Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 11 - Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 11 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 11 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng Toán về phép trừ các số thập phân.

>> Bài trước: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Ôn tập giữa học kì 1

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 11

Đặt tính rồi tính:

a) 589,67 -295,48;

238,35 – 96,07;

54,23- 16,418.

b) 27,034 – 9,18;

42,73- 8,532;

2,03- 0,479.

Bài 2:

Tìm x :

a) x + 5,22 = 9,08;

b) X – 14,66 = 3,34;

c) 8,42 : x = 2,16;

d) (x – 5,6) – 3,2 = 4,5.

Bài 3:

Tính :

a) (10 – 9,34) + (10 – 9,66);

b) 12 – (12 – 9,36).

Bài 4:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 72,64 – (18,35 + 9,29)

b) 45,83 – 8,46 – 7,37.

Bài 5:

Tổng của ba số a, b, c bằng 10. Tổng của số a và số b bằng 5,8. Tổng của số a và số c bằng 6,7. Tìm mỗi số a, b, c.

Bài 6:

Một lớp học có 3 tổ học sinh cùng nhặt giấy vụn. Tổ 1 và tổ 2 thu nhật được 25,3 kg. Tổ 1 và tổ 3 nhặt được 36,2 kg, tổ 2 và tổ 3 nhặt được 24,5 kg. Hỏi lớp học đó thu nhặt được bao nhiêu kg giấy loại?

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 11

Bài 1: Kết quả như sau:

a) 589,67 - 295,48 = 294,19

238,35 – 96,07 = 142,28

54,23 - 16,418 = 37,812

b) 27,034 – 9,18 = 17,854

42,73 - 8,532 = 34,198

2,03- 0,479 = 1,551

Bài 2:

a) x + 5,22 = 9,08

x = 9,08 – 5,22

x = 3,86

b) x – 14,66 = 3,34

x = 3,34 + 14,66

x = 18

c) 8,42 – x = 2,16

x = 8,42 – 2,16

x = 6,26

d) (x – 5,6 ) – 3,2 = 4,5

x – 5,6 = 4,5 + 3,2

x – 5, 6 = 7,7

x = 7,7 + 5,6

x = 13,3

Bài 3:

a) (10 – 9,34) + (10 – 9,66) = 0,66 + 0,34 = 1

b) 12 – (12 – 9,36) = 12 – 12 + 9,36 = 9,36.

Bài 4:

a) 72,64 – (18,35 + 9,29) = 72,64 – 27,64 = 45 ;

b) 45,83 – 8,46 – 7,37 = 45,83 – (8,46 + 7,37)

= 45,83 - 15,83 = 30.

Bài 5:

Ta có: a + b = 5,8

a + c = 6,7

Như vậy: a + a + b + c = 5,8 + 6,7

hay:

a + 10 = 12,5

a = 12,5- 10 a = 2,5.

Mà a + b = 5,8 nên 2,5 + b = 5,8

b = 5,8 - 2,5

b = 3,3.

Tương tự tìm được c = 4,2.

Vậy: a = 2,5 ; b = 3,3 ; c = 4,2

Bài 6:

Lớp học đó thu nhặt được số ki-lô-gam giấy vụn là:

(25,3 + 36,2 + 24,5) : 2 = 43 (kg)

Đáp số: 43 kg giấy vụn

Tham khảo thêm: 

Ngoài ra các bạn luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 các môn học Toán, Tiếng Việt, Tiếng anh, Khoa học, Lịch sử & Địa lý, Tin học chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 5 mới nhất.

Đánh giá bài viết
89 54.620
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Quỳnh Lam Cutee
    Quỳnh Lam Cutee ko hiểu
    Thích Phản hồi 23/11/20

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm