Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 10 Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 10 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 10 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng Toán về phép cộng các số thập phân.

>> Bài trước: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 10 - Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 10

Bài 1:

Đặt tính rồi tính:

a) 65,384 + 9,705 + 30,68;

b) 26,392 + 8,46 + 5,09 + 12,302.

Bài 2:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 2,25 tấn + 6,7 tạ + 4750kg + 330kg;

b) 2,6km2 + 5,87ha + 400000m2 + 1300m2.

Bài 3:

Tìm giá trị mỗi chữ số a, b, c biết rằng trong cùng một hàng thì giá trị của chữ số a hơn giá trị của chữ số b là 2 đơn vị của hàng đó và:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 4:

Một lớp học có ba tổ học sinh cùng thu nhặt giấy vụn. Tổ 1 và tổ 2 thu nhặt được 25,3kg; tổ 1 và tổ 3 thu nhặt được 36,2kg; tổ 2 và tổ 3 thu nhặt được 24,5kg. Hỏi lớp học đó thu nhặt được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn?

Bài 5: Một hình vuông có chu vi 1m 28cm. Một hình chữ nhật có trung bình cộng độ dài 2 cạnh bằng cạnh hình vuông và có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật?

Đáp án Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 10

Bài 1:

HD: H/s đặt phép tính rồi tính

Kết quả

a) 65,384 + 9,705 + 30,68 = 105,769

b) 26,392 + 8,46 + 5,09 + 12,302 = 52,244

Bài 2:

a) 2,25 tấn + 6,7 tạ + 4750kg + 330kg

= 2,25 tấn + 0,67 tấn + 4,75 tấn + 0,33 tấn

= (2,25 tấn + 4,75 tấn) + (0,67 tấn + 0,33 tấn)

= 7 tấn + 1 tấn = 8 tấn.

b) 2,6km2 + 5,87ha + 400000m2 + 1300m2

= 2,6km2 + 0,0587km2 + 0,4km2 + 0,0013km2

= (2,6km2 + 0,4km2) + (0,0587km2 + 0,0013km2)

= 3km2 + 0,06km2 = 3,06km2.

Bài 3:

– Ở hàng phần trăm (tức là cột thứ nhất kể từ phải sang trái), có c + c = 4 thì c có thể bằng 2 hoặc bằng 7.

– Ở hàng phần mười và ở hàng đơn vị (tức là cột thứ hai và cột thứ ba kể từ phải sang trái) có b + a và a + b mà hàng phần mười có b + a = 9, ở hàng đơn vị có a + b = 8, chứng tỏ ở hàng phần trăm có c + c = 14, viết 4 nhớ 1 sang hàng phần mười để có: b + a + 1 = 8 + 1 = 9. Như thế, c = 7 và a + b = b + a = 8.

– Trong cùng một hàng, a lớn hơn b 2 đơn vị của hàng đó, nên chẳng hạn, ở hàng đơn vị ta có a = b + 2, như thế a + b = b + 2 + b = 8, hay b + b + 2 = 8, tức là: b x 2 + 2 = 8, ta tìm được b x 2 = 8 – 2 ; b x 2 = 6; b = 6 : 2 ; b = 3. Do đó: a = b + 2 = 3 + 2 = 5.

Vậy: a = 5; b = 3; c = 7.

Như vậy phép cộng là:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 4:

Bài giải

Hai lần số ki-lô-gam giấy vụn do cả ba tổ (tức là cả lớp) thu nhặt được là:

25,3 + 36,2 + 24,5 = 86 (kg)

Số ki-lô-gam giấy vụn do cả lớp thu nhặt được là:

86 : 2 = 43 (kg)

Đáp số: 43kg.

Bài 5:

Bài giải:

1m 28 cm = 128cm

Cạnh của hình vuông là:

128 : 4 = 32(cm)

Tổng độ dài hai cạnh của hình chữ nhật là:

32 x 2 = 64 (cm)

Ta có sơ đồ:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 10 có đáp án

Chiều rộng hình chữ nhật là:

64: (1 + 3) = 16 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

16 x 3 =48 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

16 x 4 8 = 768 (cm2)

Đáp số: 768 cm2

>> Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 - Tuần 11

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 5 hay đề thi học kì 2 lớp 5 đầy đủ các môn học Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học, Sử - Địa mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc.

Đánh giá bài viết
37 19.111
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm