Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 30 - Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 30 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 30 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng toán về đo diện tích, thể tích. Ôn tập về số đo thời gian. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 30

Bài 1:

a) 5m2 + 35 dm2 = …. m2

2m2 + 1350 cm2 = …. m2

3m2 + 25 cm2 = …. m2

3 km2 + 5 hm2 = …. km2

b) 6m3+ 725 dm3= …. m3

4 dm3 + 350 cm3 = …. dm3

1 m3 + 15 dm3 = …. m3

2 m3 + 75 cm3 = …. dm3

Bài 2:

Một hình thửa ruộng hình thang có đáy bé 25m, đáy lớn dài hơn đáy be 18m, chiều cao bằng 4/5 đáy bé. Trung bình cứ mỗi 100m2 thu hoạch được 75kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó thu hoạch được tất cả bao nhiêu tạ thóc?

Bài 3:

Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước đo trong lòng bể là: chiều dài 3m, chiều rộng 2m, chiều cao 1,5 m. Người ta mở các vòi nước cho chảy vào bể (không có nước). Biết rằng cứ trong 2/3 giờ thì chảy vào bể được 3000 l nước. Hỏi với sức chảy như vậy thì trong bao lâu bể sẽ đầy nước?

Bài 4:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Cùng hoàn thành một công việc, người thứ nhất làm hết 1 giờ 30 phút, người thứ hai làm hết 4/5 giờ, người thứ ba làm hết 1,3 giờ, người thứ tư làm hết 1\frac{1}{15} giờ.

Người hoàn thành công việc nhanh nhất là:

A. Người thứ nhất

B. Người thứ hai

C. Người thứ ba

D. Người thứ tư

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 30

Bài 1:

a) 5m2 + 35 dm2 = 5,35 m2

2m2 + 1350 cm2 = 2,1350 m2

3m2 + 25 cm2 = 3, 0025 m2

3 km2 + 5 hm2 = 3, 05 km2

b) 6m3+ 725 dm3 = 6,725 m3

4 dm3 + 350 cm3 = 4,350 dm3

1 m3 + 15 dm3 = 1,015 m3

2 m3 + 75 cm3 = 2,075 dm3

Bài 2:

HD: Đáy lớn thửa ruộng hình thang là:

25 + 18 = 43 (m)

Chiều cao thửa ruộng hình thang là:

25 x \frac{4}{5}= 20 (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là:

(43 + 25) x 20 : 2 = 680 (m2)

Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó là:

75 x 680 : 100 = 510 (kg)

510kg = 5,1 tạ.

Bài 3:

HD:

Thể tích bể nước là:

3 x 2 x 1,5 = 9 (m3)

9m3 = 9000dm3 = 9000l

9000l gấp 3000 l số lần là:

9000 : 3000 = 3 (lần)

Thời gian để các vòi nước chảy đầy bể là:

\frac{2}{3}x 3 = 2 (giờ).

Bài 4:

HD: 1 giờ 30 phút = 90 phút

4/5 giờ = 75 phút;

1,3 giờ = 78 phút

1\frac{1}{15}giờ = 85 phút.

Ta có: 75 < 78 < 85 < 90. Vậy người hoàn thành công việc nhanh nhất là người thứ hai (làm trong 4/5 giờ).

Vậy khoanh vào B.

Ngoài Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 30 - Đề 1 được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 chuẩn bị cho các bài thi học kì 2 lớp 5 môn Toán đạt kết quả cao.

Giải Toán lớp 5 Tuần 31

Đề thi học kì 2 lớp 5 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
31 24.046
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

Xem thêm