Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 13 - Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 13 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 13 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng Toán chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 13: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 - Đề 1

Bài 1:

Đặt tính rồi tính:

a) 3,72 : 3

142,5:75

b) 7,3 : 6

12,35 : 57

(Phần thập phân của thương lấy đến hai chữ số).

Bài 2:

Có 7 hộp kẹo cân nặng 1,75kg. Hỏi có 12 hộp kẹo như thế cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 3:

a) Tính nhẩm:

34,5 : 10

34,5 : 100

34,5 : 1000.

b)

12,3 : 10 = 12,3 x …...

12,3 : 100 = 12,3 x…...

12,3 : 1000 = 12,3 x …….

Bài 4:

Công trường mua 23,45 tấn xi măng. Người ta đã dùng 1/10 số xi măng đó. Hỏi công trường còn lại bao nhiêu tấn xi măng?

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 13

Bài 1:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 2:

Bài giải

Mỗi hộp kẹo cân nặng là:

1,75:7 = 0,25 (kg)

12 hộp kẹo cân nặng là:

0,25 x 12 = 3 (kg)

Đáp số: 3kg.

Bài 3:

a) 34,5 : 10 = 3,45

34,5:100 = 0,345

34,5:1000 = 0,0345.

b) 12,3 : 10 = 1,23; 12,3 x 0,1 = 1,23.

Vậy 12,3 : 10 = 12,3 x 0,1.

12,3 : 100 = 0,123

12,3 x 0,01 = 0,123.

Vậy 12,3 : 100 = 12,3 x 0,01.

12,3 : 1000 = 0,0123

12,3 x 0,001 = 0,0123.

Vậy 12,3 : 1000 = 12,3 x 0,001.

Bài 4:

Bài giải:

Số xi măng đã dùng là:

23,45 : 10 = 2,345 (tấn)

Số xi măng còn lại là:

23,45 – 2,345 = 21,105 (tấn)

Đáp số: 21,105 tấn.

Đánh giá bài viết
21 28.264
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 Xem thêm