Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 11 - Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 11 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 11 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng Toán về phép trừ các số thập phân.

>> Bài trước: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 11 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 11

Bài 1:

Đặt tính rồi tính:

a) 42,34 – 19,682;

b) 300 – 74,621;

c) 1000 – 96,888.

Bài 2:

Tính:

a) Với đơn vị là mét

15,7m – 8,326m + 14,6cm + 80mm.

b) Với đơn vị là ki-lô-gam:

25,7kg – 3675g – 7,139kg – 886g.

Bài 3:

Mua 0,5kg nho và 1 kg táo phải trả 60 000 đồng. Mua 1 kg nho và 5kg táo phải trả 72 000 đồng. Tính giá tiền mua 1 kg nho, giá tiền mua 1 kg táo.

Bài 4:

Có bốn bạn Hoa, Mai, Lan, Phượng. Các bạn Hoa, Mai, Lan cân nặng tất cả là 108,6kg. Các bạn Mai, Lan, Phượng cân nặng tất cả là 105,4kg. Các bạn Hoa, Lan, Phượng cân nặng tất cả là 107,7kg. Các bạn Hoa, Mai, Phượng cân nặng tất cả là 110,3kg. Hỏi mỗi bạn cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 5: Tính giá trị của biểu thức:

12,54 + 65,8 - 64,67

45,9 - 35,12 + 12

698 + 23,65 - 234,7

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 11

Bài 1: Kết quả như sau:

b) 42,34 – 19,682 = 22,658

b) 300 – 74,621 = 225,397

c) 1000 – 96,888 = 903,112

Bài 2:

a) 15,7m – 8,326m + 14,6cm + 80mm

= 15,7m – 8,326m + 0,146m + 0,08m

= (15,7m + 0,146m + 0,08m) – 8,326m

= 15,926m – 8,326m = 7,6m.

b) 25,7kg – 3675g – 7,139kg – 886g

= 25,7kg – 3,675kg – 7,139kg – 0,886kg

= 25,7kg – (3,675kg + 7,139kg + 0,886kg)

= 25,7kg – 11,7kg = 14kg.

Bài 3:

Mua 1,5kg nho và 1,5kg táo phải trả số tiền là:

60000 + 72000 = 132000 (đồng)

Mua 3kg nho (hay 1,5kg + 1,5kg) và 3kg táo (hay 1,5kg + 1,5kg) phải trả số tiền là:

132000 x 2 = 264000 (đồng)

Mua 1 kg nho và 1 kg táo phải trả số tiền là:

264000 : 3 = 88000 đồng.

Biết giá tiền mua 1 kg nho và 1 kg táo và giá tiền mua 1 kg nho và 5kg táo sẽ tìm được giá tiền mua 0,5kg táo

Mua 0,5 kg nho hết số tiền là:

88000 - 60000 = 28000 (đồng)

Vậy giá tiền 1 kg nho là:

28000 x 2 = 56000 (đồng)

Giá tiền 1 kg táo là:

60000 - 28000 = 32000 (đồng)

Đáp số: 1 kg Nho 56000 đồng

1 kg Táo 32000 đồng

Bài 4:

3 lần tổng cân nặng của bốn bạn Hoa, Mai, Lan, Phượng là:

108,6 + 105,4 + 107,7 + 110,3 = 432 (kg)

Tổng cân nặng của bốn bạn Hoa, Mai, Lan, Phượng là:

432 : 3 = 144 (kg)

Biết tổng cân nặng của cả bốn bạn và tổng cân nặng của từng nhóm ba bạn thì lần lượt tìm được cân nặng của từng bạn là:

Phương cân nặng là: 144 - 108, 6= 35,4 (kg)

Hoa cân nặng là: 144 - 105, 4= 38,6 (kg)

Mai cân nặng là: 144 - 107, 7= 36,3 (kg)

Lan cân nặng là: 144 - 110, 3= 33,7 (kg)

Đáp số: Hoa : 38,6kg ; Mai : 36,3 kg ; Lan : 33,7 kg ; Phượng : 35,4

Bài 5:

12,54 +65,8 - 64,67

= 78,34 - 64,67

= 13,67

------------------

45,9 - 35,12 +12

= 10,78 + 12

= 22,78

------------------

698 + 23,65 - 234,7

= 721,65 - 234,7

= 486,95

>> Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 12 - Đề 1

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 5 hay đề thi học kì 2 lớp 5 đầy đủ các môn học Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học, Sử - Địa, Tin học mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc.

Đánh giá bài viết
57 26.731
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm