Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 23 - Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 23 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 23 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng toán về Thể tích của một hình. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối. Mét khối. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Thể tích của một hình. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối. Mét khối - Đề số 1

Bài 1:

Cho các hình:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Hình A gồm mấy hình lập phương nhỏ?

Hình B gồm mấy hình lập phương nhỏ?

Hình C gồm mấy hình lập phương nhỏ?

Hình D gồm mấy hình lập phương nhỏ?

Hình nào có thể tích lớn nhất? Hình nào có thể tích bé nhất?

Bài 2:

Điền dấu ( > < = ) thích hợp vào dấu … :

575 684 730cm3 …… 575 684 730m3

45,3841dm3 ….. 453 841 cm3

895dm3 ….. 1 m3

4 dm3 ….. 3995 cm3

Bài 3:

Mỗi viên gạch có thể tích là 1,21dm3. Một đống gạch xếp như hình bên có thể tích bao nhiêu mét khối? (Khe hở giữa các viên gạch coi như không đáng kể).

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 4:

Bạn Thanh xếp các hình lập phương có thể tích bằng 1dm3 thành các khối như hình vẽ dưới đây. Tìm thể tích các khối đó. Khối nào có thể tích lớn nhất?

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 5: 

Một bể nước hình hộp chữ nhật có các kính thước trong lòng bể là chiều dài 2m, chiều rộng 1,2m, chiều cao 1,4m . Hỏi bể đó chứa được bao nhiêu lít nước (biết 1dm3 nước = 1 lít nước)

a) Hai đơn vị đo thể tích liền kề, đơn vị bé bằng ….. đơn vị lớn

A. \frac{1}{10}

B. \frac{1}{100}

C. \frac{1}{100}

D. \frac{1}{10000}

b) Đổi đơn vị đo: 8m3 15dm3 = …… dm3

A. 8,015

B. 801

C. 81500

D. 0,815

c) Đổi đơn vị đo: 14dm3 = ….. lít?

A. 14

B. 140

C. 1400
D. 14 000

d) Đổi đơn vị đo: 7823dm3 = …. m3 …. dm3

A. 70m3 823dm3

B. 78m3 23dm3

C. 782m3 3dm3

D. 7m3 823dm3

Đáp án Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

(Đáp án có trong file tải về)

Mời bạn đọc Tải Về Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 22 - Đề 2 để xem đầy đủ đề bài và đáp án chi tiết của Phiếu  bài tập Toán 5 tuần 22.

Xem thêm: 

Trên đây Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 22 - Đề 2 được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 5 và bài thi học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
28 25.200
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm