉnh của hình hộp chữ nhật được sơn 3 mặt.

– Các hình lập phương nằm trên cạnh của hình hộp chữ nhật nhưng không ở đỉnh được sơn 2 mặt. Số hình lập phương cạnh 1dm được sơn 2 mặt là:

4 x 4 + 3 x 4 + 2 x 4 = 36 (hình)

– Các hình lập phương cạnh 1dm nằm ở các mặt của hình hộp chữ nhật nhưng không ở đỉnh và ở cạnh được sơn một mặt. số hình lập phương cạnh 1dm được sơn 1 mặt là:

3 x 4 x 2 + 3 x 2 x 2 + 2 x 4 x 2 = 52 (hình)

– Số hình lập phượng cạnh 1dm không được sơn mặt nào là:

120 – (8 + 36 + 52) = 24 (hình).

Bài 2:

HD: Hình lặp phương có 12 cạnh. Độ dài cạnh của hình lập phương đó là:

36 : 12 = 3 (dm)

Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:

3 x 3 x 6 = 54 (dm2).

Bài 3:

Bài giải:

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật đó là:

7,2 : 1,2 = 6 (m)

Nửa chu vi đáy của hình hộp chữ nhật đó là:

6 : 2 = 3 (m)

Chiều dài của hình hộp chữ nhật đó là:

(3 + 0,2) : 2 = 1,6 (m)

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật đó là:

3 – 1,6 = 1,4 (m)

Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật là:

1,6 x 1,4 = 2,24 (m2)

Diện tích tôn để làm cái thùng đó là:

7,2 + 2,24 = 9,44 (m2)

Đáp số: 9,44m2.

Bài 4:

HD: Gọi cạnh của hình lập phương ban đầu là a, cạnh của hình lập phương được gấp lên 3 lần là a x 3.

Diện tích toàn phần của hình lập phương ban đầu là a x a x 6.

Diện tích toàn phần của hình lập phương mới là (a x 3 x a x 3) x 6.

Mà:

(ạ x 3 x x a x 3) x 6 = (a x a) x (3 x 3) x 6 = (a x a) x 6 x 9.

Khi cạnh của hình lập phương gấp lên 3 lần thì diện tích toàn phần của hình lập phương gấp lên 9 lần.

Trên đây Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 22 - Đề 2 được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 5 và bài thi học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
28 26.319
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm