Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 34 - Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 34 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 34 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập về giải Toán lớp 5. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34

Bài 1:

Năm nay mẹ 37 tuổi, tuổi của hai con là 12 tuổi và 9 tuổi. Hỏi mấy năm nữa thì tuổi mẹ bằng tổng số tuổi của hai con ?

Bài 2:

Tìm hai số biết tổng của chúng là 276 và 3/4 số thứ nhất bằng 2/5 số thứ hai.

Bài 3:

Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 54 km/giờ. Khi trở về từ B đến A ô tô đi với vận tốc 60 km/giờ. Thời gian đi từ A đến B nhiều hơn thời gian đi từ B đến A là 1/3 giờ. Tính:

a) Thời gian ô tô đi từ A đến B.

b) Độ dài quãng đường từ A đến B.

Bài 4:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Trong một cuộc đua xe đạp: Vận động viên số 1 đi với vận tốc 35 km/giờ trên suốt cuộc đua, vận động viên số 2 đi với vận tốc 40 km/giờ ở nửa chặng đầu và 32 km/giờ ở nửa chặng sau, vận động viên số 3 đi với vận tốc 40 km/giờ ở nửa thời gian đầu và đi với vận tốc 32km/giờ ở nửa thời gian sau của mình. Hỏi trong ba vận động viên đó ai về đích sau cùng?

A. Vận động viên số 1

B. Vận động viên số 2

C. Vận động viên số 3

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34

Bài 1:

HD: Sau mỗi năm, mẹ tăng thêm 1 tuổi thì tổng số tuổi của hai con tăng thêm 2 tuổi.

Năm nay tổng số tuổi hai con là:

12 + 9 = 21

Hiệu của tuổi mẹ và tổng số tuổi của hai con là:

37 – 21 = 16 (tuổi)

Ta có sơ đổ khi tuổi của mẹ bằng tổng số tuổi của hai con:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Nhìn vào sơ đồ ta thấy để tuổi mẹ bằng tổng số tuổi của hai con thì số tuổi của mẹ phải tăng thêm 16 tuổi và mỗi con cũng tăng thêm 16 tuổi (bằng hiệu giữa tuổi mẹ và tổng số tuổi của hai con hiện nay).

Vậy 16 năm nữa tuổi mẹ sẽ bằng tổng số tuổi của hai con.

Bài 2:

HD:

Ta có:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Nếu chia số thứ nhất thành 8 phần bằng nhau và số thứ hai thành 15 phần như thế thì tổng số phần bằng nhau của cả hai số là:

8 + 15 = 23 (phần)

Số thứ nhất là:

276 : 23 x 8 = 96

Số thứ hai là:

276 : 23 x 15 = 180.

Bài 3:

HD: Tỉ số giữa vận tốc của’ô tô lúc đi và lúc về là:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Từ đó ta có tỉ số giữa thời gian lúc đi và lúc về là: \frac{10}{9}. Nếu coi thời gian lúc đi gồm 10 phần bằng nhau thì thời gian lúc về sẽ là 9 phần như thế và mỗi phần sẽ là 1/3 giờ.

a) Thời gian ô tô đi từ A đến B là:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

10/3 giờ = 3 giờ 20 phút

b) Độ dài quãng đường từ A đến B là:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 4:

HD: Tính vận tốc trung bình của từng vận động viên trong cả quãng đường đua.

Kết quả: Khoanh vào A.

Trên đây là Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 34 - Đề 2 được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 chuẩn bị cho các bài thi học kì 2 lớp 5 môn Toán đạt kết quả cao.

Giải Toán lớp 5 Tuần 35

Đề thi học kì 2 lớp 5 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
13 7.080
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm