Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 29 - Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 29 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 29 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng toán về đo đại lượng và đo khối lượng. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 29

Bài 1:

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1m = … dam

1m = … hm

1m = …km

b) 1 g = … kg

1kg = … tấn.

Bài 2:

Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân:

a) 3km 675m =………… km

b) 8709m =……………………. km

c) 303m = …… km

d) 185cm =……………………….m.

Bài 3:

Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân :

a) 5 tấn 762kg = …. tấn ;

b) 3 tấn 65kg = …… tấn ;

c)1985kg =….. tấn ;

d) 89kg = …. tấn ;

e) 4955g =…. kg ;

g) 285g = ……kg.

Bài 4:

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) \frac{27}{10}tấn = … tấn

b) \frac{32}{100}kg = … kg

c) \frac{14}{5}km = … km

d) \frac{1}{4}m = … m

Bài 5:

Mỗi gói muối đều cân nặng như nhau và cân đã thăng bằng. Hỏi mỗi gói muối cân nặng bao nhiêu gam?

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 29

Bài 1:

a) 1m = 0,1dam

1m = 0,01hm

1m = 0,001km.

b) 1g = 0,001 kg

1kg = 0,001 tấn.

Bài 2:

a) 3km 675m = 3,675km

b) 8709m = 8,709km

c) 303m = 0,303km

d) 185cm = 1,85m.

Bài 3:

a) 5 tấn 762kg = 5,762 tấn

b) 3 tấn 65kg = 3, 065 tấn

c) 1985kg = 1,985 tấn

d) 89kg = 0,089 tấn

e) 4955g = 4,955kg

g) 285g = 0,285kg.

Bài 4:

a) tấn = 2,7 tấn

b) kg = 0,32 kg

c) km = 2,8 km

d) m = 0,25 m

Bài 5:

Theo hình vẽ ta thấy 2 gói muối cân nặng 1kg hay 1000g. Vậy mỗi gói muối cân nặng là:

1000 : 2 = 500 (g)

Đáp số: 500g

Ngoài Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 29 - Đề 1 được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 chuẩn bị cho các bài thi học kì 2 lớp 5 môn Toán đạt kết quả cao.

Giải Toán lớp 5 Tuần 29

Đánh giá bài viết
23 23.450
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm