Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 2 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 2 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 2 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán về phân số, cộng trừ nhân chia, hỗn số. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2

Tuần 2: Ôn tập về các phép tính với phân số, hỗn số – Đề số 2

Bài 1:

Tính:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 2:

Nối mỗi hỗn số với phân số bằng nhau:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 3:

Điền dấu ( > < = ) thích hợp vào dấu …:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 4:

Cho phân số 15/39. Tìm một số tự nhiên, biết rằng khi thêm số đó vào mẫu số của phân số đó đã cho và giữ nguyên tử số thì được phân số mới bằng 3/11.

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2

Bài 1:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 2:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 3:

HD:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 5

Nhận xét: Trong hai hỗn số , hỗn số nào có phần nguyên lớn hơn thì hỗn số đó lớn hơn.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 4:

HD:

Cần tìm số tự nhiên a để có:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 5

Vậy: 39 + a = 55

a = 55 – 39

a = 16

Thử lại:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 5

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 5 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
23 19.096
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 Xem thêm