08 đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 5 năm 2023 - 2024 Tải nhiều

Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 5 năm 2023 - 2024 Tải nhiều bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi theo thông tư 22 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối kì 2, cuối năm học đạt kết quả cao. Đồng thời đây là tài liệu tham khảo cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 2 lớp 5 cho các em học sinh chuẩn các mức độ. Sau đây mời các thầy cô cùng các em cùng tham khảo chi tiết.

1. Đề Khoa học lớp 5 cuối kì 2 Số 1

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN KHOA HỌC - LỚP 5

CUỐI HỌC KÌ II, NĂM HỌC: 2023-2024

Mạch kiến thức,

kỹ năng

Số câu và

số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Sự biến đổi của chất

Số câu

1

1

Câu số

1

1

Số điểm

1,0

1,0

Sử dụng năng lượng

Số câu

1

1

1

1

Câu số

4

10

4

10

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

Sự sinh sản của thực vật

Số câu

1

1

Câu số

2

2

Số điểm

1,0

1,0

Sự sinh sản của động vật

Số câu

1

1

2

Câu số

5

7

5, 7

Số điểm

1,0

1,0

2,0

Môi trường và tài nguyên

Số câu

1

1

Câu số

3

3

Số điểm

1,0

1,0

Mối quan hệ giữa môi trường và con người

Số câu

1

1

1

2

1

Câu số

6

9

8

6, 9

8

Số điểm

1,0

1,0

1,0

2,0

1,0

Tổng

Số câu

3

3

3

1

1

9

2

Số điểm

3,0

3,0

2,0

1,0

1,0

8,0

2,0

Trường Tiểu học ...................................

Lớp: 5

Họ và tên học sinh:………………...........

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

MÔN: KHOA HỌC – LỚP 5

NĂM HỌC: 2023 - 2024

Thời gian: 40 phút (không kể phát đề)

Giáo viên coi kiểm tra

( Ký ghi rõ họ tên)

Điểm

Nhận xét của giáo viên chấm kiểm tra

( Ký ghi rõ họ tên)

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

........................................................................

.......................................................................

.......................................................................

........................................................................

Câu 1. Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống ( 1đ)

Hai hay nhiều chất ............................... với nhau có thể tạo thành ............................. trong hỗn hợp, mỗi chất .................................. của nó.

Câu 2. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng. (1đ)

Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa là gì?

A. Rễ

B. Thân

C. Lá

D. Hoa

Câu 3. Nối nội dung cột A với nội dung cột B cho phù hợp. (1đ)

Cột A

Cột B

A. Con người, động vật, thực vật,.....làng xóm, đồng ruộng, một số phương tiện giao thông,.....Nước, ánh sáng, đất.

1. Môi trường rừng.

B. Con người, động vật, thực vật,.....nhà cửa, phố xá, nhà máy, các phương tiện giao thông,.....Nước, không khí, ánh sáng, đất.....

2. Môi trường nước.

C.Thực vật, động vật, .....( sống trên cạn và dưới nước), nước, không khí, ánh sáng, đất.

3. Môi trường làng quê.

D. Thực vật, động vật, .....( sống dưới nước), nước, không khí, ánh sáng, đất.

4. Môi trường đô thị.

5. Môi trường không khí.

Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trước các câu trả lời sau. (1điểm)

Nguyên nhân dẫn đến nhu cầu sử dụng chất đốt tăng là:

☐ Dân số trên trái đất tăng.

☐ Sử dụng bếp đun cải tiến.

☐ Sự phát triển của công nghiệp.

☐ Sự khai thác, sử dụng năng lượng mặt trời

Câu 5. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng. (1đ)

Hổ thường sinh sản vào mùa nào?

A. Mùa đông và mùa xuân

B. Mùa hạ và mùa thu

C. Mùa thu và mùa đông

D. Mùa xuân và mùa hạ

Câu 6. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng. (1đ)

Trong các biện pháp làm tăng năng suất cây trồng, biện pháp nào có thể làm đất bị ô nhiễm?

A. Tạo ra giống mới cho năng suất cao.

B. Tưới đủ nước, bón phân chuồng và phân xanh

C. Gieo trồng đúng thời vụ

D. Sử dụng phân hóa học, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu.

Câu 7. Vẽ sơ đồ sự sinh sản của con ruồi. (1đ)

Đề thi Khoa học lớp 5 có đáp án

Câu 8. Con người sử dụng năng lượng gió trong những việc gì?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Câu 9. Ghi lại những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ môi trường vào 2 nhóm. (1đ)

Xả rác bừa bãi; xịt phân thuốc theo ý thích; thu dọn chai, lọ không còn sử dụng; xả nước thải xuống các dòng kênh, mương; lau dọn nhà cửa hàng ngày; trồng nhiều cây xanh, chặt phá rừng lấy gỗ.

Những việc nên làm

Những việc không nên làm

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

Câu 10. Nêu 3 lý do cho biết tại sao chúng ta phải tiết kiệm khi sử dụng điện? (1đ)

- ...............................................................................................................................................

- ...............................................................................................................................................

- ...............................................................................................................................................

Đáp án đề số 1

PHẦN TRẮC NGHIỆM: 8,0 điểm

ĐỀ

CÂU

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

ĐÁP ÁN

Trộn lẫn 0.25đ

Hỗn hợp. 0.25đ

Giữ nguyên tính chất 0.5

D

a- 3

b- 4

c- 1

d- 2

Đ, S, Đ, S

D

D

Trứng 0,5đ,

dòi (ròi) 0,25đ,

nhộng 0,25đ

ĐIỂM

1 điểm

1điểm

1điểm

1điểm

1điểm

1điểm

1điểm

Câu 9. Mỗi khung đúng 0.5đ

Những việc nên làm

Những việc không nên làm

- Thu dọn chai, lọ không còn sử dụng

- Lau dọn nhà của hàng ngày

- Trồng nhiều cây xanh

- Xả rác bừa bãi

- Xịt phân thuốc theo ý thích

- Xả nước thải xuống các dòng kênh, mương

- Chặt phá rừng lấy gỗ

II. PHẦN TỰ LUẬN: 2,0 điểm

Câu 8: 1 đ

Năng lượng gió có thể dùng để chạy thuyền buồm, làm quay tua- bin của máy phát điện,….

Câu 10:

- Tiết kiệm chi phí sinh hoạt cho gia đình.

- Tiết kiệm ngân sách nhà nước.

- Tránh làm hư hại các đồ dùng điện.

1. Đề Khoa học lớp 5 cuối kì 2 Số 2

Chọn ý trả lời đúng và trả lời các câu hỏi dưới đây:

Câu 1. (1 điểm) Sự chuyển thể nào xảy ra trong quá trình cất nước?

A. Nóng chảy và đông đặc.

B. Nóng chảy và bay hơi.

C. Bay hơi và ngưng tụ.

D. Đông đặc và ngưng tụ.

Câu 2. (1 điểm) Sự biến đổi hoá học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây?

A. Hoà tan đường vào nước.

B. Thả vôi sống vào nước.

C. Dây cao su bị kéo dãn ra.

D. Cốc thuỷ tinh bị rơi vỡ.

Câu 3. (0,5 điểm) Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái Đất là gì?

A. Mặt trời

B. Mặt trăng

C. Gió

D. Cây xanh

Câu 4. (0,5 điểm) Để tránh lẵng phí điện, bạn cần chú ý điều gì?

A. Chỉ sử dụng điện khi cần thiết.

B. Tắt các thiết bị sử dụng điện khi ra khỏi nhà.

C. Tiết kiệm điện khi đun nấu, sưởi, là(ủi) quần áo.

D. Cả 3 ý trên.

Câu 5. (0,5 điểm) Các cơ quan sinh dục cái và cơ quan sinh dục đực của thực vật có hoa là:

A. Đài hoa và nhụy hoa.

B. Cánh hoa và bao phấn.

C. Nhụy và nhị.

D. Cả 3 ý trên.

Câu 6. (0,5 điểm) Ở giai đoạn nào trong quá trình phát triển, bướm cải gây thiệt hại nhất?

A. Trứng.

B. Sâu.

C. Nhộng.

D. Bướm.

Câu 7. (0,5 điểm) Con vật nào dưới đây đẻ nhiều con nhất trong một lứa ?

A. Voi

B. Chó

C. Vịt

D. Lợn

Câu 8. (0,5 điểm) Hổ thường sinh sản vào mùa nào?

A. Mùa xuân và mùa hạ

B. Mùa đông và mùa xuân.

C. Mùa thu và mùa đông

D. Mùa hạ và mùa thu.

Câu 9. (1 điểm) Môi trường tự nhiên đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với đời sống con người?

A. Cung cấp thức ăn, nước uống, khí thở, nơi vui chơi giải trí,…

B. Cung cấp các tài nguyên thiên nhiên dùng trong sản xuất và đời sống.

C. Là nơi tiếp nhận các chất thải trong sinh hoạt, trong quá trình sản xuất và trong các hoạt động khác của con người.

D. Cả 3 ý trên.

Câu 10. (1 điểm) Nêu ứng dụng của năng lượng gió trong đời sống và trong sản xuất ở địa phương em?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Câu 11. (1 điểm) Nêu nguyên nhân làm ô nhiễm không khí và nước?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Câu 12. (2 điểm) Để góp phần bảo vệ môi trường xung quanh, em cần phải làm gì?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Đáp án đề số 2

Câu

Đáp án

Điểm

1

C. Bay hơi và ngưng tụ.

1

2

B. Thả vôi sống vào nước.

1

3

A. Mặt trời

0,5

4

D. Cả 3 ý trên.

0,5

5

C. Nhụy và nhị.

0,5

6

B. Sâu.

0,5

7

D. Lợn

0,5

8

A. Mùa xuân và mùa hạ

0,5

9

D. Cả 3 ý trên.

1

10

Ứng dụng của năng lượng gió trong đời sống và trong sản xuất ở địa phương em là: Thả diều, phơi quần áo, ngồi hóng mát khi trời nóng, rê thóc, phơi thóc,...

1

11

Nguyên nhân làm ô nhiễm không khí và nước là do các nhà máy, xí nghiệp, công ti của các khu công nghiệp thải khói bụi và nước thải ra.

1

12

Để góp phần bảo vệ môi trường xung quanh, em cần phải làm các việc sau:

- Tích cực tham gia trồng cây, chăm sóc và bảo vệ cây xanh ở trường, gia đình và nơi công cộng.

-.Bỏ giấy rác vào thùng rác, vệ sinh đúng nơi quy định. Chăm chỉ làm tổng vệ sinh dọn dẹp cho môi trường xung quanh luôn sạch sẽ.

2

3. Đề Khoa học lớp 5 cuối kì 2 Số 3

I. Trắc nghiệm:

Hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau:

Câu 1: Loại nào là chất đốt ở thể lỏng? (0,5đ)

A. Than đá

B. Xăng, dầu

C. Bi-ô-ga

D. Cồn, sáp

Câu 2: Vật nào dưới đây hoạt động được nhờ sử dụng năng lượng gió? (0,5đ)

A. Quạt máy

B. Thuyền buồm

C. Bình ga

D. Pin mặt trời

Câu 3: Những loài hoa nào thụ phấn nhờ côn trùng?(0,5đ)

A. Mướp, bầu, bí

B. Cỏ lau, sậy

C. Cỏ may, lúa

D. Hẹ, hành, tỏi

Câu 4: Tài nguyên thiên nhiên là gì? (0,5đ)

A. Những của cải do con người tạo ra.

B. Những công trình nghiên cứ

C. Những của cải có sẵn trong tự nhiên.

D. Những khám phá thực tế.

Câu 5: Khoanh tròn vào “ Đúng” hoặc “Sai”? (1đ)

Mặt Trời là nguồn năng lượng của sự sống trên Trái Đất.

Đúng / Sai

Người ta không thể tạo ra dòng điện nhờ năng lượng gió.

Đúng / Sai

Người ta có thể tạo ra dòng điện nhờ năng lượng nước chảy.

Đúng / Sai

Các nguồn năng lượng có sẵn trong tự nhiên là vô hạn.

Đúng / Sai

Câu 6: Tìm từ thích hợp điền vào chỗ chấm: (1đ)

Đa số loài vật chia thành hai giống …………… . Con đực có cơ quan sinh dục đực tạo ra …………….... . Con cái có cơ quan sinh dục cái tạo ra ………… Hợp tử phân chia nhiều lần và phát triển thành ………… . mới, mang những đặc tính của bố và mẹ.

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống các câu sau đây

Câu 7: Yếu tố nào được nêu ra dưới đây có thể làm ô nhiễm nước? (0,5 đ)

A. Không khí

B. Nhiệt độ

C. Chất thải

D. Ánh sáng mặt trời

Câu 8: Điều gì sẽ xảy ra khi có nhiều khói, khí độc thải vào không khí? (0,5đ)

A. Không khí sạch sẽ

B. Không khí bị ô nhiễm

C. Không khí chuyển động

D. Không khí bay cao

Câu 9: Em hãy tìm tên 10 con vật và đánh dấu X vào cột đẻ trứng, đẻ con: (1 đ)

Động vật

Đẻ trứng

Đẻ con

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

II. Tự luận:

Câu 10: Môi trường cho ta những gì? Môi trường nhận từ ta những gì? Em phải làm gì để góp phần bảo vệ môi trường? (1,5đ)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11: Em hãy nêu một số cách phòng bệnh Covid - 19 mà em biết:(1,5đ)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12: Để phòng tránh tai nạn giao thông chúng ta cần phải là gì? (1 đ)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 5 môn Khoa học:

Câu 1- B;

Câu 2 – B ;

Câu 3 – A;

Câu 4 – C

(mỗi câu 0,5 đ)

Câu 5:  (1 đ)

Mặt Trời là nguồn năng lượng của sự sống trên Trái Đất.

Đúng

Người ta không thể tạo ra dòng điện nhờ năng lượng gió.

Sai

Người ta có thể tạo ra dòng điện nhờ năng lượng nước chảy.

Đúng

Các nguồn năng lượng có sẵn trong tự nhiên là vô hạn.

Sai

Câu 6: (1 đ) Từ cần điền là: đực và cái- tinh trùng - trứng - cơ thể. (mỗi từ đúng 0,25 đ)

Câu 7: (0,5đ) S – S - Đ - S

Câu 8: (0,5đ) S- Đ – S - S

Câu 9: (1đ) (tùy vào đáp án của học sinh mà GV cho điểm phù hợp)

Động vật

Đẻ trứng

Đẻ con

1. Chó

x

2. Mèo

x

3. Lợn

x

4. Gà

x

5. Vịt

x

6. Trâu

x

7. Cá

x

8. Chim

x

9. Cóc

x

10. Voi

x

Câu 10: (1,5đ)

- Môi trường cho chúng ta: thức ăn, nước uống, ........................ (0,5 đ)

- Môi trường nhận từ chúng ta: phân, rác thải, khói, bụi, ................. (0,5 đ)

- Để bảo vệ môi trường chúng ta nên giữ gìn môi trường sạch sẽ: không vứt rác bừa bãi, đi tiêu tiểu phải đúng nơi quy định, ................................ (0,5 đ)

Câu 11: Một số cách phòng bệnh Covid-19 là: (1,5 đ)

- Thường xuyên rửa tay đúng cách.

- Đeo khẩu trang.

- Tăng cường vận động.

- Giữ gìn vệ sinh nhà ở.

- Không tụ tập đông người.

- Giữ khoảng cách khi giao tiếp.

- Khai báo y tế.

Câu 12: (1đ)

Để tránh tai nạn giao thông chúng ta cần:

- Đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, xe máy.

- Đi đúng phần đường bên phải.

- Không đi xe hàng 2 hàng 3.

- Không vượt đèn đỏ.

4. Đề Khoa học lớp 5 cuối kì 2 Số 4

I. Trắc nghiệm: Em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng:

Câu 1: Chất rắn có đặc điểm gì?

A. Không có hình dạng nhất định.

B. Có hình dạng nhất định.

C. Có hình dạng của vật chứa nó.

D. Cả 3 ý trên đều đúng.

Câu 2: Hỗn hợp nào dưới đây được gọi là dung dịch?

A. Nước muối loãng.

B. Đường lẫn cát.

C. Gạo lẫn trấu.

D. Xi-măng trộn cát.

Câu 3: Chim và thú đều có bản năng gì trong quá trình nuôi con?

A. Nuôi con cho đến khi con của chúng đủ lông, đủ cánh và biết bay.

B. Nuôi con cho đến khi con của chúng có thể tự đi kiếm ăn.

C. Nuôi con bằng sữa cho đến khi con của chúng biết bay.

D. Sinh con và nuôi con bằng sữa cho đến khi con của chúng có thể tự đi kiếm ăn.

Câu 4: Theo em, đặc điểm nào là quan trọng nhất của nước sạch?

A. Dễ uống, phòng bệnh béo phì.

B. Giúp nấu ăn ngon.

C. Không mùi và không vị.

D. Giúp phòng tránh được các bệnh về đường tiêu hóa.

Câu 5: Nối nội dung ở cột A với nội dung ở cột B cho phù hợp:

A

B

1. Hiện tượng đầu nhuỵ nhận được những hạt phấn của nhị gọi là...

a) Sự thụ tinh.

2. Hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái của noãn gọi là ...

b) Sự thụ phấn.

II. Tự luận

Câu 6: Chọn từ trong ngoặc đơn để điền vào mỗi chỗ chấm sau đây cho phù hợp: (nhụy, sinh dục, sinh sản, nhị)

“Hoa là cơ quan .................................... của những loài thực vật có hoa. Cơ quan ........................... đực gọi là .................................. Cơ quan sinh dục cái gọi là ........................”.

Câu 7: Em hãy tìm từ thích hợp điền vào chỗ chấm trong nội dung sau:

“Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng tạo thành hợp tử gọi là.................................... Hợp tử phân chia nhiều lần và phát triển thành .................................... mới mang những đặc tính của bố và mẹ.”

Câu 8: Em hãy tìm từ thích hợp điền vào chỗ chấm trong nội dung sau:

“Việc phá rừng ồ ạt đã làm cho:

- ......................... bị thay đổi; lũ lụt, .......................... xảy ra thường xuyên;

- Đất bị xói mòn trở nên ..................................

- Động vật và thực vật quý hiếm giảm dần, một số loài đã bị ............................... và một số loài có nguy cơ bị tuyệt chủng.”

Câu 9: Em hãy nêu 2 ví dụ về sự biến đổi hóa học.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 10: Em hãy cho biết vì sao phải bảo vệ môi trường?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Khoa học

I.Trắc nghiệm: (3 điểm)

Câu

1

2

3

4

Ý đúng

B

A

B

D

Điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 5: Nối đúng mỗi ý được 0,5 điểm: (1 điểm)

1- b; 2 -a

II. Tự luận: (7 điểm)

Câu 6: (1 điểm)

"Hoa là cơ quan sinh sản của những loài thực vật có hoa. Cơ quan sinh dục đực gọi là nhị. Cơ quan sinh dục cái gọi là nhụy".

Câu 7: Điền đúng mỗi chỗ trồng được 0,5 điểm: (1 điểm)

"Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng tạo thành hợp tử gọi là sự thụ tinh. Hợp tử phân chia nhiều lần và phát triển thành cơ thể mới, mang những đặc tính của bố và mẹ."

Câu 8: Điền đúng mỗi chỗ trồng được 0,25 điểm: (1 điểm)

"Việc phá rừng ồ ạt đã làm cho:

- Khí hậu bị thay đổi; lũ lụt, hạn hán xảy ra thường xuyên;

- Đất bị xói mòn trở nên bạc màu;

- Động vật và thực vật quý hiếm giảm dần, một số loài đã bị tuyệt chủng và một số loài có nguy cơ bị tuyệt chủng."

Câu 9: 2 ví dụ về sự biến đổi hóa học: (2 điểm)

- Chưng đường trên ngọn lửa, đường cháy khét.

- Cho vôi sống vào nước tạo thành vôi tôi.

Câu 10: Phải bảo vệ môi trường vì: Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống của con người. (2 điểm). Học sinh có câu trả lời phù hợp GV vẫn cho điểm tối đa.

5. Đề Khoa học lớp 5 cuối kì 2 Số 5

Câu 1: (1.0đ) Viết chữ Đ trước ý đúng, chữ S vào trước ý kiến sai.

Chất rắn có đặc điểm gì?

A. Không có hình dạng nhất định. 

B. Có hình dạng nhất định.

C. Có hình dạng của vật chứa nó.

D. Có hình khối.

Câu 2: (1.0đ) Viết chữ Đ vào trước ý kiến đúng , chữ S vào trước ý kiến sai .

Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên trái đất .

A. Măt trời.

B. Cây xanh.

C. Gió.

D. Nước chảy.

Câu 3:(1.0 đ ) Viết chữ Đ vào trước ý kiến đúng, chữ S vào trước ý kiến sai.

Hoa có chức năng gì đối với loài thực vật có hoa ?

A. Sinh sản.

B. Vận chuyển nhựa cây.

C. Quang hợp.

D. Hút nước và chất khoáng.

Câu 4: (1.0đ) Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Động vật đẻ con là:

A. cá vàng, cá heo, cá sấu.

B. chim, dơi, chuột.

C. cá heo, dơi, chuột, khỉ.

D. khỉ, bướm, cá vàng.

Câu 5: (1.0 đ) Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Trứng ếch nở ra con gì?

A. Ếch con.

B. Nòng nọc.

C . Cá con màu đen.

Câu 6: (1.0 đ) Viết chữ Đ vào trước ý kiến đúng, viết chữ S vào trước ý kiến sai

Hậu quả của việc phá rừng là :

A. Khí hậu bị thay đổi. Đất đai bị bạc màu.

B. Đất đai màu mỡ.

C. Động vật và thực vật quý hiếm giảm dần.

D. Cây cối tươi tốt.

Câu 7: (1.0đ) Đánh mũi tên và điền tên những thứ môi trường cho con người và những thứ môi trường nhận từ con người

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Khoa học

Câu 8: (1.0đ) Viết chữ Đ vào trước ý kiến đúng, viết chữ S vào trước ý kiến sai.

Điều gì xảy ra khi có nhiều khói khí độc thải vào không khí?

A. Không khí trở nên nặng hơn.

B. Không khí bị ô nhiễm.

C. Không khí chuyển động.

D. Không khí bay hơi.

Câu 9: (1.0đ) Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Đặc điểm quan trọng nhất của nước sạch là:

A. Dễ uống.

B. Không mùi, không vị.

C. Phòng tránh bệnh tiêu hóa, bệnh ngoài da, đau mắt.

Câu 10: (1.0đ) Theo em những việc làm nào người dân địa phương em gây ô nhiễm môi trường, không khí, nước ?

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Khoa học:

Câu 1: (1.0đ) Điền vào ô trống

A. Đ

B. S

C. Đ

D. S

Câu 2: (1.0đ) Điền vào ô trống

A. Đ

B. S

C. S

D. S

Câu 3:(1.0đ) Điền vào ô trống

A. Đ

B. S

C. S

D. S

Câu 4: (1.0đ) Động vật đẻ con là: Ý: C. cá heo,dơi, chuột, khỉ. .

Câu 5: (1.0đ) Trứng ếch nở ra con: Ý: B. Nòng nọc.

Câu 6: (1.0đ) Điền vào ô trống

A. Đ

B. S

C. Đ

D. S

Câu 7: (1.0 đ)

Môi trường cho

Môi trường nhận

Thức ăn

Phân, rác thải

Nước uống

Nước tiểu

Nước sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt

Chất đốt (Rắn, lỏng, khí)

Khói, khí thải

Câu 8: (1.0đ) Điền vào ô trống

A. S

B. Đ

C. S

D. S

Câu 9: (1.0 đ) Đặc điểm quan trọng nhất của nước sạch là:

Ý: C. Phòng tránh bệnh tiêu hóa, bệnh ngoài da, đau mắt.

Câu 10: (1.0 đ) Những việc người dân làm gây ô nhiễm không khí, nước là:

- Vứt rác bừa bãi ra đường không đúng nơi quy định .

- Vứt rác, xác động vật chết xuống ao, hồ, sông , …

- Khói, bụi của các nhà máy, khói lò gạch ,…

6. Đề Khoa học lớp 5 cuối kì 2 Số 6

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất từ câu 1 đến câu 8: (4 điểm)

Câu 1. Sự biến đổi hóa học là gì?

A. Sự biến đổi của một chất từ thể lỏng sang thể khí và ngược lại.

B. Sự biến đổi của một chất từ thể rắn sang thể khí và ngược lại.

C. Sự biến đổi của một chất từ thể rắn sang thể lỏng và ngược lại.

D. Sự biến đổi từ chất này sang chất khác.

Câu 2: Hỗn hợp nào dưới đây là dung dịch?

A. Nước muối.

B. Nước bột sắn (pha sống).

C. Nước phù sa.

Câu 3: Trong các trường hợp sau, trường hợp có sự biến đổi hoá học là:

A. Xi măng trộn cát.

B. Xi măng trộn cát và nước .

C. Xé giấy thành những mảnh vụn.

Câu 4: Cấu tạo cơ quan sinh dục đực của thực vật có hoa gồm:

A . Đầu nhuỵ, vòi nhuỵ, bầu nhuỵ .

B . Đầu nhuỵ, vòi nhuỵ, bầu nhuỵ, noãn.

C . Bao phấn, chỉ nhị.

Câu 5: Ruồi ⇒ trứng ⇒ ? ⇒ nhộng ⇒ ruồi. Tên giai đoạn còn thiếu trong chu trình phát triển của ruồi là:

A. Sâu

B. Dòi

C. Ruồi

Câu 6: Yếu tố nào nêu ra sau đây có thể làm ô nhiễm môi trường nước?

A. Nhiệt độ.

B. Ánh sáng mặt trời.

C. Chất thải.

Câu 7: Trò chơi thả diều cần dùng năng lượng gì?

A. Năng lượng mặt trời.

B. Năng lượng gió.

C. Năng lượng điện.

Câu 8: Vật dẫn điện là:

A. Đồng

B. Gỗ

C. Cao su

Câu 9: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm (...........) trong những câu sau: (1 điểm)

a) Ghi tên 5 động vật đẻ con:.............................................................................................

..............................................................................................................................................

b) Kể tên 5 cây có thể mọc lên từ thân, cành của cây mẹ:....................................................

..............................................................................................................................................

II - PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 10: Em cần làm gì để tránh bị điện giật? (2,5 điểm)

Câu 11: Để góp phần bảo vệ môi trường xung quanh, chúng ta cần phải làm gì? (1,5 điểm)

Câu 12: Vẽ sơ đồ chu trình sinh sản của một loài côn trùng. (1 điểm)

Đáp án Đề thi Khoa học lớp 5 cuối học kì 2

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Từ câu 1 đến câu 8, mỗi câu khoanh đúng được 0,5 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

D

A

B

C

B

C

B

A

Câu 9: (1 điểm)

- Kể được đúng tên 5 động vật đẻ con được 0,5 điểm.

- Kể được đúng tên 5 cây có thể mọc lên từ thân, cành của cây mẹ được 0,5 điểm.

II. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 10: (2,5 điểm)

Để tránh bị điện giật chúng ta cần:

- Không được sờ tay vào ổ điện, không chơi gần cột điện cao thế, không thả diều nơi có đường dây điên...

- Tuyệt đối không chạm tay vào chỗ hở của đường dây hoặc các bộ phận kim loại nghi là có điện. Không cầm các vật bằng kim loại cắm vào ổ lấy điện.

- Khi phát hiện thấy dây điện bị đứt hoặc bị hở, cần tránh xa và báo cho người lớn biết.

- Khi nhìn thấy người bị điện giật phải lập tức cắt nguồn điện bằng mọi cách như ngắt cầu dao, cầu chì hoặc dùng vật khô không dẫn điện như gậy gỗ, gậy tre, que nhựa,...gạt dây điện ra khỏi người bị nạn.

Câu 11: (2 điểm)

Để góp phần bảo vệ môi trường xung quanh, chúng ta cần phải: (1,5 điểm)

- Trồng cây, gây rừng, làm ruộng bậc thang.

- Thường xuyên dọn vệ sinh nhà ở, vệ sinh môi trường, xử lí nước thải và rác thải hợp lí.

- Khai thác và sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên.

Câu 12: (1 điểm) Vẽ đúng sơ đồ chu trình sinh sản của 1 loại côn trùng (Bướm cải, ruồi, gián) được 1 điểm.

7. Đề Khoa học lớp 5 cuối kì 2 Số 7

Câu 1 (1 đ – M1):Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Hỗn hợp nào dưới đây được gọi là dung dịch

A. Nước muối loãng

B. Đường cát lẫn

C. Gạo lẫn trấu

D. Xi – măng trộn cát

Câu 2 (1 đ – M1): Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái Đất là::

A. Mặt trời.

B. Mặt trăng.

C. Gió.

Câu 3 (1 đ – M1): Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Con vật nào dưới đây đẻ trứng?

A. Chó

B. Cá

C. Mèo

D. Khỉ

Câu 4 . (1 đ – M1):

Nối tên tài nguyên thiên nhiên ở cột A với vị trí của tài nguyên đó ở cột B cho phù hợp.

A

Tài nguyên thiên nhiên

B

Vị trí

1. Không khí,

a. Dưới lòng đất.

2. Các loại khoáng sản,…

b. Trên mặt đất.

3. Sinh vật, đất trồng,…

c. Bao quanh trái đất.

Câu 5 (1 đ - M2): Đúng ghi Đ sai ghi S vào mỗi ô trống.

Các loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng thường có màu sắc sặc sỡ hoặc có hương thơm hấp dẫn côn trùng...

Các loài hoa thụ phấn nhờ gió thường không có màu sắc đẹp, cánh hoa và đài hoa nhỏ hoặc không có....

Tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái gọi là sự thụ phấn....

Câu 6 (1đ – M2): Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Bạn đồng ý với ý kiến nào dưới đây?

A. Tài nguyên trên Trái Đất là vô tận, con người cứ việc sử dụng thoải mái.

B. Tài nguyên trên Trái Đất là có hạn, nên con người phải sử dụng có kế hoạch và tiết kiệm

C. Tài nguyên thiên nhiên hết đi sẽ tự có lại nên con người cứ sử dụng và khai thác

D. Tài nguyên là một thứ rất dễ kiếm tìm, con người có thể tự ý khai thác và sử dụng

Câu 7 (1 đ – M3): Em hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong nội dung sau?

Hợp tử phát triển thành……….Noãn phát triển thành………..chứa phôi. ………phát triển thành quả chưa hạt

Câu 8 (1 đ – M2): Em hãy nói về sự sinh sản của ếch?

Câu 9 (1 đ – M3):Con người sử dụng năng lượng nước chảy để làm gì? Em cần làm gì để tránh lãng phí điện

Câu 10 (1 đ – M4): Nếu bác hàng xóm của e thường xuyên vứt rác bừa bãi gây ra mùi hôi, làm ô nhiễm môi trường xung quanh thì e sẽ làm gì?

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 5

Câu

1

2

3

6

Đáp án

A

A

B

B

Điểm

1

1

1

1

Câu 4.

1 - c

2 - a

3 - b

Câu 5 (1 đ - M2): . Đúng ghi Đ sai ghi S vào mỗi ô trống.

Các loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng thường có màu sắc sặc sỡ hoặc có hương thơm hấp dẫn côn trùng: Đ

Các loài hoa thụ phấn nhờ gió thường không có màu sắc đẹp, cánh hoa và đài hoa nhỏ hoặc không có: Đ

Tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái gọi là sự thụ phấn: S

Câu 7 (1 đ – M3): Em hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong nội dung sau?

Hợp tử phát triển thành phôi. Noãn phát triển thành hạt chứa phôi. Bầu nhụy phát triển thành quả chưa hạt

Câu 8 (1 đ – M2): Đầu mùa hạ, ngay sau cơn mưa lớn , vào ban đêm ta thường nghe thấy tiếng ếch kêu. Đó là tiếng kêu của ếch đực gọi ếch cái. Ếch cái đẻ trứng xuống nước tạo thành những chùm nổi lềnh bềnh trên mặt nước . Trứng ếch được thụ tinh nở ra nòng nọc, nòng nọc phát triển thành ếch

Câu 9 (1 đ – M3): Con người sử dụng năng lượng nước chảy để chuyên chở hàng hóa xuôi dòng nước , làm bánh xe nước đưa lên cao, làm quay tua- bin của máy phát điện ở nhà máy điện

Để tránh lãng phí điện em cần sử dụng điện hợp lí, tránh lãng phí. Chú ý:

- Chỉ dùng điện khi cần thiết, ra khỏi nhà nhớ tắt quạt, tivi....

- Tiết kiệm điện khi đun nấu, sưởi, lá quần áo(vì những việc này cần dùng nhiều năng lượng điện)

Câu 10 (1 đ – M4): HS giải thích để người hàng xóm đó không còn xả rác nữa

VD: Bác ơi bác xả rác lung tung như vậy sẽ gây ra mùi hôi làm ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình bác và mọi người xung quanh. Rác thải còn làm ô nhiễm môi trường nữa ạ ....

8. Đề Khoa học lớp 5 cuối kì 2 Số 8

Thứ…………., ngày … tháng … năm 20……

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

Môn: Khoa học

Thời gian: 40 Phút

Câu 1: Điền chữ Đ vào ô trống trước ý đúng: (0,5 điểm)

A.

Đồng là vật dẫn điện tốt.

B.

Nhôm là chất dẫn nhiệt kém.

C.

Nước không dẫn điện.

D.

Nhựa là chất dẫn điện tốt.

Câu 2: Vật nào dưới đây hoạt động được nhờ năng lượng gió ? (0,5 điểm)

A.

Pin mặt trời.

B.

Thuyền buồm.

C.

Quạt điện.

D.

Tua-bin nhà máy thủy điện.

Câu 3: Để đề phòng dòng điện quá mạnh có thể gây cháy đường dây và cháy nhà, người ta lắp thêm vào mạch điện cái gì ? (0,5 điểm)

A.

Một cái quạt.

B.

Một bóng đèn.

C.

Một cầu chì.

D.

Một chuông điện.

Câu 4: Noãn phát triển thành gì ? (0,5 điểm)

A.

Phôi.

B.

Quả.

C.

Quả chứa hạt.

D.

Hạt

Câu 5: Hỗn hợp nào dưới đây không phải là dung dịch ? (0,5 điểm)

A.

Nước và dầu.

B.

Nước và giấm.

C.

Nước muối.

D.

Nước đường.

Câu 6: Hươu mẹ dạy con tập chạy nhằm mục đích gì ? (0,5 điểm)

A.

Trốn tránh kẻ thù.

B.

Rượt đuổi kẻ thù.

C.

Kiếm ăn.

D.

Chạy cho kịp đàn.

Câu 7: Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây ? (0,5 điểm)

A.

Tài nguyên trên Trái đất là có hạn, con người cứ việc sử dụng thoải mái.

B.

Tài nguyên trên Trái đất là có hạn nên phải sử dụng có kế hoạch và tiết kiệm.

C.

Tài nguyên trên Trái đất là vô tận có thể sử dụng cho mọi việc thoải mái.

D.

Tài nguyên trên Trái đất là vô tận ,con người cứ việc sử dụng thoải mái.

Câu 8: Điền các bộ phận của cơ quan sinh sản của thực vật có hoa vào đúng vị trí thích hợp: (1 điểm)

Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 5

a)

Bao phấn (chứa các hạt phấn)

b)

..................................................................................

c)

..................................................................................

d)

Vòi nhuỵ

e)

..................................................................................

g)

..................................................................................

Câu 9: Em hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong nội dung sau: (1 điểm)

“sinh dục, sinh sản, nhị, nhụy”:

Hoa là cơ quan ........................................ của những loài thực vật có hoa. Cơ quan .................................. đực gọi là ............................................ Cơ quan sinh dục cái gọi là ............................................

Câu 10: Hãy điền tên giai đoạn còn thiếu trong mỗi sơ đồ dưới đây: (1,5 điểm)

Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 5

Câu 11: Em hãy nêu 2 ví dụ về sự biến đổi hóa học. (1 điểm)

Câu 12: Bảo vệ môi trường là việc của ai? Em hãy nêu các việc bản thân cần làm để góp phần bảo vệ môi trường? (2 điểm)

Đáp án và hướng dẫn chấm đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 5

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Ý đúng

A

B

C

D

A

A

B

Điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 8: Điền các bộ phận của cơ quan sinh sản của thực vật có hoa vào đúng vị trí thích hợp: (1 điểm)

a)

Bao phấn (chứa các hạt phấn)

b)

Nhị

c)

Đầu nhụy

d)

Vòi nhụy

e)

Bầu nhụỵ

g)

Noãn

Câu 9: Em hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong nội dung sau: (1 điểm)

“sinh dục, sinh sản, nhị, nhụy”:

Hoa là cơ quan sinh sản của những loài thực vật có hoa. Cơ quan sinh dục đực gọi là nhị Cơ quan sinh dục cái gọi là nhụy.

Lưu ý: Học điền đúng cả 4 từ thì được 1 điểm, nếu điền đúng từ 2 đến 3 từ thì được 0,5 điểm, niếu 1 từ thì không ó điểm.

Câu 10: Hãy điền tên giai đoạn còn thiếu trong mỗi sơ đồ dưới đây: (1,5 điểm)

Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 5

Câu 11: 2 ví dụ về sự biến đổi hóa học: (1 điểm)

- Chưng đường trên ngọn lửa, đường cháy khét.

- Cho vôi sống vào nước tạo thành vôi tôi.

Câu 12: Bảo vệ môi trường là việc của ai? Em hãy nêu các việc bản thân cần làm để góp phần bảo vệ môi trường? (2 điểm).

- Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ chung của tất cả mọi người trên thế giới. (0,5đ)

- Học sinh nêu các việc mình cần làm. (Tùy theo mức độ học sinh trả lời để cho điểm) (0,5đ)

Bảng ma trận đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 5

Mạch kiến thức,
kĩ năng

Số câu và
số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN
KQ

TL

TN
KQ

TL

TN
KQ

TL

TN
KQ

TL

TN
KQ

TL

1. Sự biến đổi của chất

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

0,5

0,5

1,5

1

1,5

2. Sự dụng năng lượng

Số câu

1

1

1

Số điểm

0,5

0,5

1

3. Sự sinh sản của thực vật và động vât

Số câu

1

1

1

3

Số điểm

1,5

0,5

0.5

2,5

4. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Số câu

1

1

2

Số điểm

2

0,5

2,5

5. Mối quan hệ giữa môi trường và con người

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1,5

0,5

1,5

Tổng

Số câu

3

3

3

1

1

9

2

Số điểm

2.5

3

1.5

1,5

1,5

7

3

Ngoài Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 5 năm 2023 - 2024 Tải nhiều trên, các bạn có thể luyện giải bài tập Khoa học lớp 5; Giải VBT Khoa học 5.

9. Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 Môn khác

Đánh giá bài viết
918 298.004
10 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Lê Thị Thu Hà
  Lê Thị Thu Hà

  hay

  Thích Phản hồi 07/04/22
  • Quangtien
   Quangtien

   quá hay lun

   Thích Phản hồi 19/04/22
   • Quangtien
    Quangtien

    LV 31


    Thích Phản hồi 19/04/22
    • Vương Lê
     Vương Lê

     😍😍 hay


     Thích Phản hồi 04/05/22
     • Khánh Vy
      Khánh Vy

      hay lắm ạ có mấy bài trong các đề còn trúng cơ


      Thích Phản hồi 04/05/22
      • Hồ Văn Nhật
       Hồ Văn Nhật

       hi

       Thích Phản hồi 07/05/22
      • Lê Ng. Hạnh Trangg
       Lê Ng. Hạnh Trangg

       thi đề nào vậy bạn

       Thích Phản hồi 24/05/22
      • gia khanh vu
       gia khanh vu

       @Lê Ng. Hạnh Trangg ...

       Thích Phản hồi 21:29 19/04
     • La Cao Nguyên
      La Cao Nguyên

      👍 hay 👍

      Thích Phản hồi 16/05/22
      • Ngọc Châu
       Ngọc Châu

       🙃🙃 hi

       Thích Phản hồi 06/04/23
       • Tuấn minh Trương
        Tuấn minh Trương

        Hay quá😜

        Thích Phản hồi 21:10 24/04
        • Lê Thị Thuý Ngân
         Lê Thị Thuý Ngân

         mong trúng đề


         Thích Phản hồi 13:50 07/05
         • Ng Ha Vi
          Ng Ha Vi

          câu 1 đề 3 

          Thích Phản hồi 15:38 07/05

          Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Khoa học

          Xem thêm