Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 20 - Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 20 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 20 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng chu vi hình tròn. Diện tích hình tròn. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 20: Đề số 2

Chu vi hình tròn. Diện tích hình tròn

Bài 1:

Hình tròn thứ nhất có đường kính bằng bán kính hình tròn thứ hai. Tỉ số phần trăm diện tích của hình tròn thứ nhất và hình tròn thứ hai là:

A. 20%

B. 25%

C. 40%

D. 50%

Bài 2:

Diện tích của một hình tròn là 50, 24cm, tính chu vi của hình tròn đó?

Bài 3:

Hình bên có bốn nửa hình tròn đường kính là cạnh của hình vuông ABCD. Biết cạnh của hình vuông ABCD là 4cm, tính diện tích phần đã tô đậm (hình bông hoa).

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 4:

Cho hình vuông ABCD cạnh 2cm. Hai hình tròn tâm A và tâm C cùng có bán kính 2cm. Tính diện tích phần đã tô đậm của hình vuông ABCD.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 5: Một cái giếng hình tròn có chu vi 188,4m. Người ta mở rộng miệng giếng 4m để có một cái giếng mới có hình tròn rộng hơn. Tính phần diện tích đã mở rộng thêm.

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 20

(Đáp án có trong file tải về)

Mời bạn đọc Tải về Phiếu bài tập Toán Tuần 20 lớp 5 Đề 2 để xem đầy đủ đề và đáp án bài tập Toán 5 tuần 19

Xem thêm:

Tiếp theo:

Trên đây Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 20 - Đề 2 được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 5 và bài thi học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao.

>> Tham khảo thêm: Bài tập toán lớp 5: Bài toán về hình tròn

Đánh giá bài viết
86 42.744
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm