Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 23 - Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 23 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 23 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng toán về Thể tích của một hình. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối. Mét khối. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 23

Thể tích của một hình. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối. Mét khối - Đề số 1

Bài 1:

Cho các hình:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Hình A gồm mấy hình lập phương nhỏ?

Hình B gồm mấy hình lập phương nhỏ?

Hình C gồm mấy hình lập phương nhỏ?

Hình D gồm mấy hình lập phương nhỏ?

Hình nào có thể tích lớn nhất? Hình nào có thể tích bé nhất?

Bài 2:

Điền dấu ( > < = ) thích hợp vào dấu … :

575 684 730cm3 …… 575 684 730m3

45,3841dm3 ….. 453 841 cm3

895dm3 ….. 1 m3

4 dm3 ….. 3995 cm3

Bài 3:

Mỗi viên gạch có thể tích là 1,21dm3. Một đống gạch xếp như hình bên có thể tích bao nhiêu mét khối? (Khe hở giữa các viên gạch coi như không đáng kể).

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 4:

Bạn Thanh xếp các hình lập phương có thể tích bằng 1dm3 thành các khối như hình vẽ dưới đây. Tìm thể tích các khối đó. Khối nào có thể tích lớn nhất?

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 23

Bài 1:

Hình A gồm 24 hình lập phương nhỏ.

Hình B gồm 27 hình lập phương nhỏ.

Hình C gồm 28 hình lập phương nhỏ.

Hình D gồm 17 hình lập phương nhỏ.

Hình C có thể tích lớn nhất. Hình D có thể tích bé nhất.

Bài 2:

575 684 730cm3 = 575,684730m3

45,3841dm3 < 453 841cm3

895dm3 < 1 m3

4dm3 > 3995cm3

Bài 3:

HD: Mỗi lượt gạch xếp 6 viên. Trong đống gạch xếp 10 lượt, do đó số gạch xếp trong đống gạch là:

6 x 10 = 60 (viên)

Thể tích của đống gạch là:

1,21 x 60 = 72,6 (dm3)

72,6dm3 = 0,0726m3.

Bài 4:

Hình 1 gồm 12 hình lập phương. Thể tích hình 1 là 12dm3.

Hình 2 gồm 26 hình lập phương. Thể tích hình 2 là 26dm3.

Hình 3 gồm 30 hình lập phương. Thể tích hình 3 là 30dm3.

Hình 3 có thể tích lớn nhất.

Trên đây Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 23 - Đề 2 được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 5 và bài thi học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
25 17.631
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 Xem thêm