Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 18 - Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 18 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 18 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng Toán hình tam giác. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 18: Hình tam giác. Diện tích hình tam giác – Đề số 1

Bài 1:

Hãy nêu tên đáy và đường cao tương ứng có trong mỗi hình tam giác dưới đây:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 2:

Tính diện tích hình tam giác có:

a) Độ dài đáy là 3,6m, chiều cao là 2,5m.

b) Độ dài đáy là 3m, chiều cao là 18dm

Bài 3:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Cho hình tam giác ABC có chiều cao AH = 2,7cm và BM = 1/3 BC (xem hình vẽ). Biết BM = 2cm, tính diện tích hình tam giác ABM và AMC.

Bài 4:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Diện tích hình tam giác vuông MNP là:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

A. 66cm2

B. 66dm2

C. 660cm2

D.1320cm2

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 18

Bài 1:

– BH là đường cao ứng với đáy AC của hình tam giác ABC.

– PK là đường cao ứng với đáy MN của hình tam giác MNP.

– EH là đường cao ứng với đáy HQ; hoặc HQ là đường cao ứng với đáy EH của hình tam giác EHQ.

Bài 2:

a) Diện tích hình tam giác là:

3,6 x 2,5 : 2 = 4,5 (m2).

b) 18dm = 1,8m hoặc 3m = 30dm.

Diện tích hình tam giác là:

3 x 1,8 : 2 = 2,7 (m2) hoặc 30 x 18 : 2 = 270 (dm2)

Bài 3:

HD: Vì BM = 1/3 BC nên BM = 1/2 MC.

Vậy MC = 2cm x 2 = 4cm.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Diện tích hình tam giác ABM là:

2 x 2,7 : 2 = 2,7 (cm2)

Diện tích hình tam giác AMC là:

4 x 2,7 : 2 = 5,4 (cm2)

Có thể nhận xét : Hình tam giác ABM và AMC có chung chiều cạo từ A và đáy MC gấp 2 lần BM nên diện tích hình giác AMC gấp 2 lần diện tích hình tam giác ABM.

Bài 4:

Khoanh vào C.

Đánh giá bài viết
2 9.147
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 Xem thêm